Vedení školy

Mgr. Zuzana Bílková, ředitelka školy, vyučující dramatické výchovy, českého jazyka a matematiky. Kontakt: zsrovensko@seznam.cz

Mgr. Pavel Mašek, zástupce ředitelky, vyučující zeměpisu a tělesné výchovy. Kontakt: masulda@post.cz, konzultační dny úterý a čtvrtek 15.00-15:45

Speciální pedagog

Mgr. Radka Kobrová, kontakt: radus.hanova@email.cz, tel. 608 228 578, konzultační dny úterý, čtvrtek a pátek 10:00-12:00

Vyučující I. stupně

Mgr. Lenka Pavlousková, třídní učitelka 1. třídy, výtvarné výchovy a pracovních činností. Kontakt: lenka.pavlouskova@seznam.cz

Mgr. Petr Brázda, třídní učitel 2. třídy, vyučující výtvarné výchovy a anglického jazyka. Kontakt: brazda@email.com

Mgr. Taťána Kočová, třídní učitelka 3. třídy, hudební výchovy, pracovních činností a výtvarné výchovy. Kontakt: akcinat@centrum.cz

Mgr. Jana Šonská, třídní učitelka 4. třídy. Kontakt: jana.sonska@centrum.cz, konzultační dny čtvrtek 7:00-7:35*

Mgr. Jana Vlková, třídní učitelka 5. třídy. Kontakt: vlkova.jana@email.cz, metodik prevence pro I. stupeň

Bc. Zuzana Kněbortová, vyučující anglický jazyk. Kontakt: zuzana.knebortova@seznam.cz

 

Vychovatelky

Kamila Šmirausová,

Vladimíra Houškova Dis. Kontakt: vladimira.houskova@seznam.cz

 

Vyučující II. stupně

Bc. Zuzana Kněbortová, třídní učitelka 6. třídy, vyučující anglického jazyka, konverzace v AJ, výtvarné výchovy a výchovy k občanství. Kontakt: zuzana.knebortova@seznam.cz konzultační dny: středa 12:30-13:30*

Mgr. Jana Šafaříková, třídní učitelka 7. třídy, vyučující českého jazyka. Kontakt: safarikova.jana@seznam.cz Konzultační hodiny: čtvrtek 9,50-10,35 a 12,35-13,20 (nebo po domluvě).

Mgr. Andrea Mlejnková, třídní učitelka 8. třídy, vyučující tělesné výchovy, výchovy ke zdraví, informatiky, zeměpisu a výchovy k občanství, výchovný poradce. Kontakt: a-mlejnkova@seznam.cz, konzultační hodiny: středa 8:00-8:30 a 13:30-14:00*

Mgr. Renata Čečáková, třídní učitelka 9. třídy, vyučující matematiky a dějepisu. Kontakt: zsrovensko@seznam.cz konzultační dny: úterý 8:45-9:15, čtvrtek 11:45-12:20*, metodik prevence pro II. stupeň

Ing. Miriam Galdiniová, vyučující fyziky, pracovních činností, výchov k občanství. Kontakt: konzultační dny:

Andrea Houšková,  vyučující německého jazyka, asistent pedagoga. Kontakt: zsrovensko@seznam.cz konzultační dny středa 7.15-7:45*

Mgr. Jana Voltrová, vyučující přírodopisu, chemie, pracovních činností, zeměpisu a přírodovědy. Kontakt: voltrovajana@seznam.cz konzultační dny pátek 7:00-7:30

Bc. Kateřina Matysová, vyučující hudební výchovy. Kontakt: katerinka.net@seznam.cz

*na konzultace je třeba se s příslušným vyučujícím domluvit alepoň 1 pracovní den před jejím konáním.

Rozvrhy hodin vyučujících