Třídní učitel: Mgr. Petr Brázda

 
Zima s druháčky
Konec pololetí trávíme často venku a užíváme si výborných podmínek k zimním aktivitám. Děti baví především bruslení, dělají velké pokroky.
 
Den Země 2018
téma: spotřeba – recyklace – místo, kde žijeme
 
Každý den bych to asi nechtěl, ale byl to zajímavý zážitek nechat si dovézt žáky a paní asistentku domů. Připomenuli jsme si Den Země (připadá každoročně na 22.4.) Ráno bylo jen kolem 3°C, tak jsme pár úkolů udělali uvnitř. Potom se děti proběhly při venkovní hře s hledáním písmen do tajenky. Po svačině jsme vyrazili na cca 6-7km pochod krásnou krajinou přes Tuhaň a Bezděčín do Veselé, odkud jsme se svezli kousek do školy. Vydařená akce, příjemný slunečný konec dubna. Bude-li zájem, na podzim zopakujeme.
SKUPINOVÁ PRÁCE
Je-li to možné, střídáme během dne různé formy výuky, aby děti jen neseděly v lavicích. Zde ukázky ze skupinové práce na téma OBJEM (Matematika).
 

Dopoledne s Kusy

V úterý jsme absolvovali dopoledne s Janou „Kusy“ Majerovou. Její program byl zaměřený na komunikaci ve skupině, dodržování pravidel, respektování druhého. Během tří hodin jsme si zahráli několik her, lépe jsme se navzájem poznali, zdůraznili jsme si pravidla, která musíme při práci i během přestávek nezbytně dodržovat.

Během posledního školního týdne roku 2017 jsme si hodně povídali o významu Vánoc, o zanikajících tradicích. V pátek nás čeká třídní besídka, během které si zazpíváme, rozdáme malé dárky a ochutnáme různé druhy cukroví.

 

V hodinách matematiky často pracujeme se softwarem firmy Taktik, který výborně doplňuje naše učebnice.