Třídní učitelka: Mgr. Renata Čečáková

E-mail: cecare@zsrovensko.cz

Školní rok 2019/2020

Harmonizační kurz

Z pera Matěje Čmelíka- žáka 6.tř.:

Do Sedmihorek jsme šli pěšky 9,4 km.  Měli jsme tam 6 pokojů, hráli různé hry. Druhý den večer jsme opékali a přijeli tam všichni učitelé z velkého stupně.

  Odpoledne druhý den jsme hráli s učitelkami hru poznávaní věcí a tváří. Byly jsme tam 4 dny. Bylo to dobré- chtěl bych si to zopakovat .

z pohledu třídní učitelky:

Letos se stmelovací pobyt pro šestou třídu konal v době od 17.-20.9.2019 na příjemném místě v lůnu přírody-a to hned za humny- v Sedmihorkách.

Žáci byli ubytováni v pokojích penzionu Podháj, kde měli zajištěno i stravování 5x denně vč. pitného režimu.

4 dny pobytu byly naplněny vzájemným poznáváním při hrách, procházkách a malém objevování a zkoumání okolní krajiny.

Kromě her děti navštívily i část naučné stezky po pramenech v okolí Sedmihorek, skály Čertova ruka, Maják a Janovu vyhlídku.

Pobyt se vyvedl, počasí bylo chladnější- ale naštěstí nám nepršelo. Cestu tam i zpátky zvládli všichni z velké části po svých.

Celoškolní výlet- 6.9.2019
 
Šesťáci letos vyrazili směrem na Paldu- kde měli první odpočinek-a zahráli si pantomimickou hru v poznávání předmětů a přiřazování se do dvojic- všichni byli úspěšní a brzy se „našli“.
U Křížku v lese děti hrály další hru- ve které  zjistily, co kdo umí, má rád, zažil-a tak vůbec-a to je hodně zaujalo-a hra málem neměla konce :-)
U Koudelky se posvačilo na louce, kde děti psaly, jaký by měl být kamarád, s kým ze třídy by vyrazily do hor, na ostrov- proč? A jak vůbec vnímají sami sebe….
 Na lavičkách fotbalového hřiště kluci a děvčata hádali, která čtená charakteristika by komu mohla odpovídat- a je vidět, že už se za těch pár let znají-a většinou se poznali se…
Letos se k dětem do třídy připojili 3 noví žáci-abych pravdu řekla, ani nebylo poznat-že s dětmi se znají jen pár dnů-a to je fajn!
 
Tak šesťáci- zase příště…..-a přeju vám všem- ať se vám na druhém stupni daří-a kéž vám chuť do práce a dobrá nálada jakou jste předvedli a měli na 1. společném výletě vydrží co nejdéle- nejlíp celý život! :-)
 
Jana Voltrová- třídní

Školní rok 2018/2019

Kozákov
Přechod nejvyšší hory Českého ráje z Železného Brodu.
Park Mirakulum v Milovicích nad Labem
Celý první stupeň navštívil zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie. 

Den dětí u páťáků

     Ve čtvrtek 30. května se páťáci věnovali přípravě pokrmů. Během dvou vyučovacích hodin jsme vytvořili celkem čtyři pokrmy. Děti byly rozděleny do týmů. Zástupci z každého týmu nakoupili den předem  potřebné suroviny. Hostinu jsme si užili a všem moc chutnalo. Prý bychom mohli vařit častěji. :-P
 
Škola v přírodě
     V týdnu 20.- 24.5. 2019 jsme vyrazili  do nedalekých Orlických hor na pobyt v přírodě spojený s výukou. Využili jsme ubytování v chalupě Horalka v obci Sněžné. Věnovali jsme se převážně orientaci v krajině, vědomostním a  postřehovým hrám. Děti soutěžily  v týmech. Celotýdenní program  zakončila olympiáda a boj o poklad. Nechybělo dopolední vyučování, stezka odvahy, diskotéka, hádanky a kvízy a samozřejmě celodenní výlet. Využili jsme nabídku 5. třídy z Hradce Králové a utkali jsme se s nimi ve vybíjené a přehazované. Oba zápasy jsme vyhráli. :-P
Sexuální výchova
     Ve čtvrtek 11. 4. proběhl poslední program s  Mgr. Janou Majerovou. Tentokrát jsme se zaměřili na rozdíly v pohlaví (povaha, vzhled, klady, zápory) . V současné době probíhají ve třídě  názorové boje mezi chlapci a děvčaty. Chlapci jsou spíše flegmatici, na vše mají dost času. Většinou kritizují názory a nápady druhých a aktivita při vyučování  klesá. Děvčata to mají přesně obráceně. Baví je soutěžit, recitovat, přednášet, prezentovat, připravovat úkoly pro ostatní, rády objevují nepoznané a především nesnášejí konflikty. Během dvou vyučovacích hodin jsme si zahráli hru: Na asociaci, popsali jsme si zásadní rozdíly mezi chlapci a děvčaty a na závěr jsme si zahráli hru: Na Romea a Julii. S „Kusy“ jsme se zřejmě viděli naposledy. Na 2. stupni totiž organizuje preventivní programy p. uč. Zuzana Kněbortová ve spolupráci s občanským sdružením Maják (Liberec). 
     Děkujeme Janě za výbornou spolupráci, čas a hlavně trpělivost s našimi žáky. Naučit je obyčejným pravidlům v komunikaci je opravdu nadlidský výkon. Myslím tím  zejména skákání do řeči, naslouchání druhému,  ale s tím máme problémy přece i my dospělí.
                                        tř. uč. Mgr. Jana Vlková

VYPRAVĚČI Z 5. TŘÍDY

      V úterý 2. dubna proběhl v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově 16. ročník soutěžní přehlídky „Čteme všichni, vypráví jen někdo“. Zúčastnilo se přes 60 žáků a studentů, rozděleni byli podle věku do pěti kategorií. Vystoupení hodnotila odborná porota, které předsedala známá spisovatelka Hana Marie Körnerová. Naši školu reprezentovaly: Amálie Kolnerová, Eliška Pavelková, Anička Nováková a Tereza Králová. Všechny zúčastněné obdržely pamětní listy a Terezka si odvezla čestné uznání. Děkuji děvčatům za pěkná vystoupení. :-)

Beseda v knihovně – Nejstarší legendy a mýty

(úterý 19. 3. 2019)

V jarním obdobím se věnujeme četbě mýtů a starých řeckých báji. Naše milá paní knihovnice Katka Matysová nás pozvala do své knihovny, aby nám toto období více přiblížila a seznámila nás s některými mystickými postavami. Nejdříve nám pustila první píseň zaznamenanou notami, poté nám ukázala v mapě starověké Řecko a sama byla oděna jako bohyně moudrosti Athéna. Četla nám báje a někteří si v ní i zahráli krátkou scénku v dobových kostýmech. Děkujeme za čas, který nám Katka M.  věnovala a těšíme se na další návštěvu. 

Preventivní program – Vztahy ve třídě
  Vzhledem k situaci ve třídě jsme upravili téma našeho již v pořadí 3. preventivního programu. Věnovali jsme se opět vztahům mezi spolužáky, mezi chlapci a děvčaty a jak to vlastně děti mají s přijetím nového člena do svého týmu. Hráli jsme zajímavé aktivity např. „Hu“, Kolíčkovanou, Sestavování skupin,…Rozebírali jsme naše chování a reakce. Byl zde dostatečný prostor k diskusi.              

 
Prevence 
     Čtvrtek 10. 1. 2019 byl věnován prevenci sociálně nežádoucích jevů na téma: „Moderní je nekouřit“. Dvouhodinový program pro 4. a 5. třídu  vedl pan ing. Michal Koťátko. Formou prezentace naznačoval žákům zdravotní rizika tohoto nešvaru. Probíhaly zde různé scénky, jak odmítnout od kamarádů nabídku  ke kouření. Diskutovali jsme, jak zápach z cigaret  může překážet v zaměstnání a hlavně v rodině.  Na školní zahradě jsme si i vyzkoušeli pokus, co zapálená cigareta obsahuje a jaké látky vlastně člověk vdechuje do plic. Vysvětlili jsme si, že kouření způsobuje závislost. Povídali jsme si i o elektronických cigaretách, vapování.  Zjistili jsme, že pouze malé procento kuřáků dokáže přestat. 
      Na závěr bylo krátké zhodnocení a vyjádření svého postoje ke kouření.
 

Žáci 5. třídy naplánovali…

     Na závěr letošního roku jsme se odměnili výletem vlakem  do  našeho krajského města Liberec. Naším hlavním cílem byla návštěva  kina Cinema City.  Předpolední školní den v roce 2018  si děcka určitě užili, jen by to prý mohlo být častěji. :-P
Prevence
     Ve čtvrtek jsme ukončili první blok prevence zaměřený  v 5. třídě na komunikaci. Tentokrát jsme potřebovali více prostoru a proto jsme využili sportovní halu. Vyzkoušeli jsme si spolupráci, vzájemnou souhru, domluvu pomocí gest, mimiky a haptiky. Hlavně jsme kladli důraz na respektování sebe navzájem. Děkujeme Janě Majerové za program, který děcka bavil a naladil na další práci v třídním kolektivu. :-)
 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Vánoční dílna
     V pátek 7. 12. voněly v chodbách 1. stupně Vánoce. Pátá třída  totiž pekla vinné cukroví, vyráběla svícínky a stromečky ze sena. Poslední den v týdnu jsme si užili, nikdo nic nepřipálil a všem se práce dařila viz. foto. :-P 
 
 Přeji dětem i rodičům poklidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2019. 
 
                                                                                                                   Jana Vlková

Vánoční dílna

     V pátek 7. 12. pořádáme vyrábění k Vánocům. Budeme dělat 3 práce. Na vyrábění jsou vyhrazeny čtyři vyučovací hodiny. Hodina přírodovědy proběhne 5. vyučovací hodinu po vyrábění. Čj – mluvnice a geometrie bude nahrazena v klasické hodině matematiky (středa) a v hodinách čtení (úterý, středa) – vyučuje tř. učitelka J. Vlková.

 

Na vyrábění si přineste:

A) práce Stromeček

4 plátky sušeného jablka (kdo chce může i hvězdičky z pomerančové kůry)

4x celý badyán

4x celá skořice

1x rovnou větvičku (budeme  stříhat na malé kousky)

B) práce Svícínek

6x korálek (může být i např. kulička nového koření nebo hřebíček)

lepidlo Kores

nůžky

1x čajová svíčka

C) práce Vinné cukroví

Den předem si každý udělá těsto – recept:

60 g hladké mouky

60 g másla

1 polévková  lžíce bílého vína

Na obalení: cukr moučka a vanilkový cukr (uzavřít např. do plastové vaničky po másle)

Alespoň 3 vlastní  menší vykrajovátka např. srdíčko, kytička, zvoneček.

Děti budou mít k dispozici plechy, pečící papír, hladká mouka, válečky na těsto, karton, lýko, tavnou pistoly + náplň, seno, nitě, vlněný papír, zahradnické nůžky.

 

Preventivní program
     První listopadový den jsme v naší třídě přivítali opět Janu Majerovou. Dvouhodinový program probíhal na téma: „Komunikace“. Nejdříve jsme si zahráli zajímavou aktivitu – Kámen, nůžky, papír (ten, kdo vypadl fandil a podporoval svého protihráče). Po hře následovalo rozdělení do skupin – zamýšleli jsme se nad slovem: KOMUNIKACE. Ze slov jsme pak tvořili definici. Druhou vyučovací hodinu jsme poznávali spolužáka podle hmatu. Po přestávce jsme na tabuli třídili druhy a prostředky komunikace do velkého džbánu. Celý program jsme zhodnotili společně v kroužku pomocí tří smajlíků. Téma: KOMUNIKACE uzavřeme v měsíci lednu, kdy nás Kusy poctí svojí návštěvou.
     Děkujeme za pěkný program!!!

Branný den na 1. stupni

     Ve čtvrtek před rovenskou poutí 27. 9. proběhl netradiční sportovně-vzdělávací program na fotbalovém hřišti. Třídy byly rozděleny do družstev, kde panovali jako vedoucí páťáci (jejich úkolem bylo vést tým, pomáhat  a starat se o mladší spolužáky). Většina se zhostila své role se zodpovědným přístupem.

Program byl následující:

  • Zdravověda (poskytnutí první pomoci) – Táňa Kočová
  • Prověření vědomostí (určování světových stran podle buzoly, skládání mapy ČSR v roce 2018, poznávání památek v Českém ráji) – Lenka Pavlousková
  • Pohyb v terénu (terénní překážky, přeskok, seskok, přitáhnout se, vylézt po žebříku) – Petr Brázda
  • Hry na postřeh a procvičení smyslů (hmat, čich, chuť, zrak, sluch) – Jana Vlková
  • Příprava na mimořádnou událost (pohyb v protichemickém oblečení, ukázka plynových masek) – Jana Šonská

Setkání s příslušníky AČR z Chrudimi

     V úterý 2. 10.  jsme měli možnost prohlédnout zbraně, dopravní prostředky a uniformy naší armády. Celou akci  pro nás zorganizoval  pan Varečka, který naši školu jako žák navštěvoval.  Tímto mu velmi děkujeme. Byl to pro nás opravdu zážitek!!! Dozvěděli  jsme se něco o režimu vojáků na misích a vůbec jak vypadá jejich vojenská příprava. Vyzkoušeli jsme si některé prvky ze sebeobrany a proběhly i praktické ukázky od vojáků a rady, jak se chránit před útokem.

 

Pěší výlet na Lomnicko
     20. září jsme se vypravili za krásného teplého počasí do okolí Rovenska pod Troskami. Tentokrát jsme zavítali do Stružince. Ráno jsme se přiblížili autobusem na Rváčov, kde se nám otevřely nádherné výhledy do krajiny. Ranní opar se pomalu rozpouštěl nad Českým rájem. Seběhli jsme z kopce dolů do malebné vesničky, kde bydlí Eliška. Cestou jsme míjeli základní školu, kam chodila do 1. a 2. třídy. Když jsme dorazili k jejímu domu, přivítala nás  Elišky babička. Nabídla nám občerstvení a pak jsme běželi na místní víceúčelové hřiště. Cesta zpátky vedla přes Tuhaň, Bezděčín, Veselou, Kotelsko a do Rovenska pod Troskami. Jelikož nám nožičky přes prázdniny trochu zlenivěly, tak jsme poslední 2 km dojeli autobusem. Výlet byl určitě přínosný pro nové žáky, kteří měli možnost více poznat náš třídní kolektiv. 

Zahájení školního roku

     Vítáme Vás na stránkách 5. třídy. V pondělí 3. září jsme se  sešli v počtu 20 žáků. Máme velkou třídu, interaktivní tabuli, nový gauč také dva nové spolužáky a samozřejmě spoustu zážitků z prázdnin a spoustu energie na nový školní rok 2018/19. 
Den vody
     Letos jsme tradičně zahajovali první týden společným školním výletem. Tentokrát pro nás program připravili Severočeské vodovody a kanalizace. Ráno proběhlo společné zahájení v parku u školy, kde jsme si poslechli význam vody v přírodě a dostali jsme instrukce k celé dopolední  akci. V Borku u rybníku „Rokytnický“ jsme obdrželi láhve s vodou a pracovní list, který jsme plnili společně jako třída. Navštívili jsme úpravnu vody v Borku, vodojem na Borách a v Rovensku pod Troskami čističku odpadních vod. Naše kroky končili na náměstí, kde každá třída obdržela pro jednotlivé žáky dárečky. 
     Konečně jsme si mohli udělat obrázek o cestě vody do našich domácností a z nich zase zpět  do přírody.

Školní rok 2017/2018

Invalid Displayed Gallery

Semínova Lhota (cyklovýlet)
    V úterý 26. 6. jsme se naposledy vydali do terénu. Cílem byla zastávka u Michálků v Semínově Lhotě. Dnes nás trochu potrápily technické potíže (zřejmě zatěžkávací zkouška pro paní učitelku :-P – děkuji tímto panu Bradnovi a panu bagristovi v Holenicích). 
Trasa: Rovensko pod Troskami, Křečovice, Holenice, Jivany, Semínova Lhota, Rovensko pod Troskami
      Děkuji rodičům Elišky Michálkové za milé přijetí. 
 
     Dětem přeji krásné prázdniny:-)
 
 Cyklovýlet Křečovice
     Ve čtvrtek 21. 6. jsme uspořádali cyklovýlet do okolí Rovenska pod Troskami (cca 10 km). 
Trasa: Rovensko pod Troskami, Sýkořice, Žernov, Proseč, Veselá, Kotelsko, Křečovice, Rovensko pod Troskami
 Cestou jsme si ukazovali zajímavosti kraje např. sady v Žernově, opuštěné domy a lom porfyru na Žlábku. Jelikož bylo teplo, tak  jsme doplnili tekutiny u Sapihů v Kotelsku. Hlavní odměna dne bylo koupání a nanuky u Drapáků v Křečovicích, kde jsme si odpočinuli a pak směřovali zpátky do Rovenska pod Troskami. Všechny žáky velmi chválím, neboť všichni dorazili včas a bezpečně do cíle.;-)
 
Policie ČR
     V pátek 22. 6. k nám na školní zahradu dorazila Police ČR, mohli jsme si vyzkoušet jejich vybavení – beranidlo, pouta, zbraně, helmy a další. Vyprávěli nám o různých akcích, co zažili a mohli jsme si usednout  i do jejich služebního automobilu Škoda Octavia. Pro mnohé – velký zážitek!!!

Program v Ekocentru Sedmihorky

     V úterý 19. 6. jsme se vydali vlakem do Sedmihorek. Dnešní den byl jako stvořený pro bádání a prozkoumávání různých jevů v přírodě. A čím jsme se vlastně zabývali? Po úvodní pohádce jsme zjistili, že téma je písek, který nás v naší krajině vlastně všude obklopuje v podobě skal. Zkoumali jsme jeho barvu, tvar, využití, tvrdost. Po nalezení pokladu jsme s ním vytvářeli i nádherné mandaly. Na závěr jsme pozorovali i mravkolva, jak žije v písečné jamce a číhá na kořist.

Tajný výlet

     V úterý 12. 6.  jsme vyrazili na horu Kozákov. Ráno jsme se přiblížili autobusem do Zeleného háje a odtud pokračovali přes Bačov do Komárova. Zde jsme se občerstvili v restauraci U Kodrů a namířili jsme si to na exkurzi k Votrubcovu lomu na Pustinu. V malém rodinném muzeu na nás čekala usměvavá paní (dcera pana Votrubce) a poutavě nám vyprávěla o historii Podkozákovska a o těžbě polodrahokamů. Potom nám rozdala kladiva a šli jsme hledat acháty, jaspisy, ametysty a chalcedony. Byli jsme celkem úspěšní. V lomu jsme strávili asi dvě hodiny. Nacházeli jsme hlavně acháty. Cestou domů jsme se ještě zastavili  na „Samotoči“ – prohlédli jsme si zvířata a ochutnali točenou malinovku. V Tatobitech jsme prošli stezkou malíře Jana Dědiny a u kiosku si dopřáli nanuka. V Žernově byla poslední zastávka na odpočinek a pak hurá do Rovenska pod Troskami na oběd .

Výlet Praha

     Ve čtvrtek 10. května jsme společně s pátou třídou vyrazili do Prahy. Přestože jsme měli hodinové zpoždění autobusu, tak jsme si návštěvu v Praze užili. Nejprve jsme navštívili muzeum Karlova mostu, kde jsme si oprášili vědomosti z vlastivědy a pak hurá na loďku. Měli jsme poutavý výklad od pana kapitána, který nám vyprávěl o Vltavě a stavbě Karlova mostu. Celou plavbu jsme měli zpříjemněnou občerstvením v podobě nanuku a limonády. Po projížďce jsme mířili přes Karlův most na Petřín, kam jsme vyjeli lanovkou. Skoro všechny děti našly v sobě odvahu a vylezly na rozhlednu, která měří 327 m n. m.. Na Petříně jsme ještě zavítali do Zrcadlového bludiště, kde jsme zápasili s orientací a zasmáli se neobvyklým proporcím našeho těla. Z Petřína jsme zamířili na Strahov, kde na nás čekal autobus a hodný pan řidič.  Protože dětem v Praze vytrávilo a svačina nestačila, stavili jsme se cestou domů ještě v McDonaldu. V Rovensku pod Troskami nás při vystupování zastihla pěkná dešťová přeháňka. Naštěstí rodiče zareagovali na včasné SMS a děti vyzvedli u školy svými automobily. Tak hurá nazdar výletu!!!

PLAVECKÝ VÝCVIK
Výcvik proběhl bez problémů, všichni se na plavání těšili. Během 10 lekcí se všichni zlepšovali a nakonec své dovednosti zúročili v závodě. Třetí ročník se již teď těší na další výcvik. Sportu zdar, plování zvlášť!

Matematika aneb „Na co mi to bude“  

     Čím dále častěji slyším od žáků, proč se některou látku musí učit. Názornost a propojení s reálným životem je odpověď pro mnohé z vás. V hodinách matematiky probíhaly praktické úkoly v terénu i v prostorách školy a třídy. Žáci pracovali ve skupinách a věnovali se měření délky a hmotnosti. Údaje měření  zaznamenávali a třídili do přehledných tabulek. Na závěr si výsledky porovnávali a kontrolovali, jestli odpovídají skutečnosti. Děti si nalézaly různé metody, jak přesně měřit. Své výsledky ve skupině sčítaly, odčítaly, třídily a zaokrouhlovaly. Žáci si vyzkoušeli různé početní operace v praxi.

Recitační soutěž ve třídě

     V úterý 10. dubna proběhla v naší třídě recitační soutěž. Naše odborná porota sestavená ze žáků

5. třídy posuzovala znalost básně, tempo a intonaci. Děkuji Ondrovi Macháčkovi a Cristině Musteata za spravedlivé hodnocení. Gratuluji výhercům a chválím všechny žáky, kteří se pečlivě připravili. ;-)

 Umístění:                                                                                                      Mgr. Jana Vlková – třídní učitelka

1. místo Anička Nováková, Eliška Kracíková

2. místo Nela Drapáková

3. místo Eliška Michálková

4. místo Patrik Mráz

5. místo Eliška Pavelková

 

Klima třídy II. a osobní bezpečí
      V úterý 27. března nás navštívila opět Jana Majerová (Kusynová), aby s námi prožila dopoledne zaměřené na vztahy ve třídě a osobní bezpečí. Děti si vyzkoušely různé aktivity, které byly zaměřeny na spolupráci, týmovou hru a rozvoj komunikace. Odpoledne proběhly třídní schůzky, kde byli rodiče seznámeni nejen s náplní a důležitostí  preventivních programů, ale i s prospěchem z jednotlivých předmětů. 

no images were found

Lombok

     Ve čtvrtek 22. 3. nás navštívila Míša Klabanová a uspořádala pro 4. a 5. třídu besedu z jejího dvouměsíčního působení na ostrově Lombok v Indonésii. Pracovala zde pro Občanské sdružení škola v ráji, které se snaží o zvyšování kvality výuky pro místní děti a mládež. Míša nám vyprávěla zajímavé příběhy ze života obyvatel, o jídle a jejich stolování, o surfování, které si vyzkoušela. Vytvořila prezentaci z fotografií na interaktivní tabuli, popsala nám její první cestu letadlem na ostrov, přinesla nám ukázat místní měnu, obrázky od dětí z ostrova, náramky a šátky na pláž. Dětem se vyprávění a fotografie i videa velmi líbila. Děkujeme Míše, že nám předala své zkušenosti z pobytu a celé její výpravy. :-)

no images were found

Celoškolní projekt

Vlčata alias Zálesáci se při druhém setkání ( 13. 3. 2018) sešli skoro v plném počtu. Pracovali jsme na pokřiku, totemu a celé dvě další hodiny  jsme vymýšleli, jak vyzdobíme trička. Nakonec jsme se dohodli a každý byl se svojí prací docela spokojen. ;-)

Preventivní program „Klima třídy“

     Ve čtvrtek 18. ledna nás navštívila Mgr. Jana Majerová („Kusy“), aby navázala na program z loňské 3. třídy. Tentokrát jsme se věnovali třídnímu klima a vztahům mezi žáky.

no images were found

Preventivní program  „Jsme parta“

Ve středu 7. 3. 2018 probíhal v naší třídě program „Jsme parta“ od neziskové organizace Maják z Liberce. Děti zkoušely různé aktivity, které vedou ke společné dohodě. Naslouchání, spolupráce, snaha se domluvit, mluví jen jeden. To jsou častá úskalí v našem kolektivu. Přesto oceňuji snahu, kterou někteří dnes vynaložili, aby přiměli méně aktivní členy v naší třídě k akci. Protože musí zkrátka všichni kopat za jeden tým.                                                                                                                                                        tř. uč. Jana Vlková

Besídka ve třídě a vánoční čas

     Na začátku týdne proběhne vždy v rámci vyučování třídnická hodina, zde si sdělíme své zážitky, starosti a také úkoly pro další práci. Nastavíme si plán, co bychom chtěli splnit. Pozvali jsme paní Borovičkovou, abychom ji předali dáreček a popřáli hezké vánoční svátky. Dohodli jsme se na kontrolní práci z matematiky a také jsme si naplánovali čtvrteční výlet ke krmelci, abychom obdarovali zvířátka. Je pravda, že nás trochu zklamalo počasí, ale dohodli jsme se, že naplánovanou akci zvládneme. Na pátek jsme si připravili soutěže, zvyky,  tombolu, předání dárečků, krátkou návštěvu u paní farářky Jaluškové a zhlédnutí filmu Čtyřlístek ve službách krále (příprava na Rudolfa II., který nás čeká v lednu).

     Chtěla bych popřát všem krásné Vánoce, pohod, klid a spoustu elánu a optimismu do nového roku 2018.

                                                                                         tř. učitelka Jana Vlková

no images were found

Korunovační klenoty

     V rámci hodin vlastivědy měli žáci možnost zpracovat téma Karel IV. – stavby, korunovační klenoty nebo tvorba rodokmenu Lucemburků. Vznikla neuvěřitelně krásná díla hlavně co se týká korunovačních klenot.

no images were found

Amos

     Ve 4. ročníků opět probíhá oblíbená aktivita zvaná „Amos“. Již loni si žáci vyzkoušeli zahrát si na učitele. Ve své moci mají celou katedru, tabuli, pomůcky, ale hlavně své žáky. Mohou si vyzkoušet různé formy práce – zařazují hry, hádanky, testy, čtení, naslouchání, opisování z tabule, diktování, malování, ústní zkoušení…. Každý žák obdrží na začátku pololetí téma, které si zpracuje. Tentokrát jsme Amose zařadili do vlastivědy, kde žáci prezentují osobnosti českých dějin. Mám pocit, že zápisy na tabuli umí někteří žáci už lépe než já. Jejich práce je vždy obodována a zanesena do archu. Na konci celého projektu proběhne vyhodnocení. Ještě  zvažujeme, jestli v příštím pololetí vybereme na tuto aktivitu témata z matematiky nebo opět z vlastivědy, jelikož nás čeká putování po ČR. Možná ho zařadíme do obou předmětů.  Necháme se překvapit.

no images were found

 

Sběr papíru

Letos se zapojila většina žáků 4. třídy do tradičního podzimního sběru papíru. Podařilo se nám nashromáždit 981 kg.  Výtěžek byl loni použit na  vstupné do Šťastné země pro všechny sběrače. V letošním školním roce s penězi naložíme podobně. Děkuji dětem a samozřejmě i rodičům za snahu a spolupráci.

                                                                                                                  Jana Vlková

POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ KG
1. David Bradna 285
2. Nela Drapáková 234
3. Ondřej Rychtr 113
4. Amálie Kolnerová 72
5. Sofie Nováková 50
6. Eva Kopalová 49
7. Matěj  Maděra 46, 5
8. Andrea Jozífková 38
9. Eliška Pavelková 29
10. Anna Nováková 26
11. Radim Sapiha 20
12 Eliška Michálková 15
13. Matěj Čmelík 3,5
14. Horneková ?
Celkem   981

Povinná četba

Invalid Displayed Gallery

Muzeum Turnov

Ve čtvrtek 12. října jsme se v rámci předmětu vlastivěda vypravili na exkurzi do Muzea v Turnově. Měli jsme zde domluvenou přednášku s panem PhDr. Janem  Prostředníkem, Ph.D. na téma: Pravěk v Českém ráji. Hned v úvodu jsme se dozvěděli, že Rovensko pod Troskami je srdcem celého geoparku. Vyprávěli  jsme si  o pravěkých jeskyních např. Těhníkova jeskyně v Boreckých skalách nebo Jislova jeskyně v Klokočí. Zajímavé vyprávění bylo i o Keltech na našem území – o žernovu na obilí a hrnčířském kruhu. Dozvěděli jsme se, že naleziště pravěkých pokladů se nacházely v blízkosti Penny marketu v Turnově a v Příšovicích. V muzeu jsme si prohlédli sbírku kamenů – jaspisy, acháty, ametysty,… . Uzavřeli jsme tímto téma dávné historie a nyní se ve vlastivědě budeme věnovat Slovanům a prvním Přemyslovcům.  Na závěr naší výpravy  jsme navštívili nové hřiště v blízkosti Žluté ponorky. :-) Foto zde:

 

Invalid Displayed Gallery

Hra na pralidi

V rámci hodiny pracovních činností jsme se učili rozdělávat oheň. Hráli jsme si na lidé z pravěku, snažili se o tanec a popěvky u ohně. Opekli jsme si, co jsme si doma ulovili (jablka, papriky, buřty, klobásy, chleba, rohlíky,…).  Museli jsme si ohniště pečlivě vyplít, někomu se ale práce moc nelíbila. Zkrátka bez práce nejsou koláče. :-)

Invalid Displayed Gallery

Hodina pracovních činností

Podzimní vyrábění patří mezi nejhezčí v celém školním roce. V této hodině se věnujeme výrobě ježka. Potřebovali jsme tvrdou hrušku, hřebíčky, hroznové víno, párátka, hrozinky a želé bonbóny. Práce se nám moc povedly.:-)

Invalid Displayed Gallery

Vítáme Vás po prázdninách v naší třídě. Letos navštěvuje čtvrtou třídu 17 žáků. Školní rok jsme opět tradičně zahájili celoškolním výletem. Tentokrát jsme zvolili trasu vzdálenější. Jeli jsme vlakem na Malou Skálu, kde jsme si půjčili koloběžky a jeli podél řeky Jizery až do Turnova. Počasí nám přálo, dobrá nálada nechyběla.;-)  Stihli jsme se i občerstvit u Vechtrovny a  na Dlaskově statku. Cestou na vlak jsme se zastavili v areálu Maškovka na dětském hřišti, kde jsme  vyzkoušeli různé herní prvky a  zahráli  hru „Na upíra“. A teď hurá se vzdělávat!!! :-P

Invalid Displayed Gallery

Školní rok 2016/2017

Vítáme Vás ve třetí třídě. Letos navštěvuje naší třídu 18 žáků. V pátek 2. 9. 2016 jsme se společně poznali na vycházece v okolí Rovenska pod Troskami. Těšíme se na další společné akce, nové učitele a na anglický jazyk.

Invalid Displayed Gallery

Než naposled zazvoní

V posledním školním týdnu jsme ve velkých vedrech navštívili rovenské koupaliště, kde jsme si vyzkoušeli naše plavecké schopnosti, zahráli jsme si hry a naposledy spolu strávili předprázdninový čas. V tomto týdnu jsme byli i na Borách a ochutnali plody lesa. Čtvrtek byl ve znamení sportu. Rozdělili jsme se do skupin: trampolíny a rafty. Všem se akce velmi líbila a těšíme se v září na slíbené koloběžky. Hezké prázdniny bez úrazů a krásně naplněný čas

Vám přeje Jana Vlková

Invalid Displayed Gallery

Cesta k vodě

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 naše kroky směřovaly do našeho oblíbeného kempu v Sedmihorkách. Prožili jsme zde příjemné dopoledne po zdejších pramenech. Ochutnali jsme sedmihorskou vodu, zkoumali život v ní, stihli jsme i nějaké procedury jako lázeňští hosté a na závěr jsme měřili rychlost průtoku vody u jednotlivých pramenů. Připadali jsme si jako opravdoví badatelé. Akce byla pro žáky 3. třídy zdarma díky sponzorskému daru od obce Žernov. Děkujeme moc.

Invalid Displayed Gallery

Výlet do ZOO

Společně s první a druhou třídou navštívili třeťáci zoologickou zahradu v Liberci. Na začátku našeho putování jsme prošli novou branou, kde jsme zaptalili vstupné a vyzvedli si mapku. Mezi top zvířata, která se nám líbila, patřili: lemuři, lachtani, orli, plameňáci, sloni, zebry, lvi a samozřejmě bílí tygř. Děti se svezly také místním vláčkem. Na konci jsme zašli do dětského koutku, kde se mohly děti podělit o zážitky, nakrmit kozy a občerstvit se. Výlet se nám velmi líbil a vřele doporučujeme!!!

Jana Vlková

Invalid Displayed Gallery

Šťastná země

Odměnou za sběr papíru byla výprava do areálu Šťastné země. Děkuji všem dětem, které přinesly papír do školy při jarním sběru papíru – Nela Drapáková 111 kg,  Ondřej  Rychtr 73 kg,  David Bradna 73 kg, Amálka Kolnerová 70 kg, Anna Nováková 57 kg, Eva Kopalová 43 kg, Sofie Nováková 37 kg, Eliška Michálková 20 kg, Andrea Jozífková 19 kg, Matěj Maděra 15 kg, Radim Sapiha 8 kg. Chtěla bych také poděkovat všem rodičům, kteří přispěli na školní jarmark!!!

Konec školního roku (akce a úkoly)

13. 6. Herbář

14. 6. Výběr zálohy na školní výlet 250,- Kč a 155,- na čtvrtky a sešity

15. 6. Výlet do ZOO Liberec

22. 6. Eko Sedmihorky

23. 6. Výběr učebnic, úklid třídy (výtvarné potřeby, desky s výkresy, tělocvik, ručník se nesou domů)

29. 6. Sportovní den

30. 6. Vysvědčení (desky na vysvědčení)

V týdnu od 26. – 29. 6. se bude  chodit převážně ven  (včetně sportovního dne). Výbava dětí:  sportovní oblečení, pohodlná obuv,  batůžek, svačina a dostatek tekutin. V rámci úklidu tříd vybavte děti igelitovou taškou, aby si mohly odnášet průběžně věci domů.

Děkuji  za výdrž a trpělivost

Mgr. Jana Vlková

Invalid Displayed Gallery

V pátek 2. června jsme spojili s panem učitelem Brázdou hodiny tělesné výchovy a společně s pátou třídou jsme si zahráli netradiční hru brännball. Páťáci jsou velmi bystří žáci a pravidla hry pochopili velice brzy. Společná hodina nás spoustu naučila. I mladší spolužáci dokáží být hbití a vynalézaví. Opět jsme se přesvědčili, jak důležitá je spolupráce a podpora uvnitř týmu. Průběh hry byl napínavý a užili jsme si spoustu zábavy!

Invalid Displayed Gallery

Bruslení

Invalid Displayed Gallery

Plavání 3. a 4. třídy v jičínské plavecké škole

Invalid Displayed Gallery

Vycházka do lesa

Na Valentýna jsme vyrazili za slunečného počasí pozorovat stopy zvířat. Došli jsme ke krmelci, kde jsme nachystali hostinu – tvrdý chléb, mrkve, jablka, zrní,… Během pátrání jsme nalezli stopy divočáka, psa a srnek. Jelikož byl sníh na povrchu dostatečně tvrdý, mohli jsme se pohybovat na místech, kam se v jiném ročním období těžko dostaneme.

Invalid Displayed Gallery

Beseda v knihovně

14. února nás pozvala na besedu o masopustu Katka Matysová. Přivítala nás jako „Smrtka“. Vyprávěla nám o významnosti této tradice. Povídali jsme si o maskách, pokrmech a vůbec o letošním průvodu, který projde Rovenskem v sobotu 18. února.

Invalid Displayed Gallery

Strašidlo

8. února jsme navštívili sedmáky. Pozvali  nás, abychom namalovali jejich slohové práce. Tématem jejich popisu bylo strašidlo. Bylo hezké žáky pozorovat při práci. 1. března se setkáme znovu a o společném díle si ještě popovídáme.

Invalid Displayed Gallery

Prosincová ochutnávka a okénko do nového roku 2017

V posledním týdnu před Vánocemi jsme navštívili pani Borovičkovou a předali jí přáníčka. Popřáli jsme ji hodně zdravíčka a štěšní do nového roku. Cestou jsme se stavěli u Pavelku na dvorku, kde nám Eliška ukázala všechna zvířata, která chovají. Ve škole jsme potom tvořili zajímavé slovní úlohy. Nezapomněli jsme ani navštívit pani Jaluškovou a předat ji malý dáreček s práničkem. Vánoční besídku jsme si užili v duchu vánočních zvyků, zpívání koled. Na závěr jsme si popřáli hodně štěstí v novém roce a rozdali si dárečky. Ani na zvířátka v lese jsme neopemenuli. Navštívíme je teď v lednu, určitě naši hostinu přivítají. V tomto mrazivém počasí nás čeká ještě spaní ve škole s Janou Kusynovou a to ve čtvrtek 19. ledna a pomalu se chystáme na plavecký výcvik, který začne 9. února. O tělocviku nyní užíváme bruslení a sáňkování.

Invalid Displayed Gallery

Předvánoční setkání s „Kusy“

V úterý 20. 12. jsme měli příjemnou návštěvu – „Kusy“, která pro nás připravila program na dvě vyučovací hodiny. Měli jsme možnost se ještě lépe poznat. Někdy ani ve škole a doma není čas a prostor si prostě jen popovídat. Další aktivity byly např.  Vyplň jméno pomocí otázek, Střílečka na jména, Bomba, Pravda x lež. Děti měly možnost celý program si zhodnotit a vyjádřit své pocity – co se jim líbilo a co by změnily nebo co nového se o někom dozvěděly. Je pravda, že jsme si v úvodu určili nejprve pravidla, aby vše fungovalo. Nejdůležitější pravidlo –  MLUVÍ JEN JEDEN opravdu někomu dělalo problém. Stále je co zlepšovat např. slušná mluva, vztahy a hlavně naslouchání. Naše třída se rozhodla s tím něco udělat a proto se na Kusy těšíme ještě v lednu, kdy to propojíme se Spaním ve škole. Už se moc těšíme!!!;-)

Invalid Displayed Gallery

Návštěva v knihovně

Měsíc prosinec jsme věnovali hlavně vlastní četbě. Hodnotili jsme čtenářské deníky. Povídali jsme si o knize, zkoumali jsme její části. Na závěr jsme plnili úkoly v knihovně. Vybrali jsme si každý knihu, která je nám blízká. Hledali jsme autora, ilustrátora, četli jsme úryvek a obsah. Někdo našel i rok vydání a nakladatelství. Ve třídě jsme své práce rozebrali a navzájem jsme si předávali získané poznatky. Každý týden poznáváme nové knížky. Knihy nosíme z domova a máme možnost si  je ve třídě prohlédnout. Paní učitelka nebo někdo z nás  nám pak čtou úryvky  a my hádáme název knihy. Už se těšíme na čas povánoční, kdy bude určitě velký přísun nových knížek.

Invalid Displayed Gallery

Den v duchu myslivosti

V pátek 7. října naše třída navštívila mysliveckou chatu na Hrubé Skále. Děti  si zde mohly vyzkoušet poznávání zvířat a přírodnin v terénu. Žáci utvořili skupinky po dvou nebo třech. Během hodnocení si děti vyrobily čelenku ve znamení nějakého lesního zvířátka. My jsme měli medvěda. Na závěr jsme opékali buřty, které byly výtečné. Velmi se nám tento  myslivecký program líbil  a určitě bychom si něco podobného chtěli zopakovat.

Invalid Displayed Gallery

Návštěva městského úřadu

V úterý 13. 9. 2016 jsme navštívili úřad v Rovensku pod Troskami. Paní starostka nás přivítala nejdříve ve své kanceláři. Děti měly připravené otázky, na které ráda odpovídala např. „Proč v Rovensku není koupaliště nebo umělý led?“ Seznámila nás s chodem celého úřadu. Paní Vávrová nám vysvětlila, co je matrika a paní Fišerová s paní Nejedlou přiblížili dětem  práci  v účtárně. Ukázali nám také místní kroniku.  Mohli jsme nahlédnout do obřadní síně a do muzea. Nakonec jsme přispěli i malým příspěvkem v sále radnice. Zde jsme si prohlédli výstavu “ Rovensko v časech minulých“. Naše exkurze naváže na besedu s Katkou Matysovou, která nám povypráví o dějinách našeho městečka. Veškeré načerpané informace využijeme v našem projektu „Zvyky a tradice našeho domova“. Celý projekt zakončíme výstavou vlastnoručně vyrobených pouťových koláčků ve čtvrtek 22. 9. 2016 (o velké přestávce). Rádi Vás přivítáme.

Invalid Displayed Gallery

Projekt: „Zvyky a tradice“

Jak už bylo řečeno, součástí vnašeho miniprojektu byla beseda v knihovně, kde nám Katka Matysová přiblížila zvyky v našem městečku a vysvětlila nám také původní význam pouti. Závěr této akce se konal ve čtvrtek 22. 9., kde proběhla výstava a ochutnávka místních pouťových koláčků. Děkuji všem žákům, neboť všichni přinesli nebo na poslední chvíli vyrobili pouťovou dobrotu. Velký dík patří i Vám rodičům, že nám s výstavou pomohli. A jak probíhal projekt v hodinách? V prvouce jsme dělali myšlenkovou mapu, zde jsme zúročili všechny poznatky z besedy a z hodin. Hledali jsme odpovědi na otázky po třídě a doplňovali informace v pracovních listech. Ve čtení jsme četli z dějin Rovenska pod Troskami. Psali jsme názvy ulic. V matematice jsme dělali statistiku, kolik čeho máme v našem městečku. Počítali jsme slovní úlohu, týkající se počtu obyvatel. Dobrovolný úkol bylo sepsání pověsti o našem znaku. Smyslem projektu je zamyslet se nad nějakým tématem do hloubky, učit se spolupráci a vzájemné toleranci. Myslím, že se nám to v celku povedlo.

Invalid Displayed Gallery

Zahajovací výlet

Invalid Displayed Gallery

Akce v září:

8. září třídní schůzka (15.30 hodin)

13. září exkurze na úřadě v Rovensku pod Troskami (9.00 hodin)

22.září Pouťový koláč – výstava koláčků v naší třídě (velká přestávka)