Třídní učitelka Mgr. Andrea Mlejnková

no images were found

Školní rok 2017/2018

V pátek 8. září podnikly všechny třídy výlet za účelem stmelení kolektivu. Po prázdninách byli všichni žáci plni dojmů, a tak měli dostatek prostoru si o všem vyprávět. Někteří se vydali na ryze turistický výlet, jiní trávili čas různými aktivitami, které podporují dobré vztahy.
Sedmáci vyrazili vlakem do Mladějova a pěšky zpět do Rovenska přes Nebák, Věžák a Vidlák. Nový školní rok jsme zahájili úspěšně a těšíme se, co nás všechno potká. :-)

Školní rok 2016/2017

V úterý 30. května absolvovali žáci šesté třídy preventivní program s Kusy. Opět si připomněli, jak je důležité dodržovat domluvená pravidla a pomocí her upevnili spolupráci mezi sebou. Náplň byla pestrá a zajímavá. Společně strávený čas utekl jako voda.

Výtvarná výchova

Vánoční besídka

Zahajovací výlet

Výlet 2. září na Bora a blízké okolí se spoustou her.

Školní rok 2015/2016

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V 5. třídě získalo 9 dětí vyznamenání, z toho měly 3 děti samé jedničky. Ostatní žáci prospěli a tudíž všichni postoupili do 6. ročníku.V měsíci červnu jsme měli nejrůznější akce, kromě výletu do Prahy to byl program v Ekocentru v Sedmihorkách o stromech, dále výlet do Šťastné země a závěrečný sportovní den na Borách / viz foto/. Na tyto výlety byly použity finanční prostředky získané sběrem papíru a z prodeje výrobků na školním jarmarku.
Závěrem bych chtěla poděkovat většině rodičů za podporu, pomoc a pěknou spolupráci za dlouhých pět let a přeji všem dětem a rodičům krásné prázdniny a dovolenou a přeji úspěšný start do 6. třídy.
Táťána Kočová, třídní učitelka.

no images were found