Třídní učitelka: Mgr. Jana Vlková

Zdraví Vás 1. třída

celkem 6 holčiček a 8 chlapců

Školní rok 2019/2020

Sedmihorská havěť

Ve čtvrtek 24. října jsme se vypravili na ekologický program do kempu Sedmihorky. Paní průvodkyně nás provedla tamní farmou. Popovídali jsme si s koňmi, ovcemi, kozami a slepicemi. Všechna zvířata jsme mohli nakrmit. V klubovně jsme posvačili a věnovali se zvířatům v teráriu – krajtě královské, želvě a strašilkám. Všem se program líbil a určitě se do Sedmihorek navrátíme opět na jaře.

Pouťový koláč

Na rovenskou pouť jsme si uspořádali ve třídě malou oslavu. Skoro všichni  přispěli nějakou pouťovou dobrůtkou (koláče, trubičky, perníčky, bábovky, sušenky, záviny,…). Děkujeme rodičům, že nám pomohli si tento den užít. I přesto, že počasí moc nepřálo, vyrazili jsme na pouťové atrakce, které letos zavítali opět na náměstí.

Jak učíme

Vstup do školy je pro každého velká událost. Plní se naše očekávání. Seznamujeme se s třídní učitelkou a ostatními učiteli a dětmi. Zvykáme si na nový režim dne. Tvoříme třídní pravidla a snažíme se spolu být kamarádi. Učení nás baví, ale někdy je to taky pěkná  dřina.

Primární prevence

V úterý 16. října naši první třídu navštívila „Kusy“ (lektorka Mgr. Jana Majerová). Program byl zaměřen na třídní klima – vztah žáci a učitel, tolerance a respekt vůči svým spolužákům, tvorba pravidel třídy. Ještě se máme, co učit např. naslouchání jeden druhému, pravidlo: „Mluví jen jeden“, dodržovat pravidla her, hrát fair-play, umět uznat chybu atd. Dvouhodinový program byl zasvěcen hrám, diskusi a také poznávání sebe sama, ale i ostatních spolužáků včetně paní učitelky. Těšíme se na další setkání v prosinci.

Celoškolní výlet     

Prvňáčkové moc chválím, celý týden vzorně pracovali a s chutí se seznamovali s chodem naší školy. Jsou to dobří kamarádi a už se všichni známe. Nejvíce nám k tomu pomohl páteční výlet, který jsme také strávili i se spolužáky ze druhé třídy. Hráli jsme různé hry v lese a hlavně jsme plnili úkoly při stopované. Na závěr jsme hledali poklad. Naše cesta putování vedla kolem  obory  do Štěpánovic a zpět. V pondělí jsem se ptala, jestli se dětem výlet líbil a všichni zvedli ruce nahoru. Takže za 1. třídu super!!!
                                                                                        Jana Vlková, tř. uč. 1. třídy