Zápis


Informace k zápisu
Podle aktuálního  znění  školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. U nás tuto povinnost splníte v době zápisu, 5. dubna 2019.
Podle aktuálního znění vyhlášky  č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
se zápis skládá ze dvou částí – formální části, kde zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, a dále z rozhovoru či jiných činností s dítětem, souhlasí-li s tím zákonný zástupce. Ten může být přítomen u všech částí zápisu. Podle zákona by rozhovor neměl být delší než 20 minut, jiné činnosti delší než hodina.
Pokud uvažujete o odkladu – máte pocit, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, je nutné, aby zákonný zástupce podal žádost o odklad
(na stránkách, u zápisu) v době zápisu (nejdéle do konce dubna!), a co nejdříve dodal doporučení odborného (dětského) lékaře či klinického psychologa a odborného poradenského zařízení. Poté bude vystaveno rozhodnutí o odkladu.
Zápis se u nás bude konat 5. dubna, je nutné přinést rodný list dítěte.
U nás dostanete rovnou rozhodnutí o přijetí a číslo, pod kterým bude na stránkách školy napsáno, že dítě je přijato.
U zápisu bude přítomna i speciální pedagog paní Kobrová a budeme vás ještě informovat, jak pomoci dítěti v dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky.