Vaření v 7.třídě

V rámci pracovního vyučování v 7.ročníku jsme jaro uvítali lehkými recepty:
Bulgurový salát s dipem ze zakysané smetany a polévka z medvědího česneku.
Mgr. Voltrová


Biologická olympiáda 2018

Letos s názvem Pohyb.
Školního a taktéž i okresního kola v Semilech se letos účastnili 2 žáci 7. ročníku naší školy- Jakub Novák a Matěj Michálek.
Oba žáci byli v okresním kole oceněni velmi vysokým- Kuba nejvyšším- počtem bodů za praktický vstupní úkol. Oba si shodně vybrali  pozorování žížal ve viváriu, jejich reakce na pohyb, podráždění apod. Spolu s body za test znalostí, mikroskopování- kde byli žáci opět velmi úspěšní a poznávačku rostlin a živočichů neskončili sice na předních příčkách-ale i tak reprezentovali naši školu úspěšně. Matěj na 9. a Kuba na 12. místě z asi 20 účastníků. Oběma žákům ještě jednou díky!
Mgr. Voltrová


Přijatí žáci do 1. třídy 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 183 odst. 2, zveřejňujeme seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy pro školní rok 2018 – 2019. Registrační číslo žáka obdrželi zákonní zástupci při zápisu do 1. tříd.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Žáci přijatí do Základní školy Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019:

Z18 – 1

Z18 – 2

Z18 – 3

Z18 – 4

Z18 – 5

Z18 – 6

Z18 – 7

Z18 – 8

Z18 – 9

Z18 – 11

Z18 – 13

Z18 – 14

Z18 – 15

Z18 – 16

Z18 – 18

Z18 – 19

Z18 – 20

Z18 – 21


Čtenářský klub

V tomto školním roce v rámci projektu Rozvoj „školy v ráji“ proběhlo 16 lekcí čtenářského klubu pod vedením pana učitele Brázdy a paní učitelky Pavlouskové.  Devadesátiminutové lekce byly zaměřeny na čtenářskou gramotnost –  četba vlastních knih a jejich prezentace s doporučením, práce s pracovními listy, předvídání děje, vyhledávání v textu, charakteristika hlavních postav, práce s neznámými knihami… Zaměřili jsme se například na řízené čtení těchto knih: „ Kniha džunglí“ od Rudyarda Kiplinga, „Ema a ztracená kniha“ od Petry Braunové nebo „ Dějiny očima psa“ od Martiny Drijevové…

Naším záměrem bylo zábavnou a nenásilnou formou zlepšit vztah ke knížkám a čtení.

Malé nakouknutí do posledního setkání, čtení spojené s menším občerstvením.


Setkání s budoucími prvňáčky

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se konalo  setkání rodičů budoucích prvňáčků. Děti si vyzkoušely různé školní aktivity z hudební a tělesné výchovy, poznávaly předměty, hledaly písmenka, zkoušely počítat a další různé aktivity.  Budoucí paní učitelka 1. třídy Lenka Pavlousková ukázala rodičům  písanky Comenia Script, paní Houšková si připravila pár slov k družině a paní ředitelka představila naši školu formou prezentace na interaktivní tabuli. Ke školní zralosti a logopedii jsme  pozvali milého hosta paní Mgr. Jana Prokešovou, která rodičům nastínila, jak by měli dítko připravovat do 1. třídy.
 
učitelé z 1. stupně

Fond Sidus

Žáci a přátelé školy mezi sebou vybrali částku 1370,- Kč, kterou věnovali na nákup zařízení do dětských zdravotnických zařízení.


Školní akademie

Ve čtvrtek 14. prosince proběhla v kulturním sále radnice města Rovenska pod Troskami školní akademie. Největší kulturní akce školy za posledních pět let se velmi vydařila.


Projekt: Učíme se spolu

     Čtvrtý ročník připravil projekt, jehož cílem bylo navázat spolupráci se žáky z nižšího ročníku. Oslovili jsme druháčky. Paní učitelka Kočová nám pomohla s realizací projektu. Nejprve předcházelo čtení o lichožroutech. Za domácí úkol měli čtvrťáci nakreslit strašidlo dle své fantazie a pak ho podrobně popsat. Ve čtvrtek 23. listopadu jsme se rozdělili do dvojic – čtvrťák, druhák. Část dětí byla u paní učitelky Kočové a zbytek u paní učitelky Vlkové. Žáci obdrželi kritéria k vytvoření společného díla. Čtvrťáci četli své práce a mladší spolužáci kreslili podle zadání. Další krok se odehrál v hodině informatiky pod vedením paní učitelky Pavlouskové. Čtvrťáci své práce přepsali a dali jim konečnou podobu. Práce budou vystaveny na chodbách 1. stupně.

     Dětem se spolupráce velmi  líbila a chtěly by si určitě podobnou aktivitu zopakovat.

                                                                                                                                                     Mgr. Jana Vlková


Minivolejbalový turnaj

V neděli 12. listopadu proběhl v hale v Rovensku pod Troskami minivolejbalový turnaj. Jednalo se o jeden z turnajů, které pořádá okresní volejbalový svaz v Semilech. V rovenské hale se sešlo 59 volejbalistů z Rovenska, Turnova a Smržovky ve věku 6-13 let, kteří vytvořili 24 družstev ve třech různých kategoriích. Celkem bylo za dopoledne na pěti hřištích odehráno 69 utkání. V konkurenci ostřílených minivolejbalistů z TJ Turnov se neztratili ani rovenští hráči. V kategorii žlutých (přehazovaná dvojic) obsadilo nejlepší rovenské družstvo 5. místo z 11. družstev, přičemž první byl Turnov 1, druzí hráči ze Smržovky a třetí opět Turnov (3). V kategorii červených (prstový volejbal dvojic, celkem 5 družstev) se na prvním místě umístilo družstvo Turnov 2, druzí byli hráči z Rovenska a třetí Smržovka. V kategorii Modrého minivolejbalu (volejbal trojic) se účastnilo celkem 8 družstev. První místo obsadila trojička chlapců z Rovenska, druhé byly dívky z Turnova a třetí chlapci z Turnova. Děkujeme rodičům a vedoucím družstev za příjemnou atmosféru v průběhu turnaje. Velký dík patří téměř desítce organizátorů bez jejichž nasazení by turnaj vůbec nemohl proběhnout. A také chceme poděkovat firmě KV Řezáč, která během pěti dnů na zakázku vyrobila a dodala síť. Tu nyní můžeme využívat i při tréninkové činnosti.


Podzimní tvoření v družině


Sběr papíru

Při podzimní sběrové akci žáci a jejich rodinní příslušníci vytřídili více než 4,5t papíru.


Kooperativní učení- metoda Role- play v přírodopise

Žáci 6.tř. si ověřili, jaké to je učit se spolu ve skupince, kde každý má specifickou roli( např. informátor, ilustrátor, časoměřič….), kterou je nutné dodržovat a přispívat tak ke společnému projektu- v tomto případě vytvoření informačního plakátu na téma Ploštěnci.
Děti práci zvládly výborně-a některé skupinky předvedly opravdu dobrou „dělbu práce“ .
Mgr. Voltrová


Indiana Jones

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

 

Projektové vyučování se snaží propojit poznatky z různých oblastí a žáci se sami snaží dosáhnout vlastní cestou určitý cíl. Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce, organizace a komunikace. Žáci se pokouší najít nejlepší řešení, obhajovat své názory a kriticky hodnotit stanoviska ostatních. Učitel zde působí pouze jako průvodce nebo poradce, do postupu práce nezasahuje. Cílem projektového vyučování je propojení poznatků z různých oblastí, nahlédnutí na věci v souvislostech, zapojení smyslového vnímání a prožitek. Žáci se motivují a aktivizují. Učí se pracovat v týmech, respektovat druhé.

V tomto školním roce se chystáme zrealizovat dva celoroční projekty.

 

PUTOVÁNÍ S INDIANA JONESEM

Žáci celé školy vytvořili 13 týmů. V každém týmu je alespoň jeden zástupce z jednotlivých ročníků. Tento způsob zformování skupin jsme zvolili proto, aby se žáci mezi sebou více poznali. Starší se snaží být dobrými vzory pro mladší a ti se od nich mnohem rychleji učí. Skupiny vznikaly náhodně, kapitáni si své spolupracovníky losovali.

Během školního roku nás čeká 5 projektových dní.

První den byl organizačně nejnáročnější. Nejprve došlo k vytvoření týmů, které budou po zbytek roku stejné. Kapitáni si sami zvolili učitele. Ti působí pouze jako průvodci. Skupinám zadávají úkoly a dodávají potřebné materiály. Cílů tohoto dne bylo několik. Týmy si musely vymyslet název a pokřik, obdržely papírový tubus na vytvoření totemu. Z obdržených informací měly vytvořit poster na téma „Kdo je Indiana Jones?“ Zážitkovou aktivitou bylo nasbírání přírodního hořlavého materiálu do plechovky. Následně pomocí tří zápalek rozdělat oheň a změřit čas, po kterou bude hořet. Podzimní počasí se projevilo a mrholení trochu zkomplikovalo celou akci, ale jako Indiana Jones jsme se nevzdali! Čas hoření jednotlivých ohýnků byl různý. Některým to hořelo pár minut, jiným i půl hodiny. Aktivity prvního dne byly různorodé a každého bavilo něco jiného. Při rozdělávání ohně se ale zapojila většina žáků a snažili se ze všech sil. První projektový den jsme si vyzkoušeli, jaké to je spolupracovat, dělit si úkoly a dávat je dohromady, podporovat se a bavit se. Byla to naše první zkušenost. Doufáme, že pro většinu z nás byla pozitivní.

 

O dalších projektových dnech vás budeme informovat v průběhu roku.  Čeká nás například šití oděvů, stavění obydlí, vaření polévky a hlavně spousta zábavy!


„STOP ZEVLING CLUB“

V pondělí 16. 10. 2017 se šestatřicet nadšenců vydalo na horolezeckou stěnu do Jablonce nad Nisou. Dvě hodiny adrenalinového zážitku stály za to. Řada žáků překonala své hranice a většina z nich dosáhla na úchyty připevněné u samého stropu haly. Aktivita to byla vskutku náročná, ale všichni si to maximálně užili, včetně dohlížejících pedagogů. Sportovní odpoledne bylo finančně podpořeno z grantu Libereckého kraje – Podpora volnočasových aktivit.


Spaní ve škole – Gymnastika hrou

Vzpomínky na červnové přenocování kroužku Gymnastika hrou ve školní hale.


Život dětem


Rozloučení s deváťáky

Slavnostní předání posledního vysvědčení ze základní školy pro žáky 9. třídy.

Pozor. Doplněno o fotografie pana Vlka…


Deutschen Junioren Cup

V pátek 23.6.2017 zavítali kluci z Rovenska pod Troskami až do německého Kaiserslauternu, vzdáleného cca 700 km od domova, na mezinárodní turnaj Deutschen Junioren Cup 2017 Pfalz Cup. Slavnostního zahájení se zúčastnilo celkem 80 týmů z Německa, Holandska, Francie, Lucemburska, Belgie a jeden tým z ČR – TJ Sokol Rovensko pod Troskami.

Po sobotních odehraných zápasech ve skupinách, postoupili naši z prvního místa do čtvrtfinále. O postup do semifinále jsme hráli s holandským týmem v neděli ráno a zápas to byl napínavý, bohužel bez jediné branky a tak následovaly penalty…., těch jsme se báli, protože jsme na nich „ztroskotali“ už na turnaji v Rovensku. Štěstí tentokrát přálo, hoši dali o jednu penaltu víc a čekal je zápas s německým týmem 1.FC Birkenfeld o postup do finále. I tam bojovali kluci s chutí zvítězit a potvrdili to skórem 4 : 0. A bylo to tady, velké finále, kterému nikdo nevěřil, bylo naše. A to začalo na hlavním hřišti v 16.30 proti německému týmu FC Marxheim, který jsme potkali už ve skupině a remizovali 0 : 0. Zápas to byl emotivní a vyrovnaný, ale slova jednoho z rodičů a fanoušků hovoří za vše : „Dnes zvítězila vůle, obětavost, morálka a velké kamarádství. Vítězem velkého mezinárodního turnaje se stal tým z ČR a to TJ Sokol Rovensko pod Troskami, tým, který po celou dobu táhl za jeden provaz a svým soupeřům nedovolil ani jednou skórovat.  H O Š I   D Ě K U J E M.

Zážitek na celý život jak pro kluky, trenéry, tak i pro rodiče a fanoušky. Ostatní týmy se krásně a správně naučily vyslovovat ROVENSKO POD TROSKAMI!!!!

Z. Jírová


Anglie

Od 12. do 16. června 2017 se konal zahraniční zájezd do Anglie, kterého se zúčastnilo 13 žáků v doprovodu paní učitelky Kněbortové a Mlejnkové. Vyrazili jsme v pondělí před polednem a celé odpoledne jsme nabírali žáky dalších škol. Nad ránem jsme dorazili do Calais a nalodili se na trajekt. Cesta byla poklidná, užili jsme si východ slunce nad La Manche a zlatě osvětlené doverské útesy. První den byl nejnáročnější. Zlámaní z cesty jsme před sebou měli celodenní prohlídku Londýna, která ovšem stála za to! První zastávka byla v Greenwich. Prohlédli jsme si královský park a observatoř, několikrát přešli ze západní na východní polokouli. :-) Poté jsme se svezli lodí po Temži až ke katedrále svatého Pavla. Zde měl svou první svatbu princ Charles s Dianou. Většina z nás vyšla až na úplný vrchol katedrály, odkud byl dech beroucí pohled na celý Londýn. Celkem jsme vystoupali 528 schodů! Odpoledne jsme navštívili královský hrad Tower. Měli jsme to štěstí a viděli jsme, jak se Towre Bridge otevírá, aby mohli projet lodě s vysokou stěžní. Ti, kteří byli v Londýně poprvé, se vydali i na Tower Bridge. Večer jsme přejeli do Guildfordu, kde si nás rozebraly hostitelské rodiny a rozvezly k sobě domů.  Všichni jsme dostali vydatné večeře a užili si konverzace s rodilými mluvčími.

Druhý den jsme ráno vyjeli do městečka Windsor, kde se nachází „venkovské“ sídlo královny Alžběty II. Prohlédli jsme si zámek. Dívky obdivovaly nádherný domeček pro panenky, který dostala královna Mary ve 20. letech 20. století. Chlapce zaujaly korunovační klenoty a sbírka mečů. Měli jsme tu možnost sledovat i výměnu stráží, což také stálo za to! Po prohlídce hradu jsme se vydali do Stonehenge – nejznámějšího kamenného kruhu na světě, který je starší než egyptské pyramidy! Velmi nás zaujal výklad o tom, jak se sem ty kameny vlastně dostaly! V odpoledních hodinách jsme navštívili bývalé hlavní město Anglie – Winchester. Někteří navštívili místní památky. Většina se ale ponořila do centra a vrhla se na nakupování. Večer jsme se do rodin vraceli zavaleni plnými taškami. :-)
Ve čtvrtek ráno jsme se rozešli u London Eye – obřího vyhlídkového kola, k jehož postavení přispěla i česká firma Škoda Plzeň. Naše skupina pokračovala podél Westminsterského paláce k Buckinghamskému paláci. Dále jsme jeli typickým červeným double-deckerem (dvoupatrovým autobusem) k muzeu Madame Tussauds. Zde jsme měli dvě hodiny na prohlídku a focení voskových figurín. Opravdu některé vypadaly jaké živé! Odpoledne jsme se svezli metrem k fotbalovému stadionu Emirates Stadium – svatostánku Arsenalu. Užili jsme si prohlídku, podívali se do zákoutí a vyfotili se s dresem Petra Čecha. Poté jsme se vydali metrem na North Greenwich, kde se nachází také Millennium Dome. Tady jsme nastoupili na autobus, který nás v podvečer odvezl směr Dover – Calais – domov. I když cestování v autobusu bylo náročné, výlet jsme si všichni moc užili. Prohlédli jsme si spoustu památek, které psaly historii Británie. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Všichni se těšíme, až se tam zase vrátíme… :-)

Přírodopis a chemie

Hodina botaniky v přírodě
Jednu z posledních hodin přírodopisu letošního školního roku jsme strávili určováním travin an louce nad školou.

Chemikova zahrádka
V 8.tř. si žáci v rámci laboratorních prací z chemie ověřili rozpustnost některých solí ve vodním skle.
Po vhození krystalků do směsi vodního skla a destilované vody lze v některých případech ihned, v některých až po několika minutách pozorovat nárůst útvarů připomínajících různobarevné rostliny či krápníky ( stalagmity ). Útvary mají nejenom různé barvy, ale i různé tvary a rostly nám téměř před očima. ;-)
Protože se nám výsledek pokusu podařil  – směs vodního skla a vody jsme opatrně slili a výslednou chemikovu zahrádku si ponechali jako dočasnou dekoraci.


Přejít k navigační liště