Kroužky ve školním roce 2018 – 2019

 

Sportovní hry – pondělí 13:30 – 14:30, (P. Brázda)

Sbor – středa 15:00 – 15:45, pro žáky od 2. třídy (paní Matysová)

Volejbal – úterý  15:00-16:30, čtvrtek 15:00-16:30 (P. Mašek)

Míčové hry – středa – 13:30 – 14:30, pro žáky 2. – 4. třídy (D. Špína)

Gymnastika hrou – pátek 13:00-14:30 (A. Mlejnková)

Stolní tenis – pátek 17:00 – 18:00 (p. Rohel; 605 110 623)

Pejskohrátky – úterý 14:30-15:15, 1. a 2. třída (A. Houšková)

 

 

Žáci přinesou přihlášky nebo se nahlásí třídnímu učiteli, a zaplatí do 18. října 300,- Kč za první kroužek, za druhý a další pak 100,- Kč. Druhé pololetí prosíme uhradit do 18. února.

 

Základní umělecká škola

Výtvarný obor –  paní Šikolová (728 679 564)- čtvrtek 12:15-16:45, učebna VV na I. stupni

Hudební obor

paní Longinová (731 572 338) – pondělí od 13:00 – klávesy a klavír

p. Horák (721 443 028) – středa 13:00 – 17:00) – bicí, dechové nástroje, flétna, saxofon

 

Pejskohrátky

V úterý 2.11. jsme zahájili kroužek Pejskohrátky, který  je určen především našim prvňáčkům. Prostřednictvím canisterapie se zde děti seznamují se zásadami správného chování ke psům a zábavnou formou procvičují učivo. Hlavním cílem canisterapie je však podpora celkového rozvoje dítěte. Kroužek Pejskohrátky tak pomáhá dětem např. také s rozvojem koordinace pohybů, rozvojem řeči a myšlení, hrubé a jemné motoriky, představivosti, schopnosti koncentrace  atd.  Měsíc říjen byl zaměřen hlavně na vzájemné seznamování dětí a canisterapeutického týmu (paní Houšková a její fenka Lexie).
Povídali jsme si o tom, co se pejskům nesmí dělat, jak poznat, kdy nám hrozí nebezpečí pokousání a kdy si pejsek chce hrát. Trénovali jsme, jak se chovat, pokud si chceme nějakého pejska pohladit, co dělat a nedělat, když máme obavy, že nás pejsek pokouše, jak dát pejskovi najevo, že si s ním hrát nechceme a jak se chránit, když k napadení psem dojde.
V každé hodině jsme také hravou formou procvičovali učivo. Hráli jsme si s písmenky, rozšiřovali slovní zásobu prostřednictvím skládanky, hledali písmenka ukrytá ve slovech, nebo počítali granulky. Přitom jsme nezapomněli trénovat jemnou motoriku – hledali jsme předměty ukryté v canisterapeutickém batůžku a museli tak překonávat nástrahy ve formě různých zapínání, otevírali jsme krabičky a ukrývali jednotlivé granulky do čichacího koberečku a chystali tak čichací hry pro Lexie.