Poděkování

Děkujeme panu Milanu Pišlovi za to, že školní jídelně zdarma poskytne jednorázové nádoby na obědy pro cizí strávníky, které současná hygienická situace vyžaduje.