Třídní učitel Mgr. Jana Šafaříková

no images were found

Školní rok 2017/2018

Reklama

V rámci mediální výchovy, která je průřezovým tématem českého jazyka, si žáci 2. stupně ZŠ vyzkoušeli práci reklamních pracovníků. Nejprve jsme si povídali o tom, co je reklama, k jakým účelům slouží, jaké jsou její cílové skupiny, které reklamy se nám líbí a naopak. Žáci pak dostali za úkol, aby sami vymysleli krátkou reklamu na jakýkoliv výrobek či službu, reklamu zpracovat výtvarně, doplnit krátkým textem či sloganem a vytvořit logo výrobku. Žáci pracovali ve skupinách, nejprve si připravili návrhy, které pak výtvarně zpracovali na čtvrtky. Někteří svou reklamu i přehráli jako scénku svým spolužákům. Reklamy byly nápadité, žáci se u práce vzdělali i dobře pobavili.

                                                                                                                             Mgr. Iva Kosová, učitelka ČJ

no images were found

Předvánoční krmení ptáků

Poslední předvánoční den trávili žáci šesté třídy trochu netradičně. Nejprve jsme si společně povídali o Vánocích, vánočních tradicích, poslouchali jsme koledy a ochutnávali cukroví.  Žáci si následně vyměnili dárečky a různé pozornosti.

Děti však nezapomněly ani na ptáčky. Společně jsme vyrazili do parku u školy, tam jsme do krmítka nasypali zrní a na stromy jsme umístili koule s potravou vhodnou pro ptactvo.

Přestože se v parku nacházely již jen zbytky sněhu, proběhlo i malé koulování.

 

 

Harmonizační pobyt žáků 6. třídy

Žáci 6. třídy se ve dnech 20. – 22. září 2017 zúčastnili třídenního pobytu v přírodě v rekreačním středisku Pařez. Žáci po celé tři dny sportovali a zahráli si řadu her, program byl velmi nabitý a také pestrý. Všichni se učili vzájemně si pomáhat, spoluprací dosáhnout určitého cíle. Pomocí společných aktivit se podařilo ještě více utužit třídní kolektiv, vzájemně se více poznat, porozumět si a hlavně si to užít.

Žáci VI. a VIII. ročníku se v pátek vydali na vycházku do okolí městečka Rovenska. Cílem cesty byla Koudelka, kde se žáci vyfotili u rybníčku, nasvačili se a prohlédli si zde umístěný kříž. Po cestě zpět se všichni účastnili míčových her na místním hřišti. Výlet se velmi vydařil, počasí nám též přálo.

Invalid Displayed Gallery

Školní rok 2016/2017

Cyklovyjížďka
Konec školního roku bývá ve znamení vycházek, výletů, sportu, exkurzí. Myslím si, že si je letošní páťáci zasloužili. O školním výletě do Sedmihorek se dočtete v záložce 4. ročníku, moc jsme si ho užili. A je tu poslední školní týden, jdeme do finále. Společně jsme se těšili na pondělní cyklovýlet a čtvrteční sportovní den.
Před osmou hodinou jsme se sešli na rovenském náměstí, abychom absolvovali kopcovitou trasu přes Veselou do Lomnice nad Popelkou a zpět. 25 km není velká vzdálenost, ale převýšení bylo značné a některým dalo zabrat. Všichni však trasu ve zdraví a v pohodě zvládli! Musím děti opravdu pochválit za celkový pozitivní přístup (ano, kopce někdy bolí, ale výhledy a sjezdy jsou odměnou), za vytrvalost a také za výbornou přípravu- všichni byli vybaveni funkčními, seřízenými koly a sportovním oblečením. Za to patří dík také rodičům.
První polovina výletu byla převážně do kopce. Z necelých 300 metrů n.m. jsme se dostali až na 560 m ve Rváčově. Místo plánované Smetanovy vyhlídky nad Černou (vyhlídek bylo po cestě dost a viditelnost nebyla ideální) si děti vyžádaly občerstvovací pauzu v Lomnici. To, co jsme sjeli dolů, jsme museli vyšlápnout zpět, ale potom už se jelo přes Dráčov a Staré Holenice až dolů do Rovenska.
Moc děkujeme paní Kobrové a panu Kozákovi za doprovod!

no images were found

Výlet do Sedmihorek 6.-7. června

Čtvrťáci a páťáci se na dva dny vypravili do kempu Sedmihorky. Ubytováni jsme byli v chatičkách, a tak nás nemohl odradit ani večerní a noční liják. Přes den svítilo sluníčko, což jsme využili k výletu na Kopicův statek, prohlídku reliéfů, koupání v rybníku Bažantník a stihli jsme i opéci vuřty. Druhý den nás čekal program od Ekocentra – vycházka s průvodcem na lesní naučné stezce. Stezka byla dlouhá cca 3 km a na ní 16 hravých zastavení. Děti dostaly tištěného průvodce stezkou – pracovní list, kam si zapisovaly svá pozorování a splněné úkoly. A že jsme si ty dva dny užili je vidět na přiložených fotkách.

Beseda o dějinách Rovenska

Dalším oživením výuky vlastivědy jsou besedy s naší knihovnicí Katkou Matysovou. Zábavnou a srozumitelnou formou s námi prošla dějiny Rovenska a okolí od starověku po 17. století. Ke konci školního roku se chystáme na pokračování v podobě novodobých dějin.

no images were found

Návštěva Jičína

Po velmi mrazivém ranním srazu (-20°C) jsme prožili pěkný, poučný den v nedalekém Jičíně. Detailně jsme se seznámili s chodem a vybavením stanice hasičů (denní režim, preventivní činnost, auta, vyprošťovací nástroje, obleky a další vybavení) a navštívili jsme také knihovnu Václava Čtvrtka.

no images were found

Bruslení

Trochu jsme odvykli poctivým zimám. Velmi mrazivé, ale pro zimní sporty příznivé počasí dovoluje doplnit školní výuku oblíbenými aktivitami, jako je bruslení nebo sáňkování. Přestože v pátek klesly teploty hluboko pod nulu, děti si s radostí zahrály hokej nebo jen tak objížděly kluziště. Zbytek, nevybaven bruslemi, si zajezdil na blízkém kopečku.

no images were found

Prosinec  v páté třídě

Závěr kalendářního roku byl spojený s nácvikem a realizací školní besídky (tentokrát s podtitulem „Vánoční těšení“), která se dětem moc povedla. Navštívili jsme pěkné a poučné představení v libereckém Naivním divadle. Zrekapitulovat uplynulý rok přišel i Mikuláš s čerty- naštěstí jsme zůstali v plném počtu. Začala zima. Tedy na horských a podhorských svazích už je bílo skoro měsíc, ale v kalendáři je stará pouze pár dní. Dobrá zpráva je, že dny se začínají prodlužovat! Jako předkrm jsme oslavili školní Vánoce, to hlavní bude velmi brzy následovat v našich domovech a rodinách. Přejeme klidné prožití svátků a dobrý vstup do roku 2017!

no images were found

Malé vánoční vystoupení

Předposlední den před vánočními prázdninami si pro ostatní spolužáky z prvního stupně připravili páťáci krásný program – zahráli nám čertovskou pohádku, dívky nám předvedly své taneční umění a závěrem jsme si společně zazpívali koledy. Moc děkujeme!

no images were found

Vévoda Albrecht

Koncem září nás poctil svou návštěvou samotný vévoda Albrecht z Valdštejna, jedna z nejvlivnějších osobností středověké Evropy. Oživil tak výuku vlastivědy v 5. ročníku, která je (především ve své dějepisné části) pro děti často špatně uchopitelná a náročná. Kníže pohovořil o svém rozsáhlém území, o situaci během třicetileté války a o svém vojsku a jeho jednotlivých složkách. Prozkoušel i vědomosti žáků a za správnou odpověď je odměnil stříbrňákem. Přislíbil, že pokud bude zájem, opět školu navštíví.

no images were found

 

Hrubá Skála

S žáky prvního stupně (kromě účastníků jazykového kurzu) jsme v pátek 7.10. absolvovali pěkný výlet na Hrubou Skálu. Bylo chladno, ale slunečno- počasí nám opravdu vyšlo, protože po zbytek týdne zdaleka tak hezky nebylo. Členové místní myslivecké jednoty pro děti připravili program na celé dopoledne, skládající se z obávané „poznávačky“ našich rostlin a živočichů, her, vyrábění a opékání.

no images were found

Zahajovací výlet 2. září

no images were found