Přes odkaz níže se přihlásíte do elektronické žákovské knížky. Pro bezproblémovou funkci je nutné použít program Microsoft Explorer (Edge).

https://zk.zsrovensko.cz:8001