Přijatí žáci k základnímu vzdělávání do I. třídy

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 183 odst. 2, zveřejňujeme seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy pro školní rok 2020 – 2021.

Registrační číslo žáka zákonní zástupci obdrželi s rozhodnutím o přijetí.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Žáci přijatí do Základní školy Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021:

Z20 – 1; Z20 – 2; Z20 – 3; Z20 – 4; Z20 – 5; Z20 – 6; Z20 – 7; Z20 – 8; Z20 – 9; Z20 – 10; Z20 – 11; Z20 – 12; Z20 – 13; Z20 – 14; Z20 – 15; Z20 – 16