Recyklace hrou

V pátek 13. dubna proběhne ve všech třídách program Recyklace hrou. Za program žáci platí 10,- Kč.