Opatření Bezpečnostní rady státu

Od  11.3. 2020  do  odvolání  nařídilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření –  zavření základních a dalších škol z důvodů ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Pokud potřebují zákonní zástupci zůstat s dítětem do 10 let doma, škola vystaví pro jejich zaměstnavatele  potvrzení o uzavření školy –„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let“.

Žádost je možné vyzvednout v kanceláři školy nebo v ředitelně po skončení jarních prázdnin vždy v pondělí a ve středu v době  od 8:00  –  do  11:00 hod. Žádost lze poslat i elektronicky.