Třídní učitelka: Mgr. Jana Vlková

Zdraví Vás 1. třída

celkem 6 holčiček a 8 chlapců

Školní rok 2019/2020

Lyžák

V týdnu od 17. do 21. 2. 2020 probíhal lyžařský kurz ve Ski Areálu Kozákov. Zúčastnili  se žáci 1. a 2. ročníku a děti z mateřské školy.  Dětem se sportovní týden velmi líbil a těší se na podobné školní akce.

Preventivní program

     V pátek 17. ledna probíhal  v 1. třídě zážitkový program zaměřený na dobré vztahy ve třídě. Mezi prvňáčky opět zavítala Mgr. Jana Majerová. Na začátku programu jsme si připomněli pravidla, která jsme si dohodla v předchozích setkáních. Páteční program byl zaměřený na týmování a spolupráci. Hráli jsme hru NA JMÉNA – pojmenovávali jsme v kroužku spolužáka, kterého jsme měli po levé ruce. Další aktivitou byla hra BOMBA – předávali jsme si nebezpečný předmět z ruku do ruky. Nejdelší aktivitou bylo MALOVÁNÍ OBRÁZKU. Zadána  byla  čtyři  témata – oblíbená barva, hračka, místo a jídlo. Po nakreslení jsme hádali, kdo byl autor obrázku a rozebírali jsme témata . 🙂

 s autorem. K závěru dvouhodinového programu jsme si zahráli oblíbený McDonald´s – děti ve dvojicích nebo trojicích předváděly na pokyn různé pokrmy např. párek, hamburger, kuřecí nugetky, zmrzlinu, palačinku nebo hranolky s kečupem.

     Na závěr programu nechybělo ani zhodnocení dětí, jak se jim aktivity líbily. Na rozloučenou jsme si ještě zatančili a zazpívali indiánský tanec. Děkujeme „KUSY“ za příjemné zpestření našeho vyučování.

Preventivní program     V pátek 6. prosince jsme uskutečnili 2. setkání s „Kusy“. Malovali jsme a hádali obrázky dle zadání ve skupině. Mluvili jsme o tom, co se nám líbí a nelíbí. Hráli jsme hru na jména s prostěradlem, kde jsme měli prokázat svoji pohotovost. Program jsme si na závěr zhodnotili. 
Vánoční dílna (Muzeum v Jičíně)     Ve středu 11. prosince jsme se vypravili vlakem do Jičína. V muzeu na nás čekala provoněná místnost, kde jsme pekli čerty z kynutého těsta. Zdobili jsme je hřebíčkem.  Dozvěděli jsme se během pečení něco o postavách, které chodí na obchůzku před Vánoci. Na závěr jsme si pohráli se starými hračkami v herně muzea. O své dojmy jsme se také mohli podělit v rádiu Český rozhlas Hradec Králové  https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/hradec/33/2019-12-11

Přeji všem pokojné svátky vánoční –  hodně zdraví, štěstí a pohodový nadcházející rok 2020! 

Pejskohrátky – projekt spojený s výukou ČJ A M      V úterý 12. listopadu jsme zahájili psí seriál  s „Komisařskou Lexí“. 1. díl nesl název „Ztracený poklad“. Co si pod projektem představit? Děti se učily trpělivosti a ohleduplnosti mezi sebou, ale také k správnému přístupu ke zvířátkům. Zvířata reagují na náš hlas a gesta a velmi záleží na našem chování. Lexí nám ukázala, jak umí hledat poklad a děti si mohly vyzkoušet v českém jazyce hledání slabik. V matematice opravdu poklad našly a museli řešit zapeklitou psí úlohu. Nakonec jsme si všichni vyzkoušeli psí dráhu. O prvouce jsme si povídali o povelech, které se nám hodily do psí dráhy. Děti si den užily a odnesly si domů certifikát o splnění programu. 


Poetika v Turnově     Ve čtvrtek se Kristýnka Karásková, Honzík Machačný a Ellenka Horváthová zúčastnili recitační soutěže v turnovském divadle. Letos se sešly všechny tři kategorie v jeden den. Soutěžících bylo opravdu hodně a výkony dětí na velmi vysoké úrovni. Prvňáčkové zde měli velkou konkurenci z turnovských škol. Letos nám bohužel nikdo nepostoupil. Bereme to jako velkou zkušenost. Za velmi pěkný výkon chválím Honzíka a Kristýnku.                                                                                                                       tř. uč. Mgr. Jana Vlková

Sedmihorská havěť

Ve čtvrtek 24. října jsme se vypravili na ekologický program do kempu Sedmihorky. Paní průvodkyně nás provedla tamní farmou. Popovídali jsme si s koňmi, ovcemi, kozami a slepicemi. Všechna zvířata jsme mohli nakrmit. V klubovně jsme posvačili a věnovali se zvířatům v teráriu – krajtě královské, želvě a strašilkám. Všem se program líbil a určitě se do Sedmihorek navrátíme opět na jaře.

Pouťový koláč

Na rovenskou pouť jsme si uspořádali ve třídě malou oslavu. Skoro všichni  přispěli nějakou pouťovou dobrůtkou (koláče, trubičky, perníčky, bábovky, sušenky, záviny,…). Děkujeme rodičům, že nám pomohli si tento den užít. I přesto, že počasí moc nepřálo, vyrazili jsme na pouťové atrakce, které letos zavítali opět na náměstí.

Jak učíme

Vstup do školy je pro každého velká událost. Plní se naše očekávání. Seznamujeme se s třídní učitelkou a ostatními učiteli a dětmi. Zvykáme si na nový režim dne. Tvoříme třídní pravidla a snažíme se spolu být kamarádi. Učení nás baví, ale někdy je to taky pěkná  dřina.

Primární prevence

V úterý 16. října naši první třídu navštívila „Kusy“ (lektorka Mgr. Jana Majerová). Program byl zaměřen na třídní klima – vztah žáci a učitel, tolerance a respekt vůči svým spolužákům, tvorba pravidel třídy. Ještě se máme, co učit např. naslouchání jeden druhému, pravidlo: „Mluví jen jeden“, dodržovat pravidla her, hrát fair-play, umět uznat chybu atd. Dvouhodinový program byl zasvěcen hrám, diskusi a také poznávání sebe sama, ale i ostatních spolužáků včetně paní učitelky. Těšíme se na další setkání v prosinci.

Celoškolní výlet     

Prvňáčkové moc chválím, celý týden vzorně pracovali a s chutí se seznamovali s chodem naší školy. Jsou to dobří kamarádi a už se všichni známe. Nejvíce nám k tomu pomohl páteční výlet, který jsme také strávili i se spolužáky ze druhé třídy. Hráli jsme různé hry v lese a hlavně jsme plnili úkoly při stopované. Na závěr jsme hledali poklad. Naše cesta putování vedla kolem  obory  do Štěpánovic a zpět. V pondělí jsem se ptala, jestli se dětem výlet líbil a všichni zvedli ruce nahoru. Takže za 1. třídu super!!!
                                                                                        Jana Vlková, tř. uč. 1. třídy