Vedení školy

Mgr. Zuzana Bílková, ředitelka školy, vyučující dramatické výchovy, českého jazyka a matematiky. Kontakt: bilkzu@zsrovensko.cz

Mgr. Pavel Mašek, zástupce ředitelky, vyučující zeměpisu a tělesné výchovy. Kontakt: masepa@zsrovensko.cz, konzultační dny úterý a čtvrtek 15.00-15:45

Speciální pedagog

Mgr. Radka Kobrová, kontakt: radus.hanova@email.cz, tel. 608 228 578, konzultační dny úterý a čtvrtek 10:00-12:00

Vyučující I. stupně

Mgr. Lenka Pavlousková, třídní učitelka 1. třídy, výtvarné výchovy a pracovních činností. Kontakt: pavlle@zsrovensko.cz

Mgr. Petr Brázda, třídní učitel 2. třídy, vyučující výtvarné výchovy a anglického jazyka. Kontakt: brazpe@zsrovensko.cz

Mgr. Taťána Kočová, třídní učitelka 3. třídy, hudební výchovy, pracovních činností a výtvarné výchovy. Kontakt: kocota@zsrovensko.cz

Mgr. Jana Šonská, třídní učitelka 4. třídy. Kontakt: sonsja@zsrovensko.cz, konzultační dny čtvrtek 7:00-7:35*

Mgr. Jana Vlková, třídní učitelka 5. třídy. Kontakt: vlkoja@zsrovensko.cz, metodik prevence pro I. stupeň

Bc. Zuzana Kněbortová, vyučující anglický jazyk. Kontakt: knebzu@zsrovensko.cz

 

Vychovatelky

Kamila Šmirausová, kontakt: smirka@zsrovensko.cz

Vladimíra Houškova Dis. Kontakt: housvl@zsrovensko.cz

 

Vyučující II. stupně

Bc. Zuzana Kněbortová, třídní učitelka 6. třídy, vyučující anglického jazyka, konverzace v AJ, výtvarné výchovy a výchovy k občanství. Kontakt: knebzu@zsrovensko.cz konzultační dny: středa 13:30-14:30* metodik prevence pro II. stupeň

Mgr. Jana Šafaříková, třídní učitelka 7. třídy, vyučující českého jazyka. Kontakt: safaja@zsrovensko.cz Konzultační hodiny: čtvrtek 9,50-10,35 a 12,35-13,20 (nebo po domluvě).

Mgr. Andrea Mlejnková, třídní učitelka 8. třídy, vyučující tělesné výchovy, výchovy ke zdraví, informatiky, zeměpisu a výchovy k občanství, výchovný poradce. Kontakt: mlejan@zsrovensko.cz konzultační hodiny: úterý 9:50-10:30, čtvrtek 13:30-14:00*

Mgr. Renata Čečáková, třídní učitelka 9. třídy, vyučující matematiky a dějepisu. Kontakt: cecare@zsrovensko.cz konzultační dny: úterý 11:40-12:25*,

Ing. Miriam Galdiniová, vyučující fyziky, pracovních činností, výchovy k občanství. Kontakt: galdmi@zsrovensko.cz, konzultační dny: pondělí 12:45-13:15

Andrea Houšková,  vyučující německého jazyka, asistent pedagoga. Kontakt: housan@zsrovensko.cz, konzultační dny středa 7:15-7:45*

Mgr. Jana Voltrová, vyučující přírodopisu, chemie, pracovních činností, zeměpisu a přírodovědy. Kontakt: voltja@zsrovensko.cz konzultační dny úterý 12:45-13:15

Bc. Kateřina Matysová, vyučující hudební výchovy. Kontakt: matyka@zsrovensko.cz

*na konzultace je třeba se s příslušným vyučujícím domluvit alepoň 1 pracovní den před jejím konáním.

Rozvrhy hodin vyučujících