Hodnocení žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

konec školního roku se nezadržitelně blíží a s ním i čas pro závěrečné hodnocení práce žáků. Jelikož se nacházíme v nestandardní situaci, rádi bychom vám včas poskytli potřebné informace, aby Vaše děti mohly ještě případně podniknout kroky, které jim umožní získat co nejlepší hodnocení.

Závěrečné hodnocení bude vycházet z aktuálních doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky uvedených ve vyhlášce 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 v tomto znění:

§ 1 Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky,

c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

  Jelikož doba, kdy měli žáci povinnost řádně docházet do školy byla velmi krátká, rádi bychom poskytli žákům možnost dodat dostatek podpůrných podkladů z doby distanční výuky a tím v hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí tohoto školního roku zohlednit i jejich práci v tomto období.