Přes odkaz níže se přihlásíte do elektronické žákovské knížky.

https://zk.zsrovensko.cz:8001