Program pro žáky II.stupně

V týdnu od 8. června bude zajištěn provoz II.stupně v následujícím rozsahu:

Každá skupina bude mít jeden výukový den týdně a dále jeden den mimo školu pro sociální a sportovní aktivity.

Skupina žáků z 6. třídy a skupina žáků ze 7. třídy budou mít výukový den v pondělí vždy od 8:30 – 12:00. Ve středu pak bude program mimo školu, kdy časy srazu a ukončení budou pohyblivé dle programu a počasí (vždy bude upřesněno v předstihu).

Skupina žáků z 8. třídy a skupina žáků z 9. třídy budou mít výukový den v úterý, vždy od 8:30-12:00. Ve čtvrtek pak bude program mimo školu. Opět časy srazu a ukončení budou pohyblivé dle programu a počasí (vždy bude upřesněno v předstihu).