Školní družina

Otevřena denně od 6.30 do 7.35  a od 11.30 do 16.30.

Placení:

Peníze za družinu vybírá paní Kapalínová, hospodářka školy, která má kancelář na hlavní budově v přízemí vpravo.

Peníze můžete nosit: ve středu  v době: 6.00 – 7.45, 8.30 – 11.00, 11.15 – 15.00, v pondělí, úterý a ve čtvrtek  v době:  9.00- 11.00, 11.15 – 14.00. Po domluvě s p. Kapalínovou je také možné platit družinu přes účet.

Peníze za družinu je nutné zaplatit vždy do 18. v měsíci.  Pokud nebude za družinu v tomto termínu  zaplaceno, bude poplatek vymáhám v souladu s právními předpisy a dítě z družiny odhlášeno.

Platby za družinu

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., § 122, odst.3 a 4,  §133, odst.1, písm. e je stanovena výše úplaty za školské služby, spojené s provozem školní družiny takto:

150,- Kč          měsíčně za jedno dítě navštěvující školní družinu denně do 16,30 hodin

130,- Kč          měsíčně za jedno dítě navštěvující školní družinu denně do 15,30 hodin

100,- Kč          měsíčně za jedno dítě navštěvující školní družinu denně do 15,00 hodin

50,- Kč          měsíčně za jedno dítě navštěvující školní družinu denně do 13,30 hodin

V případě, že dítě pobývá ve ŠD pouze některé dny v měsíci, bude úhrada vypočtena v odpovídajícím poměru výše uvedených částek individuálně.