Parlament ZŠ Rovensko pod Troskami

Žáci školy mají příležitost podílet se na směřování školy pomocí svých zvolených zástupců.

Zápisy  2018/2019

Zápis 4/2018/2019

Zápis 3/2018/2019

Zápis 2/2018/2019

Zápis 1/2018/2019

 

Zápisy 2017/2018

Zápis 14/2017/2018

Zápis 13/2017/2018

Zápis 12/2017/2018

Zápis 11/2017/2018

Zápis 10/2017/2018

Zápis 9/2017/2018

Zápis 8/2017/2018

Zápis 7/2017/2018

Zápis 6/2017/2018

Zápis 5/2017/2018

Zápis 4/2017/2018

Zápis 3/2017/2018

Zápis 2/2017/2018

Zápis 1/2017/2018

Zápis ze schůze parlamentu ze dne 3. 3. 2017

Zápis z parlament 18.03.2016

Zápis z parlamentu 27.11.2015
Zápis z parlamentu 23.10.2015

Zápis z parlamentu 9.10.2015

 

 

Cíle parlamentu

(napsané žáky)

– Parlament zastupuje ostatní žáky

– Poskytuje informace pro vedení školy

– Využívají se nápady od žáků, které učitele nenapadnou

– Žáci se učí spolupráci

– Poskytuje možnost domluvit se o tom, jak by žáci chtěli, aby škola vypadala

– Zlepšuje se komunikace s vedením školy

– Žáci se učí naslouchat druhým

– Učitelé poslouchají žáky, jejich nápady a názory

– Podle žáků se může vylepšovat škola

– Žáci se učí demokratickému rozhodování

 

zobecnění

předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky a náměty ze tříd, dění ve škole…);

komunikace s vedením školy a s učiteli (o třecích plochách, společných cílech);

realizace vlastních projektů (vedoucích ke změně klimatu školy);

interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuse, aktivní naslouchání, dělení úkolů, prezentační dovednosti…);

realizace „parlamentních aktivit“ (volby, rozdělení rolí, formulace pravidel, propagace činnosti…).

 

Stanovy žákovského parlamentu

Činnost a cíle žákovského parlamentu:

–          Vytváří informační most mezi žáky a vedením školy nebo učiteli

–          Napomáhá zlepšení prostředí školy

–          Pomáhá vytvářet příjemné klima školy a jednotlivých tříd

–          Přispívá k předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlíží na dodržování Školního řádu

–          Podílí se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků

–          Zveřejňuje názory a nápady žáků

–          Posiluje zodpovědnost a sebedůvěru žáků

 

Žákovský parlament má povinnost:

–          Prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli a ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

–          Přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy

–          Dbát na tradici a dobré jméno školy

–          Být reprezentantem školy

 

Práva člena žákovského parlamentu:

–          Vyslovit svůj názor na jednání parlamentu

–          Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s provozem školy

–          Radit se s třídou

–          Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

 

Povinnosti člena žákovského parlamentu:

–          Účastnit se všech jednání parlamentu

–          Zastupovat třídu při řešení problémů

–          Přednášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky

–          Náměty z řad spolužáků přednášet na jednání parlamentu

–          Nevyužívat nepřiměřené výhody parlamentáře v neprospěch třídy

 

Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

–          Spolupracovat a být aktivní při navrhování a realizaci projektů a akcí

–          Nepřekřikovat se, vzájemně se poslouchat

–          Předávat nezkreslené informace spolužákům

–          Nezlehčovat problémy

–          Řešit školní problémy

–          Chovat se slušně a ohleduplně k ostatním