Ukázkové hodiny pro kolegy z jiných škol

V pátek 28. 2. navštívilo naši školu v rámci plánované akce MAP Turnovsko ll  osm pedagogů z turnovských škol a pan Mgr. Karel Bárta, zkušený metodik.  Setkání mělo název Nové metody vzdělávání žáků v praxi. Pedagogové se podívali na hodinu německého jazyka a hodinu českého jazyka na druhém stupni. Dále se dozvěděli o aktivitách u nás a prohlédli si školu. Proběhla i vzájemná diskuse s pedagogy a předávání zkušeností. Akce se zúčastnila i paní starostka.

Setkání bylo hodnoceno velice příznivě. Pedagogové ocenili pozitivní prostředí školy, krásnou atmosféru, inspirující hodiny, jasnou společnou vizi, sehraný tým vedení školy i učitelů.