Klub školy

Od září 2013 funguje na naší škole klub školy. Je to zařízení (v prostoru bývalého služebního bytu), kde mohou žáci pod dohledem pedagoga trávit čas ve dnech školního vyučování  od 13.00 do 16.00. Žáci mohou odpočívat na válendě, na polštářích, číst knížky, hrát hry, k dispozici je i počítač.

 

Placení klubu školy

Klub školy a kroužky se platí odděleně. Cena za pobyt žáků v klubu školy je 100 Kč za měsíc, při nepravidelném pobytu se lze domluvit individuálně s vedením školy. Poplatek musí být uhrazen vždy nejdéle do 15. v daném měsíci p. ředitelce.