Laboratorní práce z chemie na Střední umělecko- průmyslové škole sklářské

10.1. deváťáci měli možnost navštívit laboratoře SUPŠS v Železném Brodě.
Zde si za odborného dozoru vyzkoušeli tavení olova z oxidu olovnatého za pomocí uhlíku a dále vytěsňovací reakci modré skalice a železa.
Oba pokusy zvládli všichni samostatně a na jedničku!
Výroba štíra ze skla, kterou pak shlédli ve sklářské huti, byla bonusem navíc!
Mgr. Voltrová