Revolution Train

Ve středu 30. ledna 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili preventivního programu o drogách. Zajímavé ztvárnění rizik nastražených na teenagery na nás čekalo v pěti vagónech na nádraží v Dejvicích. Rozhodně doporučujeme všem tuto akci navštívit, je určena i pro širokou veřejnost!
Děkujeme panu Petru Halamovi za sponzorský dar, který pokryl veškeré náklady spojené s dopravou do Prahy.