Příjem žádostí k povinnému vzdělávání (do I. třídy)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k nestandardní situaci v České republice proběhne letos zápis do I. třídy bez osobní účasti dítěte i rodiče. Žádost k povinnému vzdělávání tedy podáte písemně na níže uvedeném formuláři. Tento formulář je možné vyzvednout i osobně ve škole v úředních hodinách, tj. v pondělí nebo středu mezi 8:00 – 11:00 hodinou.

Příjem vyplněných žádostí probíhá mezi. 1. dubnem – 17. dubnem 2020. Žádost můžete podat elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo dopisem (poštou nebo osobně do schránky školy).

Formulář žádosti k povinnému vzdělávání naleznete zde: http://www.zsrovensko.cz/wp-content/uploads/2020/03/žádost-o-přijetí-do-první-třídy-2020.docx

V případě žádosti o odklad školní docházky využijte následující formulář: http://www.zsrovensko.cz/wp-content/uploads/2020/03/žádost-o-odklad-2020.doc