Posilovna

Cvičební hodiny v posilovně si můžete objednat u správce pana Špína (737 860 082)

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

A. Pro žáky školy:

1.      Do posilovny mohou žáci vstupovat jen za doprovodu učitele.

2.      Žáci musí být před první hodinou v posilovně prokazatelně poučeni o bezpečnosti.

3.      Kromě bezpečnosti musí žáci bezpodmínečně dodržovat školní řád.

B. Pro veřejnost:

1.      Vstup do posilovny je dovolen jen osobám starším 18 let za souhlasu správce. Mladším jen za doprovodu dospělé osoby.

2.      Hodiny pro veřejnost: ve dnech školního vyučování od 15 hodin do 22 hodin, v ostatní dny po domluvě se správcem i v jiném čase.

3.      Do posilovny je povolen vstup pouze v pevné, čisté obuvi se světlou podrážkou (ne pantoflích či bez obuvi) a sportovním oblečení.

4.      Z hygienických důvodů noste s sebou do posilovny ručník.

5.      V celé budově školy je přísný zákaz kouření.

6.      Ke strojům vždy přistupujte ve dvojicích z důvodu bezpečnosti o Vaše zdraví

7.      Činky vždy vracejte na svá místa.

8.      Pokud cvičíte na strojích, na které se zátěž přidává formou kotoučů, vždy je po odcvičení všechny sundejte a vraťte na určené stojany.

9.      V posilovně se chovejte slušně, ohleduplně k ostatním návštěvníkům a bez zbytečných vulgárních a hlasitých projevů.

10.  Při prvním vstupu do posilovny podepíše každý cvičenec následující prohlášení:

Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že budu cvičit v posilovně na vlastní nebezpečí. V případě úrazu nebudu požadovat žádné náhrady na Základní škole. (Doporučujeme všem cvičencům, aby se pro případ zranění pojistili u vhodné pojišťovny.)

Prohlašuji dále, že v případě poškození nějakého nářadí jsem ochoten se spoluúčastnit nápravy. Míra spoluúčasti bude stanovena správcem podle míry zavinění.

Jméno a příjmení:………………………………………………………………….

Adresa:………………………………………………………………………………

Telefon:……………………………………….

Toto prohlášení správce posilovny archivuje.

 

 

11.  Každý cvičenec zaplatí za 1 hodinu cvičení 40 Kč panu správci. Děti do 15 let mají vstup za 30 Kč na hodinu. Platí se předem a je možno si hodiny v posilovně na dva měsíce dopředu předplatit.

12.  Šetřete prosím elektrickou energii a teplou vodu.

13.  Konečné slovo ve všech sporných situacích má ředitel školy.