Děkujeme za podporu.

Poděkování

Děkujeme panu Petru Dolejšímu za poskytnutí interaktivní tabule z AV Media škole do učebny na prvním stupni. Velmi si toho vážíme.

pedagogové školy