Přehled školení celého pedagogického sboru

při ZŠ Rovensko pod Troskami

Školní rok 2012-13

Kritické myšlení model EUR – 29.10. 2012

Kritické myšlení 5. 2.2013

Třídní schůzky a komunikace s rodiči 24. 4.2013

 

Školní rok 2013 – 14

Diskusní techniky ve výuce – 19.2. 2014

třídní učitel jako tvůrce dobrého třídního kolektivu 17.4.2014

 

Školní rok 2014-15

Osobnostní rozvoj pedagogů 1 – (p. Mgr. Málková) 29.5. 2014
Smržovka – společná tvorba vize školy- (p. Brož, p, Křížová) 28.- 29. 10.2014
Osobnostní rozvoj pedagogů 2 – p. Mgr.Málková 20.11.2014
Jak společně pracovat na vizi školy – (p. Brož, p, Křížová) 7. 3. 2014
Čtenářská gramotnost v environmentální v. a přírodovědných předmětech (SEV Sever) 9. 4. 2014

Metody výuky, vedoucí k většímu zájmu žáků a efektivitě vzdělávání – 4.5. 2014

 

Školní rok 2015 – 16

Kooperativní učení – doc. Phdr.Kasíková, CSc.- 25.8.2015

Elektronická žákovská – PaedDr. Pavel Pavelka 27.8. 2015

První pomoc – Červený kříž Turnov 7.10. 2015

Třídnická hodina a její vedení – Mgr. Petr Šolc – 13.1. 2016

 

Školní rok 2016 -17

Řešení výchovných problémů ve třídě – Mgr. Michaela Veselá – 30. 8. 2016

Aktivity pro třídnické hodiny – Jana Kusynová – 31. 8. 2016

BOZP –  p. Sirák – 18. 10. 2016

Cesta od tradičního vyučování k modernímu učení – Mgr. Hanzelka – 16. 11. 2016

 

Školní rok 2017 – 18

Jednání s rodiči – Mgr. Michaela Veselá 30. 8. 2017

Emoční sebeobrana – Mgr. Radostný

Školení PO

Školení GDPR

 

Školní rok 2018 – 19

Školení první pomoci – p. Drbohlav – Červený kříž – 28. 8. 2018

Kurz teambuildingu pro učitele – Doc. Blahůtková, Ph.D – 29. 8. 2018

BOZP – p. Sirák – 3. 10. 2018

Interaktivní tabule – firma ABCD – 15.  10. 2018

Práce se třídou – Mgr. Petr Šolc – 12. 12. 2018

 

Získané granty a dotace na vzdělávání

 

 • Účelové dotace z Libereckého kraje
  • 2013 – Nákup sportovních pomůcek do školní Tv (5 000Kč)
  • 2013 – Klub školy – otevřená škola (30 000 Kč)
  • 2014 – Podpora volnočasových kroužků ZŠ Rovensko pod Troskami (32 000 Kč)
  • 2016 – program volnočasových aktivit – 35 000 Kč
  • 2017 program volnočasových aktivit – 50 000 Kč
  • 2017 -specifická primární prevence – společně v bezpečí – 15 000 Kč
  • 2018 – program volnočasových aktivit – 50 000 Kč
  • 2018 – specifická primární prevence – společně v bezpečí – 20 000 Kč
  • 2018 – podpora výuky cizinců
 • 2015 – Dotace č. CZ.1.07/1.1.00/56.1736 – Čteme, mluvíme, rozumíme
  • čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – koupeno 342 knížek pro 1. stupeň, 231 pro 2. stupeň, skříně pro knížky, polštářky, dataprojektor + notebook (1. stupeň), čtenářské kostky, školení pro učitele čj a 1. stupeň
  • Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky (pro 32 žáků ze sedmé až deváté třídy), kamera
 • 2015 – Dotace č. CZ. 1.07/1.1.00/57.0839 – Cizojazyčný a technický rozvoj
  • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ – 15 žáků vytvořilo portfolia svých výrobků, byly nakoupeny nové pracovní stoly, elektrická vrtačka s příklepem, protahovací hoblovačka, stolní pila, stolní vrtačka, pákové nůžky a další nové nářadí
  • Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy – proběhlo školení učitele
  • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v cizím jazyce formou blended learningu – 3 učitelé absolvovali kurz angličtiny
 • Různé další granty, které financují vzdělávání učitelů
  • Například spolupráce s nadací open society fund Praha zastoupenou paní Karin Marques, projekty sdružení Tereza, apod.
 • 2013 – 14 – projekty středních škol s učilišť, kterých se zúčastňovali naši žáci druhého stupně
 • 2013 – 14 – projekt Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost – v rámci kterého probíhaly konzultace (doučování) vybraných žáků, konzultace s psychology, logopedy, nákup metodického materiálu, semináře vyučujících
 • 2016 – 2019 – dotace MŠMT (spolufinancováno EU) č. CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000174 –  Individuálně, ale společně a jinak – podpora inkluzivního vzdělávání – vzdělávání pedagogů, pozice speciálního pedagoga, školního psychologa

  2017 – 19- dotace MŠMT (spolufinancováno EU), č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005869 Rozvoj školy v Ráji (tzv.šablony)  – financování profesního rozvoje pedagogů, doučování žáků, čtenářský klub, výměna zkušeností pedagogů aj.

  2018 – Projekt Ministerstva pro místní rozvoj – integrovaný regionální operační program, spolufinancován EU, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008027Vybudování specializované multimediální učebny v objektu ZŠ Rovensko pod Troskami, p. o.