100 let české státnosti

Prezentace z projektového dne

 

Pravěký den ve škole v Rovensku

Rovenská škola se v dubnu 2014 vydala na průzkumnou výpravu pravěkem. V hale se objevil mamut, pravěká stavba, dávné zbraně, prehistorické zvíře, pračlověk a další expozice.

Na tento den jsme se důkladně připravili.  Žáci byli rozděleni do skupin napříč ročníky a dostali za úkol zpracovat určité období pravěku. Sami si museli práci naplánovat, domluvit se, vyslat zástupce k různým zdrojům informací, které ve škole byly rozmístěné. Společně pak zpracovávali téma na velký plakát. Tento den nikdo neřešil přestávky, žáci v klidu studovali informace, učitelé nepotřebovali nikoho napomínat, všichni nadšeně pracovali a společně se domlouvali.  Na závěr si vyslechli odborný výklad o pravěku a zkusili si vyrobit z kůže botu.

Všichni se shodli, že tento způsob výuky je příjemný a zároveň velmi efektivní.

Invalid Displayed Gallery

 

Sfumato – splývavé čtení

Využíváme některé prvky z nové metody sfumato. Výuka je postavena na přirozené dětské hravosti a při výuce využívá hru.

Cílem je upevnění práce očí tak, aby oči měly dostatek času k zafixování čteného textu. Oči kontrolovaně fixují hlásku po hlásce, děti hlasitě vyslovují jednotlivé hlásky propojené v jeden celek, nepřerušují dech ani nemění tón hlasu. Využíváme to především u víceslabičných slov. Velkou oporou jsou obrázky a zvířátka k daným písmenkům.

Při této technice tak dostává mozek více času na zpracování informací o čteném, dochází k hlubšímu pochopení významu. Děti díky tomu lépe rozumí jazyku jako komunikačnímu nástroji.

Pro děti je jistě vítané, že výuka je zpestřována dramatickou výchovou, která vede ke čtení s porozuměním, ale také umožňuje dětem si emočně prožít čtené. To vede také k odstranění ostychu při čtení.

Metoda sfumato se využívá v tzv. předslabikářovém období. Sada obsahuje 3 pracovní sešity, Živou abecedu a písanky. Bohužel v psaní se trochu rozcházíme. Jelikož sfumato používá psací písmo a my Comenia Skript, nemůžeme se této metodě věnovat komplexně. Písmo Comenia Skript se dětem i rodičům líbí, proto i nadále využíváme při čtení jako hlavní metodu analyticko – syntetickou.

Celoškolní výlet

Na začátku školního roku vyráží celá škola na výlet. Každá třída má svůj vlastní výchozí bod, trasu i vlastní program. K setkání všech tříd a pedagogů dochází na smluveném místě. Zde vítáme nové žáky a probíhá krátký celoškolní program.

Invalid Displayed Gallery

 

Dramatická výchova

Od září 2013 se vyučuje na naší škole předmět dramatická výchova ve 2. a 3. třídě jako povinný předmět, v osmé a deváté jako volitelný

Cílem dramatické výchovy je vychovat člověka tvořivého, vnímavého, citlivého, empatického, schopného kontaktu a slovní i mimoslovní komunikace, člověka kulturního, člověka, který se umí orientovat v běžných i méně běžných životních situacích a mezilidských vztazích, který se umí rozhodovat a jednat svobodně a zároveň zodpovědně.

Pro bližší seznámení se s náplní, obsahem a cíli předmětu dramatická výchova klikněte zde: Dramatická výchova

 

Harmonizační pobyt

Žáci 6. tříd v září vyjíždí na třídenní harmonizační pobyt. Cílem pobytu je společný prožitek, utužení vztahů a vazeb ve třídě, prevence nežádoucích sociálních projevů v třídním kolektivu a pohyb na zdravém vzduchu. Zároveň se žáci seznámí se svou třídní učitelkou. Prožijí zde mnoho krásných zážitků v přírodě se svými spolužáky.

Invalid Displayed Gallery

Sportovní aktivity

Škola dlouhodobě a systematicky nabízí několik volnočasových kroužků, především s pohybovým zaměřením. Volejbalový kroužek je natolik známý, že na jeho činnost se přijel podívat i bývalý volejbalový reprezentant a svého času nejlepší hráč českobudějovického Jihostroje Jiří Popelka.

Krom pravidelných kroužků příležitostně pořádáme sportovní odpoledne na raftech, koloběžkách, kanoích, trampolínách nebo lezeckém centru.

Anglie

Někteří žáci sedmé, osmé a deváté třídy spolu s paní ředitelkou a vyučující anglického jazyka se zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie. Program byl velmi nabitý. Cestou do Anglie jsme si stihli prohlédnout atomium v Belgii, i belgické město Brugge. V Anglii jsme začali prohlídkou historického městečka Canterbury a tamní katedrály, pokračovali na Beachy Head ke křídovým útesům u moře a první den v Anglii jsme zakončili v přímořském letovisku Brighton. Další den jsme navštívili městečko Windsor, kde se záme k královské rodiny, pokračovali jsme návštěvou asi nejslavnějšího pravěkého megalitického monumentu v Evropě – Stonehenge a den jsme zakončili ve městě Winchester, kde jsme navštívili nádhernou katedrálu, ale měli jsme možnost shlédnout i stůl krále Artuše. Poslední den byl tím nejnabitějším, celý patřil Londýnu. Naši procházku jsme začali u London Eye, Houses of Parliament a Westminster Abbey, pokračovali jsme na stadion Chelsea a pak do musea Madame Tussauds odkud jsme se vrálili zpět k Buckingham palace, přes královskou jízdárnu k Downing street a pak nás typický anglický double-decker dopravil ke katedrále Sv. Pavla a následně až k pevnosti Tower a k mostu Tower Bridge. Poslední místo v Lond&ya cute;ně, které jsme si prošli, byl park Greenwich, jímž prochází nultý poledník.

Invalid Displayed Gallery

100 km (po) republice

V závěru školního roku 2017/2018 při příležitosti výročí vzniku ČSR uspořádali dva učitelé putovní tábor s názvem „Sto kilometrů republice“. Týdenní putování se stany, péčí o svou stravu, výstroj měla nejen mezi žáky velký ohlas a zdá se, že kolegové Brázda a Mašek položili základní kámen nové tradice.

Fond Sidus

Každoročně se účastníme charitativní sbírky fondu Sidus, jenž se zabývá zlepšováním vybavení dětských zdravotních zařízení.

Invalid Displayed Gallery

 

Proč máme před školou žluté krokusy?

V říjnu 2012 jsme vysadili u školy 500 sazeniček žlutých krokusů. Proč? Rozhodli jsme se zapojit se do akce občanského sdružení Baševi v rámci projektu Remember! Pamatuj! Cílem je vysadit v obcích na Jičínsku 10000 žlutých krokusů a uctít tak památku Čechů, kteří zahynuli v koncentračním táboře Osvětim – Březinka v březnu a červenci roku 1944. Jednalo se o největší hromadné vraždy československých občanů v době druhé světové války. Žlutá barva symbolizuje židovskou hvězdu, kterou Židé během druhé světové války museli viditelně nosit. Všimnete-li si tedy na jaře, že v blízkosti školy vystrčily žluté krokusy své hlavičky, vzpomeňte spolu s námi na naše spoluobčany, kteří měli právo na život jako kdokoli jiný…