Vernisáž ZUŠ

Dne 20. června v 16:00 bude zahájena výstava ZUŠ v prostorách budovy I. stupně ZŠ Rovensko pod Troskami. Na výstavě se můžete těšit na tvorbu žáků na téma středověk.


Přijatí žáci do 1. třídy 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 183 odst. 2, zveřejňujeme seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy pro školní rok 2018 – 2019. Registrační číslo žáka obdrželi zákonní zástupci při zápisu do 1. tříd.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Žáci přijatí do Základní školy Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019:

Z18 – 1

Z18 – 2

Z18 – 3

Z18 – 4

Z18 – 5

Z18 – 6

Z18 – 7

Z18 – 8

Z18 – 9

Z18 – 11

Z18 – 13

Z18 – 14

Z18 – 15

Z18 – 16

Z18 – 18

Z18 – 19

Z18 – 20

Z18 – 21


Sběr papíru

Právě byla odstartována papírová horečka. Sbíráme vytříděný papír až do konce prvního květnového týdne.


Recyklace hrou

V pátek 13. dubna proběhne ve všech třídách program Recyklace hrou. Za program žáci platí 10,- Kč.


Zápis do I. třídy

v pátek 13. 4. 2018 se bude konat od 13,15 do 17,00 hodin v budově malé školy.

Dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se tohoto zápisu povinně zúčastní všechny děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Děti, které se zúčastnily zápisu v roce 2016 a měly v tomto roce odklad školní docházky, k zápisu přijdou také.

K zápisu přineste  občanský průkaz a rodný list dítěte.

Průběh zápisu:

  • formální část, kde zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
  • rozhovor a jiné činnosti s dítětem (souhlasí-li s tím zákonný zástupce), kde se orientačně posoudí školní připravenost dítěte – doporučujeme absolvovat
  • informace o tom, jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení školní docházky, předání registračního čísla

Těšíme se na Vás.


Termíny plavání

8.2. 15.2. 22.2. Jarní prázdniny

1.3.

15.3. 22.3. Náhrada: 26.3. 5.4. po 9.4. čt 12.4. 19.4.

Změna provozu kroužků

Kroužek mažoretek se od 21.11. přesouvá na úterý 16.00 – 17.30.
Taneční kroužek se v pondělí 20.11. nekoná.


Kouzelná Namibie

V úterý pojedou žáci 6. a 7. třídy na vzdělávací program do Turnova. Fotoshow Miloše a Kateřiny Motani nás tentokrát zavede do jihozápadní části černého kontinentu. Odjezd od školy je v 9:30. Návrat očekáváme ve 12:30. Následovat bude oběd a rozchod žáků domů. Vstupné 100,- Kč.


Zájezd na lezeckou stěnu

V pondělí 16. října nabízíme žákům zájezd do lezecké arény v Jablonci nad Nisou. Žáci, kteří se přihlásí, ukončí svou výuku v 11.30, naobědvají se a následně se sejdou v šatně na hlavní budově. Sebou pevnou obuv, tričko, přiléhavé tepláky (elasťáky), svačinku, pití, vlasy v culíku, vstupné (přesně) 75,- Kč + drobné kapesné. Vstupné budeme vybírat v průběhu jízdy do Jablonce, prosím mějte připravenou přesnou částku.

Lézt budeme přibližně od 13:00-15:00. Návrat do Rovenska počítáme mezi 15:45-16:00. Dohled zajišťují vyučující P. Brázda, P. Mašek a A. Mlejnková.


Gymnastika hrou

Kroužek Gymnastika hrou bude pokračovat i v novém školním roce 2017/2018. Den i čas zůstávají stejné jako v loňském roce. V pátek 13:30-14:30. Více viz přiložený letáček od vedoucí kroužku Míši Klabanové.

 


Vernisáž ZUŠ

Ráda bych Vás tedy tímto  pozvala. Kdyby jste našla chviličku, budeme moc rádi. Vernisáž se uskuteční 13.6.2017 v 15.30hod. opět v malé budově. Budu se na vás těšit. Renata Šikolová


Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy ZŠ Rovensko pod Troskami se uskuteční v pondělí 12.6. v 15 hodin v učebně první třídy (1. patro) v budově I. stupně.


Jarní sběr papíru

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,

ve dnech 18. – 28. duben probíhá sběr papíru. Výtěžek ze sběru bude rozdělen do jednotlivých tříd, dle zásluh, a na akce školy. Vítězné třídy z I. a II. stupně mají nárok na den výletu navíc.


Basic – přednáška pro rodiče


Otevřená výuka

Vážení rodiče,

Nabízíme vám možnost přijít 10. února v 7.50 a 8.45 na otevřenou výuku na prvním stupni, a 15. února v 7.50, 8.45 a 9.50 na druhý stupeň. V těchto hodinách se můžete podívat, jak se naši žáci učí. Pokud se rozhodnete nás navštívit, prosím o příchod do třídy před začátkem hodiny, aby nebyla výuka rušena.


Plavání

Od devátého února začíná plavání žáků 3. a 4. třídy. Z toho důvodu dochází od 5. února ke změně rozvrhů, které bude platné do pátku 21. dubna. Po té se vrátíme k původním rozvrhu. Aktuální platné rozvrhy v době od 5. února do 21. dubna naleznete zde:

Rozvrhy tříd

no images were found

Rozvrhy vyučujících

no images were found


Pomáháme (nejen) dětem s učením

Dobrý den,
dovolte, abych Vám představila Studijní centrum BASIC.
Pomáháme dětem, které mají problémy se studiem. Pomocí speciální studijní technologie odstraňujeme bariéry, které dětem brání v dosahování lepších výsledků. Ke každému dítěti přistupujeme zcela individuálně, dle jeho tempa či potřeb. Děti i jejich rodiče od nás chodí s úsměvem na rtech.
Hana Prokšová

Vánoční fotografování

Nabízíme Vám možnost pořídit fotografie dětí z I. stupně, které mohou sloužit jako vhodný vánoční dárek. Fotografování by proběhlo7. prosince na budově I. stupně. Zájemci se mohou hlásit svého třídního učitele. Více informací naleznete v přileženém obrázku.


Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 30. listopadu probíhají na Základní škole Rovensko pod Troskami třídní schůzky. Na I. stupni v kmenových třídách od 15.00, na II. stupni v kmenových třídách od 15.30.


Screening řečových vad

Vážení rodiče,

v úterý 29. listopadu odpoledne proběhne na malé škole (herna I. patro) logopedické vyšetření vedení paní Mgr. Janou Prokešovou. Na vyšetření je nutný doprovod rodičů, kteří obdrží informace, jak dál řešit komunikační obtíže dítěte. Poplatek za screening je 100,- kč. V případě zájmu se můžete závazně přihlásit dle časového rozpisu u paní Brožkové v mateřské škole.