Preventivní programy

I v tomto školním roce se chystáme aktivně upevňovat dobré vztahy ve třídách. K tomu nám pomáhá i velké množství preventivních programů. Letos mezi nás zavítala i kapacita v tomto oboru Mgr. Petr Šolc. Jeho metody jsou zajímavé a opravdu účinné. Žáci si během programu hrají. Opravdu se při aktivitách baví. A to je dobře. Důležitější ale je, že při těchto hrách poznávají sebe, své spolužáky a vazby mezi nimi. Jak se v našem kolektivu kdo cítí? Jak bych se na jeho místě cítil já? Co mu na tom vadí? Vadilo by to i mě? Je spousta otázek… Důležité ale je si je položit. A ještě důležitější je si na ně odpovědět. Někdy se stačí pouze zamyslet nad svým jednáním…