Třídní učitelka: Lenka Pavlousková

Školní rok 2018/2019

To jsme my – prvňáčci!

Podzim a první skupinová práce

 Setkání s vojáky AČR

Dne 2. října 2018 se i prvňáčci setkali s vojáky AČR z Chrudimi. Z fotografií je vidět, že si to všichni užili. Bojové umění zkoušeli napodobit o přestávkách ještě několik dní.

Preventivní program pro prvňáčky

Dne 2. října 2018 proběhl v první třídě první preventivní program s lektorkou primární prevence Mgr. Janou Majerovou. Tématem bylo třídní klima – vztah žáci a učitel a kouzelná slovíčka.

První společný výlet prvňáčku –„ Cesta vody“

První den ve škole

 V pondělí 3. září uvítali nové žáčky ZŠ Rovensko pod Troskami starostka obce paní Jiřina Bláhova, ředitelka ZŠ Zuzana Bílková, třídní učitelka Lenka Pavlousková a generalissimus Václav Eusebius Albrecht z Valdštejna. Prvňáčci obdrželi dárky od obce, školy a glejt, opravňující je ke vstupu do stavu žákovského.