Výchovný poradce

Mgr. Andrea Mlejnková

Konzultační hodiny: pondělí 10:45 – 12:30 nebo po telefonické dohodě.

kontakt: 739644869

e-mail: a-mlejnkova@seznam.cz

 

Náplň práce výchovného poradce:

-poradenská pomoc vycházejícím žákům při volbě střední školy abudoucího povolání

-spolupráce s ÚP Semily

-poradenství o možnosti studia na víceletém gymnáziu pro žáky 5. třídy

-péče o integrované a zdravotně znevýhodněné žáky

-konzltace individuálních vzdělávacích plánů

-spolupráce s PPP v Semilech a Jičíně, popř. s dalšími poradenskými zařízeními

Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Andrea Mlejnková.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2014/2015

V prvním kole přijímacího řízení si může žák podat 2 přihlášky na střední školy. Přihlášky musí být na střední školy doručeny do 15.března 2015, na umělecké obory  a sportovní gymnázia do 30. listopadu 2014. Žák obdrží přihlášku na základní škole do konce února. Díky školní matrice „Bakaláři“ ji dostane již vyplněnou (natištěnou), rodiče pouze podepíší. Na některé obory je nutné potvrzení od lékaře. U učebních oborů vždy, u studijních oborů jen některých. Tuto informaci lze najít v Atlase školství, na webových stránkách škol nebo se obrátit s dotazem na výchovnou poradkyni.
Přihlášku na střední školu podávají rodiče.

Přijímací zkoušky se budou v Libereckém kraji konat na maturitní obory, formou testů Scio.
Proběhnou 22. a 23. dubna 2015 (talentové zkoušky již v průběhu ledna 2015). V jiných krajích mohou být podmínky jiné. Je třeba podívat se na webové stránky konkrétní střední školy. Podmínky přijímacího řízení by měly být od 31.ledna již zveřejněny.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na stránkách středních škol do tří pracovních dnů. Kladný výsledek (rozhodnutí o přijetí) není zasílán poštou domů, je nutné sledovat stránky střeních škol! Od chvíle zveřejnění běží lhůta deseti pracovních dnů, během nichž je možné odevzdat na střední školu zápisový lístek (viz níže).
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je zasíláno poštou. Proti nepřijetí se lze odvolat, a to do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí. Vzor odvolání je možné najít na internetu, někdy i na stránkách příslušné střední školy.

Zápisový lístek
Zápisový lístek obdrží žáci na základní škole okolo 15.března. Slouží k potvrzení úmyslu studovat na střední škole, na kterou byl žák přijat. Zápisový lístek je nutné doručit na střední školu do deseti pracovních dní po zveřejnění rozhodnutí o přijetí.
Zápisový lístek je možné uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy je žák na střední školu přijat na odvolání. V takovém případě si lze zápisový lístek ze školy, kam byl odevzdán, vyzvednout a přenést jej na školu, kde bylo kladně vyřízeno odvolání.

Nepřijetí na žádnou stření školu
V případě, že žák není přijat ani na jednu střední školu, a to ani na odvolání, je třeba sledovat, které školy vyhlásí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.  Vyhlašují ho ty školy, které nenaplnily kapacitu do 1.ročníku v 1.kole. Ve 2.kole přijímacího řízení lze podat neomezený počet přihlášek.

Povinnosti rodičů

(ve věci přijímacího řízení na střední školy)

Vážení rodiče,  pro lepší orientaci v informacích přijímacího řízení na střední školy je zde ještě stručně zdůrazněno, co je Vaší povinností pohlídat. Podrobněji je vše popsáno v sekci AKTUALITY- PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

1. PODAT PŘIHLÁŠKU NA STŘEDNÍ ŠKOLU (případně 2 střední školy) DO 15.BŘEZNA 2015.  Lze dopravit osobně nebo poslat poštou (DOPORUČENĚ).

2. PO PROBĚHNUTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH), KTERÉ PROBĚHNE 22. a 23.4.2015, SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY STŘEDNÍ ŠKOLY (výsledky přijímacího řízení tam budou zveřejněny do tří pracovních dnů).

3. V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ DORUČIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA ZVOLENOU STŘEDNÍ ŠKOLU DO DESETI PRACOVNÍCH DNŮ. V případě nepřijetí lze podat odvolání – do tří pracovních dnů ode dne, kdy si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednete na poště.

 

Prosba  pro rodiče dětí hlásících se na studijní, tedy maturitní obory : Pokud se Vaše dítě dostane na obě střední školy, bude od Vás laskavé, když tu školu, na kterou dítě nenastoupí, budete o tom informovat. Lze to udělat telefonicky, co nejdříve po zveřejnění výsledků (nebo požádat ve škole výchovnou poradkyni, aby to vyřídila). Toto není Vaší povinností, ale velmi tím pomůžete urychlit proces vyřizování odvolání. Budou Vám vděčni ředitelé středních škol a rodiče žáků, kterým se při přijímacím řízení dařilo méně a podávají tedy odvolání.  Děkuji za pochopení.

Dny otevřených dveří na středních školách v okolí

Hořice (gymnázium, SOU, SOŠ, VOŠ)

25. listopadu 2016 8.00-17.00

26. listopadu 2016 9.00-12.00

10. února 2017 8.00-16.00

 

Další informace naleznete na:

www.infoalbsolvent.cz

www.edulk.cz

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

www.edu.cz

www.volbapovolani.cz

www.nsp.cz

www.atlasskolstvi.cz