Stravování

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČKY NALEZNETE (bez přihlášení v oddílu Jídelníčky) NA:  www.strava.cz

 

Kódy alergenů uvedených v jídelníčku:

SEZNAM ALERGENU

Vnitřní řád školní jídelny

Poplatky za stravování ve školní jídelně platné od 1.února 2017Vážení rodiče,

v období nepřítomnosti účetní školy budou platby z účtu zapisovány hromadně 1x týdně. Sledujte proto stav svého konta na www. strava.cz, kde jsou jednotlivé připsané platby zaevidovány.

Děkuji za pochopení.

Bc. Zuzana Nováková, VŠJ

Vážení rodiče,

již nyní máte možnost si přihlásit stravné na začátek září 2018. Sledujte stav svého konta. Pokud se strávník dostane s kontem do mínusové hodnoty, nebude mu vydána strava.

Do 6. 9. 2019 je nutné uhradit zálohu na stravné za měsíc září, která činí: MŠ 3-6 let     Kč 780,-

                                                                                                                                      MŠ 7 let         Kč 880,-

                                                                                                                                      ZŠ 7-10 let     Kč 580,-

                                                                                                                                      ZŠ 11-14 let    Kč 600,-

                                                                                                                                      ZŠ 15 +           Kč 620,-

Další úhrada pak proběhne do 25. 9. 2019 na měsíc říjen 2019.

Děkuji.

V Rovensku p. Tr., dne 20. 8. 2018

Bc. Zuzana Nováková, VŠJ

 

Sledujte stránky STRAVOVÁNÍ, kde pro strávníky a rodiče uvádíme veškeré potřebné informace – změny v jídelním lístku, organizační změny a další.

 

ČIPY – týká se pouze žáků ZŠ a zaměstnanců ZŠ.

Již rok má školní jídelna v provozu terminál pro výdej stravy, ke kterému je potřeba čip. 

Podmínkou školního stravování od 3. 9. 2018 je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu. Čip se hradí v hotovosti  115,-Kč, společně s odevzdáním vyplněné přihlášky. Jedná se o vratnou zálohu.

V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ. Čip bude zablokován, aby nedošlo k jeho zneužití a strávník si musí zakoupit čip nový.

Zapomene-li si strávník čip, je povinen si vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní doklad – stravenku a po kontrole  zaplacení obědů mu bude oběd vydán. Opakovaná docházka strávníka bez čipu opravňuje vedoucí ŠJ strávníka dočasně vyloučit ze stravování.

Veškeré další informace jsou uvedeny na Přihlášce ke stravování – školní rok 2018/2019, která je ke stažení zde Přihláška ke stravování 2018-2019, nebo v kanceláři školní jídelny. Tel: 481 381 023. Údaje uvedené v Přihlášce ke stravování jsou použity do matriky ve školní jídelně dle ustanovení dle vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školních zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávat a odhlašovat stravu je tedy možné přes webové stránky www.strava.cz. Přihlašovací jméno a heslo obdrží každý žák po přihlášení ke školnímu stravování. Stávající žáci, kteří už navštěvovali MŠ nebo ZŠ v Rovensku pod Troskami, mají heslo i přihlašovací jméno stále stejné. Nově příchozí žáci obdrží informace v kanceláři školní jídelny po odevzdání vyplněné Přihlášky ke stravování 2018/2019.

Povinností strávníka je „odčipnout si“ u výdejního okénka, před odebráním oběda.

Děkuji.

Bc. Zuzana Nováková, VŠJ

=========================

Organizace provozu stravování – školní jídelna 2018/2019

Zodpovědná osoba: Bc. Zuzana Nováková

Telefonní kontakt – kancelář ŠJ: tel. 481 381 023

E-mail: jidelna.zsrovensko@seznam.cz

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: PO – PÁ 6.00 – 13.00 hod.

Provoz školní jídelny: PO – PÁ 6.00 – 14.00 hod.

Výdej obědů do vlastních jídlonosičů: PO – PÁ 11.00 – 13.00 hod.

Výdej obědů pro žáky: PO – PÁ 11.30 – 13.30 hod.

Cizí strávníci ve školní jídelně: 11.00 – 11.30 hod.

Platby v hotovosti: PO 6.00 – 13.00 hod.

                                   PÁ 6.00 – 12.00 hod

Provoz o prázdninách, státních svátcích a ve dnech bez školního vyučování: 6.00 – 12.00 hod.

 

 

Informace pro žáky ZŠ stravující se ve školní jídelně

Odhlášky/přihlášky obědů:

Žáci ZŠ, zaměstnanci ZŠ, MŠ – odhlášení/přihlášení obědů je nutné realizovat předchozí pracovní den do 13.00 hod. na stránkách www.strava.cz, telefonicky na čísle: 481 381 023, osobně v kanceláři školní jídelny nebo e-mailem: jídelna.zsrovensko@seznam.cz. Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravovaní – nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu mají děti v době přítomnosti v mateřské škole a první den omluvené nepřítomnosti (tento den do vlastních jídlonosičů). Další den nemoci je nutné stravu odhlásit, jinak bude oběd účtován za plnou cenu včetně režijních nákladů.

Vzhledem k povinnému zavedení nového systému evidence strávníků ve školní jídelně je třeba, aby poplatky za obědy byly uhrazeny vždy včas. Poplatky za měsíc září musí být uhrazeny do 15. září. Úhrady na následující měsíce musí být vždy připsány na účet školy nejpozději poslední den měsíce předchozího.  Způsob placení si rodiče zvolí na „Přihlášce ke stravování – školní rok 2018 – 2019“. Platby mohou provádět buď bezhotovostně převodem na účet školy č. 000000-1262264369/0800, při tomto způsobu placení je třeba uvádět variabilní symbol strávníka, měsíc kterého se platba týká. Pro stávající žáky školy zůstává variabilní symbol stejný jako v minulém roce. Novým žákům bude přidělen ve školní jídelně. Druhá možnost placení obědů je trvalým příkazem z účtu. Při jeho zřizování si strávník v kanceláři ŠJ vyžádá variabilní symbol a konkrétní částku, která vychází z cen stravného. Ve výjimečných případech a pouze po dohodě v kanceláři ŠJ lze platby provádět v hotovosti. Pro všechny způsoby úhrady platí, že poslední den v měsíci musí být peníze buď připsány na účet školy nebo složeny v hotovosti. U bezhotovostních plateb je třeba počítat s tím, že cca 2 dny trvá než je platba připsána na účet školy. Všichni strávníci s vyplněnou Přihláškou ke stravování jsou automaticky přihlašováni k odběru stravy. Pokud strávník nebude z nějakého důvodu v určitém období odebírat obědy, je nutné o tomto informovat vedoucí školní jídelny.

Upozorňuji rodiče, že pokud platbu neprovedou v předepsaném termínu, systém neumožní vydat strávníkům oběd. O této skutečnosti budete s předstihem informováni e-mailem.

ČIPY

Od 4. 9. 2017 budou ve školní jídelně nově zavedeny čipy pro výdej obědů žákům ZŠ a zaměstnancům ZŠ. Každý žák a zaměstnanec, stravující se ve školní jídelně, si zakoupí čip za Kč 115,- (vratná záloha). Další informace viz výše.

Ceny stravného:

ZŠ žáci

7 – 10 let                               29,- Kč

11 – 14 let                             30,- Kč

15 + let                                  31,- Kč

 

Informace týkající se stravování dětí v mateřské škole

Odhlášky/přihlášky obědů:

Žáci MŠ – odhlášení/přihlášení obědů je nutné realizovat předchozí pracovní den do 13.00 hod. telefonicky na čísle: 481 381 023, osobně v kanceláři školní jídelny nebo do 17 hod. e-mailem: jídelna.zsrovensko@seznam.cz.

Cena za stravování dětí v mateřské škole je stanovena dle jednotlivých kategorií, do kterých jsou děti zařazeny podle data narození dle vyhl.107/2008 Sb. Možnosti stravování a poplatky za stravování jsou vyvěšeny na nástěnce v mateřské škole. Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravovaní  – nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu mají děti v době přítomnosti v mateřské škole a první den omluvené nepřítomnosti (tento den do vlastních jídlonosičů). Další den nemoci je nutné stravu odhlásit, jinak bude oběd účtován za plnou cenu včetně režijních nákladů. Odhlásit dítě je třeba den dopředu (viz. výše). Pokud dítě z důvodu nemoci nepřijde do školky a oběd nemá den předem odhlášený, mohou si ho rodiče v době výdeje vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně. Tuto skutečnost je NUTNÉ do 8 h ráno toho dne nahlásit ve ŠJ, aby se oběd neposílal na školku. Dále Vás žádám, abyste paní učitelce nahlásili, jak bude Vaše dítě navštěvovat MŠ, tím se myslí, zda bude odebírat přesnídávku + oběd + svačinu nebo zda bude chodit po obědě domů a odebírat pouze přesnídávku a oběd atd. Způsob placení poplatků za stravování dětí v MŠ si mohou rodiče zvolit ze tří možností dle Vnitřního řádu: a/bezhotovostně převodem na účet č. 000000-1262264369/0800, při tomto způsobu placení je třeba uvádět variabilní symbol strávníka, měsíc kterého se platba týká a konstantní symbol 500, c/trvalým příkazem z účtu (po domluvě v kanceláři ŠJ), c/výjimečně po dohodě lze platit hotovostně v kanceláři ŠJ. Nové děti dostanou přidělené nové číslo. Zvolený způsob placení dodržujte! Od září 2017 se budou poplatky za stravování dětí v mateřské škole vybírat dopředu.   DO 15. 9. 2017 se bude platit záloha na září a poslední den v září musí být uhrazeno na říjen 2017. Připomínám, že ať si vyberete jakýkoliv způsob placení je třeba, aby poplatky byly uhrazeny nejpozději poslední den v měsíci na další měsíc.

Všichni strávníci s vyplněnou Přihláškou ke stravování jsou automaticky přihlašováni k odběru stravy. Pokud strávník nebude z nějakého důvodu v určitém období odebírat obědy, je nutné o tomto informovat vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného:

MŠ děti 3 – 6 let

celý den                       39,- Kč

po obědě domů           31,- Kč

MŠ děti 7 – 10 let 

celý den                     44,- Kč

po obědě domů         35,- Kč

 

Informace pro cizí strávníky stravující se ve školní jídelně

Školní jídelna při Základní škole v Rovensku pod Troskami nabízí cizím strávníkům možnost odebírání obědů ze školní jídelny. Cena oběda je Kč 60,-. Za tuto cenu dostane strávník polévku, hlavní jídlo a doplněk (například čerstvé ovoce, zeleninové saláty, kompoty, mléčné deserty nebo moučníky).

Obědy je možné odebírat buď do vlastních jídlonosičů, nebo nově nabízíme možnost konzumace oběda přímo ve školní jídelně v době od 11. 00 hod. do 11.30 hod.

Aktuální jídelní lístek najdete vždy ve čtvrtek na webových stránkách školy www.rovensko.cz/skola, v papírové podobě je jídelní lístek k vyzvednutí v průběhu čtvrtka ve školní jídelně.

Cizí strávníci – odhlášení/přihlášení obědů je nutné realizovat předchozí den do 13.00 hod. telefonicky na čísle: 481 381 023, osobně v kanceláři školní jídelny nebo e-mailem: jídelna.zsrovensko@seznam.cz

Platby za obědy je možné uskutečnit bezhotovostním převodem z účtu nebo po dohodě hotově, která vždy bude k vyzvednutí v kanceláři ŠJ. Platby budou prováděny dopředu na měsíc následující.

V Rovensku p. Tr., dne 20. 8. 2018

Bc. Zuzana Nováková, VŠJ

 


—————————————————————————————————————————–

Vnitřní řád školní jídelny obsahuje užitečné informace pro vás

Základním dokumentem upravujícím chod školní jídelny je Vnitřní řád školní jídelny. Obsahuje základní pravidla přihlašování dětí ke stravování, systém odhlašování, pravidla úhrady za stravování a další skutečnosti, které jsou důležité pro provoz jídelny. Předtím, než dítě ke stravování přihlásíte, je nutné se s ním seznámit a poté ho dodržovat. Je uveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na nástěnkách v budovách školy,  ve školní jídelně i MŠ. Podpisem Přihlášky ke stravování souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto řádu.

Dbejte na včasnou úhradu stravného a hlídejte si odhlášky

Dodržujte stanovený způsob a termín placení poplatků za obědy. Každá jídelna si v závislosti na svých podmínkách určí způsob úhrady stravného. Zároveň stanoví i termín platby. Pamatujte, že bez včasného zaplacení nemá dítě na oběd nárok. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole, nezapomeňte na včasné odhlášení. V případě nevyzvednutí oběda nebo pozdnímu neodhlášení obědy propadají bez možnosti zpětné náhrady. Obědy dětem jsou určeny ke konzumaci ve školní jídel

Jídelní lístek:

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a je dostupná na potráluwww.strava.cz, dále je vyvěšen na nástěnkách ve školní jídelně, v budovách škol i školky. Školní jídelna si vyhrazuje právo na změnu v jídelníčku.

Se stížnostmi a připomínkami za vedoucí ŠJ

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo výhrady, neváhejte se s nimi obrátit na vedoucí jídelny, která zodpoví případné dotazy o stravování  osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky na tel.: 481 381 023, nebo e-mailem: jídelna.zsrovensko@seznam.cz.

V Rovensku p. Tr., dne 20. 8. 2017

Z. Nováková, VŠJ

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE STRÁVNÍKŮ

Prosíme rodiče, aby si hlídali odhlašování stravy po dobu nepřítomnosti ve škole!

Od 4. 9. 2017 platí, jak bylo avizováno v Přihlášce ke stravování, že neodhlášená strava v době nemoci je od druhého dne účtována za plnou cenu, a to včetně režijních nákladů! Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování, má strávník nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci – neplánované nepřítomnosti ve škole. Tento oběd, i oběd za plnou cenu, si lze vyzvednout ve školní kuchyni do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 do 13.00 hod. Od 1. 11. 2017 budou bez výjimek tyto režijní náklady počítány. Veškeré informace jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny a na stránkách Stravování. 

Děkuji.

Bc. Zuzana Nováková, VŠJ