Třídní učitel: Mgr. Petr Brázda

Dopoledne s Kusy

V úterý jsme absolvovali dopoledne s Janou „Kusy“ Majerovou. Její program byl zaměřený na komunikaci ve skupině, dodržování pravidel, respektování druhého. Během tří hodin jsme si zahráli několik her, lépe jsme se navzájem poznali, zdůraznili jsme si pravidla, která musíme při práci i během přestávek nezbytně dodržovat.

Během posledního školního týdne roku 2017 jsme si hodně povídali o významu Vánoc, o zanikajících tradicích. V pátek nás čeká třídní besídka, během které si zazpíváme, rozdáme malé dárky a ochutnáme různé druhy cukroví.

 

V hodinách matematiky často pracujeme se softwarem firmy Taktik, který výborně doplňuje naše učebnice.


Přejít k navigační liště