Třídní učitelka Mgr. Andrea Mlejnková

Školní rok 2018/2019

Revolution Train

Na konci ledna navštívili osmáci Revolution train. Vlak je zaparkovaný na nádraží v Dejvicích. Žáci se seznámili s příběhem Marcela, teenagera, který v životě udělal pár špatných rozhodnutí a jeho cesta skončila „zlatou dávkou“. Na návštěvníky čeká film – příběh party mladých lidí a jejich přístup k návykovým látkám. Kostka osudu je ale neúprosná a nemilosrdná. Vlivem řady šťastných nebo nešťastných náhod dochází k vývoji života různými směry. Říká se že každý sám svého štěstí strůjce a následky našich rozhodnutí musíme nést sami. Doufám, že shlédnutí tohoto příběhu alespoň malinko ovlivní vaše rozhodování a půjdete vždy tou správnou cestou, i když se nabízí jednodušší zkratka. AM.

Exkurze na SUPŠ v Turnově

Dne 14. prosince 2018 navštívili žáci osmého ročníku Střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově. V rámci projektového dne měli možnost vyzkoušet si práci zlatníka, rytce, brusiče, odlévače a kováře. Pro všechny to byla příležitost vyzkoušet si tato netradiční povolání a moc je to bavilo! Domů si s sebou odnesli velmi zdařilé výrobky. Děkujeme za tuto příležitost!

Preventivní programy

 I v tomto školním roce se chystáme aktivně upevňovat dobré vztahy ve třídě. K tomu nám pomáhá i velké množství preventivních programů. Letos mezi nás zavítala i kapacita v tomto oboru Mgr. Petr Šolc. Jeho metody jsou zajímavé a opravdu účinné. Žáci si během programu hrají. Opravdu se při aktivitách baví. A to je dobře. Důležitější ale je, že při těchto hrách poznávají sebe, své spolužáky a vazby mezi nimi. Jak se v našem kolektivu kdo cítí? Jak bych se na jeho místě cítil já? Co mu na tom vadí? Vadilo by to i mě? Je spousta otázek…

Během našeho sezení jsme si sdělili, jak se kdo v naší třídě cítí. Povídali jsme si to tom, co můžeme jako třída udělat proto, aby se všichni cítili příjemně a v bezpečí. Jsme třída aktivní a toužící uspět. Při aktivitách jsme se přesvědčili, že když nám o něco jde, dokážeme táhnout za jeden provaz. A dokážeme všechno!

„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

Cestou vody

Ve čtvrtek 6. září 2018 se žáci naší školy zapojili do projektu Cestou vody, kterou pro ně a občany Rovenska připravila paní starostka ve spolupráci se SČVK, a.s. Krásnou procházkou jsme došli k rybníku Rokytňák a navštívili úpravnu vody Hrudka. Cestou zpět přes Bora jsme se zastavili u vodojemu. V Rovensku jsme zavítali do ČOV  a na náměstí jsme výlet završili. Každý jsme dostali krásný dárek – sportovní lahev na pití a termosku. Dnes jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a uvědomili si, že není samozřejmé, že z kohoutku teče pitná, zdravotně nezávadná voda.

 

Prázdniny utekly jako voda a na nás čeká další školní rok.

Přejeme vám, ať je plný nevšedních zážitků…

Školní rok 2017/2018

V úterý 26. června vyjeli žáci sedmé, osmé a deváté třídy do Prahy. Díky paní starostce a panu senátorovi Jaroslavu Zemanovi jsme měli možnost navštívit Valdštejnský palác a Senát České republiky. Nejprve jsme se seznámili s historií a poté jsme vstoupili do jednací místnosti. Nakonec jsme si prohlédli i zahrady, jejichž součástí je i umělá krápníková stěna. Exkurze byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu nového. 

 

V pondělí 25. května 2017 čekal na sedmou třídu tajný výlet. Vlakem jsme dojeli do Jinolic a tady na nás čekaly pušky nabité barevnými kuličkami. Tato adrenalinová hra všechny bavila a moc jsme si to užili 😀

 

Jaro dorazilo i do Rovenska…

 

7. března proběhl v sedmé třídě preventivní program na téma Bezpečný internet. Lektorem byl Jan Novák z Majáku. Pro žáky si připravil zajímavé aktivity a seznámil je s nástrahami, které na děti na internetu čekají. Program byl akční a žáky to bavilo.

 

V hodině zeměpisu jsme si vyzkoušeli skupinové vyučování. Žáci vytvořili čtyři skupiny o čtyřech členech. Každá skupina dostala za úkol zpracovat jiný úkol. Poté se vytvořily nové skupiny a v každé byl jeden zástupce z původních skupin. Navzájem se žáci seznámili s látkou, kterou prve prostudovali. Žáci pracovali pilně. Někteří nevzali zadání moc vážně a pak zjistili, že jim chybí čas k dokončení úkolu a v následujících skupinách neměli ostatním co říct! Poučení pro příště…

 

V pátek 22. prosince proběhly ve třídách vánoční besídky. Pod ozdobeným stromečkem našel každý několik dárečků. Asi to s tím zlobením není až tak špatný… 🙂

 

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 přespala sedmá třída ve škole. Hlavní náplní byla příprava vystoupení na vánoční akademii. Zahráli jsme si ale i spoustu her a nakonec shlédli film. Do rána se toho moc nenaspalo a následující den bylo náročné udržet při výuce pozornost. Akci jsme si ale užili a doufáme, že někdy zopakujeme! 🙂

 

Ve středu 27. září 2017 navštívili žáci páté a sedmé třídy zámek Hrubá Skála. Probíhala tu výstava kopií korunovačních klenotů. Žáci dostali pracovní listy a během prohlídky je vyplňovali. Dozvěděli se spoustu informací o životě Karla IV. Zjistili, z čeho všeho se korunovační klenoty skládají a jaká byla jejich historie. Exkurze byla velmi poučná, poznali jsme mnoho nového.

 

V pátek 8. září podnikly všechny třídy výlet za účelem stmelení kolektivu. Po prázdninách byli všichni žáci plni dojmů, a tak měli dostatek prostoru si o všem vyprávět. Někteří se vydali na ryze turistický výlet, jiní trávili čas různými aktivitami, které podporují dobré vztahy.
Sedmáci vyrazili vlakem do Mladějova a pěšky zpět do Rovenska přes Nebák, Věžák a Vidlák. Nový školní rok jsme zahájili úspěšně a těšíme se, co nás všechno potká. :-)

Invalid Displayed Gallery

Školní rok 2016/2017

V úterý 30. května absolvovali žáci šesté třídy preventivní program s Kusy. Opět si připomněli, jak je důležité dodržovat domluvená pravidla a pomocí her upevnili spolupráci mezi sebou. Náplň byla pestrá a zajímavá. Společně strávený čas utekl jako voda.

Invalid Displayed Gallery

Výtvarná výchova

Invalid Displayed Gallery

Vánoční besídka

Invalid Displayed Gallery

Zahajovací výlet

Výlet 2. září na Bora a blízké okolí se spoustou her.

no images were found

Školní rok 2015/2016

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V 5. třídě získalo 9 dětí vyznamenání, z toho měly 3 děti samé jedničky. Ostatní žáci prospěli a tudíž všichni postoupili do 6. ročníku.V měsíci červnu jsme měli nejrůznější akce, kromě výletu do Prahy to byl program v Ekocentru v Sedmihorkách o stromech, dále výlet do Šťastné země a závěrečný sportovní den na Borách / viz foto/. Na tyto výlety byly použity finanční prostředky získané sběrem papíru a z prodeje výrobků na školním jarmarku.
Závěrem bych chtěla poděkovat většině rodičů za podporu, pomoc a pěknou spolupráci za dlouhých pět let a přeji všem dětem a rodičům krásné prázdniny a dovolenou a přeji úspěšný start do 6. třídy.
Táťána Kočová, třídní učitelka.

no images were found