Předávání vysvědčení

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. Mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Dne 26. června si mohou přijít všichni žáci pro vysvědčení v 8:00. Ti žáci, kteří nebyli ve škole musí mít s sebou vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Oběd se tento den bude vydávat formou balíčku již od 8:30. K odběru tohoto balíčku je nutné mít přihlášený oběd. Tento oběd si prosím přihlašte do středy 24. června do 12:00.

Školní družina ve dne 26. června je v provozu do 13:30.