Podnikavost

V rámci projektu Jak podpořit podnikavost u žáků zveme do školy odborníky. Předávají dětem rady a informace, které by mohli využít při výběru své budoucí střední školy. V listopadu jsme přivítali pana Josefa Uchytila, ředitele pobočky Partners Turnov. V prosinci nás navštívila paní Michaela Tréglová, specialistka na efektivní procesní řízení a organizaci práce. Oba věnovali deváťákům svůj čas a snažili se jim přiblížit náplň své práce, aby si žáci rozšířili obzory v oblasti zaměstnání.