Níže naleznete podklady k výuce například zadání větších prací žákům např. projektových prací, referátů, kritéria hodnocení případně příležitostné materiály k výuce.

 

Český jazyk

Kritéria hodnocení ČJ

čj7 mluvnice

čj7 sloh

Seznam knih k četbě pro 7. třídu

čj8 mluvnice

čj8 sloh

čj9 mluvnice

čj9 sloh

 

Informatika

Projekt+povolání

Zeměpis

Obecně

Kritéria hodnocení prací v zeměpise

8. třída

Orientace Evropa – zkoušení u mapy

Vymezení a poloha Evropy – pracovní list z úvodní hodiny o Evropě

Pohoří-2.hodina – pracovní list k pohoří Evropy

Klimadiagramy – Evropa – pracovní list Podnebí Evropy

Evropa Vodstvo- insert – pracovní list Vodstvo

Obyvatelstvo Evropy – pracovní listy do dvojic

Hospodářství Evropa – upravený pracovní list z edice Fraus

Řecko

Itálie – pracovní list

Španělsko, Portugalsko + ministáty

Západní Evropa

Finsko a sauna

Autem do Švédska

Island

Rusko

Východní Evropa

Pobaltské země

 

 

 

9. třída

Obyvatelstvo ve světě – pracovní list do skupin

Náboženství – informační a pracovní listy

Rozdíly mezi lidmi – informační a pracovní listy

Sídla