Sdružení rodičů při Základní škole v Rovensku pod Troskami

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat o vzniku „Sdružení rodičů při Základní škole v Rovensku pod Troskami“, které bylo 27.8.2013 registrováno Ministerstvem vnitra České republiky. Hlavní činností je podpora veškerých školních aktivit, kterých se účastní žáci školy. Sdružení rodičů úzce spolupracuje s vedením školy v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, pomáhá při zajišťování mimoškolní zájmové činnosti žáků a při jednorázových akcích školy. Prostředky tohoto sdružení jsou čerpány v souladu se stanovami, výhradně ve prospěch žáků a jsou poskytovány na aktivity, na které se škole finančních prostředků nedostává nebo je poskytovat nemůže (např. náklady spojené s dopravou žáků, exkurze, vstupné na některé akce, odměny nejlepším žákům, příspěvky na lyžařské kurzy, apod. – záleží na dohodě).

Zároveň bychom Vás touto cestou chtěli oslovit, máte-li zájem podílet se na všestranné podpoře rozvoje Základní školy v Rovensku p. Tr., staňte se našimi členy. Rádi Vás uvítáme!

 

Členové:

Zuzana Nováková – předseda Sdružení rodičů

Iveta Beránková – místopředseda Sdružení rodičů

Jiřina Bobková – účetní-pokladník

Věra Kozáková

Martina Machačná

Sdružení rodičů