Školní metodik prevence: Mgr. Jana Vlková (I. stupeň), Bc. Zuzana Kněbortová (II. stupeň)

Aktivity prevence 2016

Minimální preventivní program

Pokud potřebujete radu nebo konzultaci ve výchově, můžete využít poradnu pro rodinu v Turnově, viz níže:

Poradna pro rodinu a děti

Kdo jsme a co děláme?

Naše organizace se jmenuje REP – občanské sdružení s názvem pracoviště Poradna pro rodinu a děti.

Poskytujeme bezplatnou službu odborného sociálního poradenství podle § 37 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Organizace má akreditovaný program MSČR.

Posláním organizace je dosáhnout pozitivní změny chování a životních podmínek u dětí a mládeže. Společně s rodinou pomáhá dětem a mladistvým vyrovnat se s nepříznivou sociální situací a měnit návyky a způsob života, který by mohl vést ke konfliktu se společenskými normami.

Projednávání protiprávních činů účinně přispívá k tomu, aby se děti a mladiství nadále nedopouštěli protiprávního jednání. Posláním organizace je také podpora a pomoc obětem trestných činů a ochrana společnosti. Cílem poradny je poskytování psychosociálního poradenství, které je určeno především pro rodinu s dětmi 11-18 let.

Poradna je určena především pro děti do 18let a jejich rodiče.

Naše hlavní programy jsou:

  1. Program výchovného poradenství pro rodinu a děti (výkon programu pro Turnov a Semily)
  2. Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (výkon programu pro Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou)

Poradenství je poskytováno v oblasti:

  1. Výchovy
  2. Vztahů, komunikace
  3. Nevhodných návyků
  4. Pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí
  5. Právního vědomí

Kde nás můžete nalézt?

Organizace působí ve spádové oblasti Libereckého kraje, sídlí v Turnově v ul. Trávnice čp. 902. Bez telefonického objednání nelze poradnu navštívit. Na základě telefonického objednání lze využít služby poradny každý den v týdnu.

Organizace působí ve spádové oblasti Libereckého kraje, služby poskytuje zejména v Turnově. Na telefonické objednání lze služby poradny využít v odpoledních hodinách v Jablonci nad Nisou (pondělí), Semilech (středa) v prostorách Probační a mediační služby ČR. V Mnichově Hradišti poradna poskytuje služby v pátek.

Kontakt:

Telefonní číslo 737 214 246

Email: flugrova@email.cz

Lze rovněž využít naší internetovou poradnu www.rodinne-poradenstvi.cz, nebo využít diskusní fórum na adrese www.rep-os.com

Bez objednání lze poradnu navštívit: každé úterý 15:00 až 18:00 (mimo dny školního volna)

Na základě telefonického objednání lze využít služby poradny každý den v týdnu.

Jsi kluk nebo holka a máš nějaký problém, s kterým si nevíš rady? Napiš nám a my Ti v rámci našich možností poradíme. Pokud chceš, může být Tvůj dotaz tajný a nikdo kromě Tebe se nic nedozví.