Třídní učitelka: Mgr. Taťána Kočová

Školní rok 2018/2019

Učíme se o Praze

Preventivní program na téma vztahy ve třídě

Podzimní skřítci

Podzim ve výtvarné výchově

PROJEKTOVÝ DEN KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
 
Oslavy k 100. výročí vzniku naší republiky jsme začali již ve čtvrtek 27. září na fotbalovém hřišti, kde děti absolvovaly tzv. branný den s různými úkoly. Byly pro ně připraveny postřehové hry, stezka obratnosti, orientace na mapě, děti si vyzkoušely oblékání do pomůcek protichemické obrany a praktické úkoly ze zdravovědy. Vše plnily ve skupinkách vytvořených zástupci z každé třídy. Prezentaci z této akce jste mohli shlédnout v neděli 7. října na Dni otevřených dveřích u příležitosti oslav pořádaných našim městem. V úterý 2. října navštívili naši školu vojáci z elitní jednotky z Chrudimi a dětem ukázali zbraně, jednoduché cviky sebeobrany a vojenská vozidla. Obě dvě akce tak byly pěkným připomenutím 100. výročí vzniku ČSR.

CESTOU VODY
 
Ve čtvrtek 6. září si pro naši školu pracovníci SČVK připravili výlet s programem nazvaný Cestou vody. Výlet začal u rybníka Rokytňák. Děti se dozvěděly, odkud se bere pitná voda pro Rovensko, jak se upravuje, kam dále teče, navštívily vodojem a dozvěděly se k čemu slouží. Po cestě jsme plnili testík, kde jsme si vyplňovali, co jsme se právě dozvěděli. Na závěr si děti prohlédly čistírnu odpadních vod a zjistily, že voda odtéká do potoka Veselka již zbavená veškerých nečistot. Výlet končil na náměstí, kde děti obdržely drobné dárky za úspěšné splnění úkolů.

Školní rok 2017/2018

PROJEKT – MAMINKÁM K SVÁTKU
 
V měsíci květnu jsme se v různých předmětech věnovali svátku matek. Ve slohu jsme popisovali maminky. Děti si měly za úkol zjistit a zeptat se maminek např. na jejich nejoblíbenější květinu, knihu, film nebo co nejraději nosí na sobě. Vytvořily si portrét svojí maminky, do kterého zapisovaly co zjistily. V hudební výchově jsme zpívali jaru a maminkám a sólově děti zpívaly o tom, jak doma pomáhají. Ve výtvarné výchově jsme vyrobili kytičky z papíru a v prvouce jsme zasadili do kyblíčků květiny pro maminky. Také jsme se naučili několik básniček a vyrobili jsme si přání k svátku matek.

ŠKOLNÍ VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ
 
Ve čtvrtek 7. června jsme jeli na zámek Loučeň. Na prohlídce zámku mě nejvíce zaujalo to, že princezna Marie měla 9 křestních jmen a taky strašně dlouhé příjmení. A pamatuji si, že na erbu byl jezevec a princ se jmenoval Alexandr. Hrozně se mi líbil hudební salonek. Nejvíce mě zaujaly dva labyrinty, které se jmenovaly buxusový a tisový labyrint. Výlet se mi hrozně moc líbil a těším se na další.                
                                                                                                                                                                                   Justýna Kapušniková
 
 
Včera jsem byl na výletě na zámku Loučeň. Nejvíc si pamatuju erb, veprostřed měl jezevce a rod se jmenoval Turn Taxis. Panovníci : princezna Marie, princ Alexandr a služebník Ota.Na zámku se mi nejvíce líbila mapa a v parku palisádové bludiště. V bludišti jsme hráli na babu. Bavila mě i prstová bludiště a taky mě zaujal rybník. Výlet se mi líbil. 
                                                                                                                                                                                     Štefan Varečka

 

BÍLÉ HVĚZDIČKY PŘEJÍ VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE !

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM S P. MAJEROVOU

zaměřený na stmelení kolektivu a zlepšení vztahů mezi dětmi.

RECYKLOHRANÍ
 
V pátek 13. dubna proběhlo na naší škole RECYKLOHRANÍ. Děti se hravou formou dozvěděly a také si vyzkoušely, jak se třídí odpad do různých sběrných nádob. Ve skupinkách si rezebraly starý počítač, automatickou pračku a velkou baterii. Hledaly, jaké materiály rozebrané předměty obsahují. Také se dozvěděly, co je to RECYKLACE a jak se využívá.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY MAJÁK,   p. MAJEROVÁ a ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Tyto preventivní programy byly zaměřeny na zlepšení vztahů mezi dětmi ve třídě. Děti si tak hravou formou vyzkoušely různé aktivity. Program z Majáku byl zaměřen na Zdravé tělo, na negativní dopady na zdraví při kouření a při požití návykových látek. Děti se tak např. dozvěděly, jak se mají zachovat, když najdou venku injekční stříkačky a jiný použitý materiál. Program školního psychologa byl zaměřen na používání neslušných slov a osobního kontaktu mezi dětmi, tzv. osobních  zón.

MASOPUST A VELIKONOCE U NÁS VE TŘÍDĚ

VÁNOČNÍ BESÍDKA

BÍLÉ HVĚZDIČKY PŘEJÍ VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE !

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U NÁS VE TŘÍDĚ.

PREVENTIVNÍ PROGRAM – PRVNÍ POMOC
 
V pondělí 18. prosince naši třídu navštívila zdravotní sestřička ze Záchranné služby Liberec. Seznámila děti a prakticky ukázala první pomoc při záchraně života. Aby to bylo dětem blízké, vyprávěla jim příběh o medvídkovi, který měl různé zdravotní problémy a děti je musely vyřešit. Děti si tak prakticky vyzkoušely obvazování řezných ran, masáž srdce, ošetření při tepenném krvácení a při opaření. Také si zopakovaly důležitá telefonní čísla a jak má telefonní hovor vypadat.

 

Podzimní výtvarné práce

NÁVŠTĚVA  KNIHOVNY

V úplném závěru 1. třídy jsme navštívili dětskou knihovnu a prvňáčci byli pasováni mezi rytíře krásného slova. Úkolem bylo přečíst slib a
pak byli pasováni mezi čtenáře. Většina dětí úkol pěkně zvládla. Děti se také seznámily s pravidly pobytu v knihovně a obdržely drobné dárky a občerstvení. Společně jsme tak prožili pěknou chvilku v knihovně.

Celoškolní výlet

V pátek 8. září se připojila 2. třída k třídě třetí a všichni společně jsme si udělali výlet po okolí našeho městečka Rovenska. Přes Bora, Katovu tůň, Blatec, Štěpánovice a zpět. Na Blatci jsme potkali pojízdnou prodejnu. Vyvinulo se zajímavé téma, které nás zaměstnalo na delší dobu. Proč sem ta prodejna vlastně jezdí? Bylo velmi zajímavé, jak se debata rozvíjela a jak postupně děti přicházely „věci na kloub“. A přišly. Posíláme pár fotek.

Školní rok 2016/2017

LITERÁRNÍ EXKURZE – PUTOVÁNÍ ZA RUMCAJSEM

V pondělí 19. června jsme jeli vlakem do Jičína a navštívili jsme interaktivní galerii postaviček ilustrátora Radka Pilaře. Děti si mohly pohybovat různými postavičkami a kulisami z pohádek o Rumcajsovi. Také jsme navštívili Rumcajsovu Ševcovnu, kde jsme viděli např. světničku, zahrádku a další upomínkové předměty, které děti znají z těchto pohádek. Exkurze se dětem líbila a také jsme si na závěr zašli na zmrzlinu.

ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO LIBEREC

Ve čtvrtek 15. června jsme jeli autobusem do liberecké zoologické zahrady. Hned nás zaujala krásná vstupní hala a také nová trasa po zahradě. Dětem se nejvíce líbily různé druhy opic, žirafy a jízda vláčkem. Během výletu si děti nakoupily dobrůtky, různé drobnosti a na závěr si pohrály v dětském koutku. Výlet se nám vydařil a měli jsme i krásné poočasí.

ATLETICKÝ TROJBOJ

V úterý 16. května vybraní žáci naší třídy reprezentovali naši školu v atletickém trojboji na Stadionu L. Daňka v Turnově. Soutěžili v běhu na 50 metrů, ve skoku do dálky a v hodu míčkem. Nejlepších výsledků dosáhla Tereza Klabanová – 5. místo a postupuje tak do dalšího kola, které se uskuteční ve středu 31. května.

Další umístění :

dívky: 11. místo – Anežka Drahoňovská, 17. místo – Justýna Kapušniková

chlapci: 14. místo – Roman Vítek, 15. místo – Nathan Mungo Marek, 18. místo – Matěj Alvin Dolanský

Všem malým závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Terezce přejeme hodně sportovních úspěchů v dalším kole.

DĚTI VÍTAJÍ JARO

V pátek12. května jsme navštívili areál ZŠ v Lomnici nad Popelkou.Starostové z okolních obcí společně s žáky devátých tříd si pro děti 1. – 3. tříd připravili dopoledne plné soutěží. Děti si vyzkoušely 16 různých dovednostních i vědomostních disciplín, za něž  obdržely drobnou odměnu a diplom. Strávili jsme tak pěkné dopoledne a přálo nám i počasí.

VELIKONOČNÍ TÝDEN PRVŇÁČKŮ

Celý předvelikonoční týden jsme se v 1. třídě věnovali ve všech předmětech tématu Velikonoce. V českém jazyce jsme se naučili zpaměti básničku, psali a četli jsme věty o Velikonocích, v hudební výchově jsme zpívali velikonoční koledy a rytmizovali říkanky. Ve výtvarné výchově jsme malovali krasličky. V prvouce jsme si zasadili jarní osení a děti každý den pečlivě zalévaly a sledovaly, jak pěkně roste. Osení jsme si vyzdobili velikonočními zapichovátky. Na závěr celého týdne proběhly v tělocvičně velikonoční hry, za něž děti obdržely medajle z perníku.

 

EXKURZE DO LIBERECKÉ KNIHOVNY

V pondělí 27. března prvňáčci a žáci druhé třídy vyrazili do Liberce navštívit Krajskou knihovnu. Nejdříve jsme se prošli po centru města, kde jsme si prohlédli významné budovy jako je radnice, divadlo a náměstí dr. E. Beneše. Poté jsme si odpočinuli a nasvačili jsme se v městském parku a navštívili cukrárnu. Program v knihovně byl velmi pěkný, děti se seznámily s chodem veliké knihovny, řazením a vyhledáváním knih v regálech a také jim paní knihovnice připravila krátký program z knihy Bob a Bobek, kterou mají všichni rádi. Na závěr si mohly děti půjčovat samy knihy a prohlížet si je. Beseda se dětem velmi líbila.

Výtvarné práce v únoru a březnu

Vycházka ke krmelci

Výtvarné práce v lednu

HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJÍ PRVŇÁČCI.

Vyrábíme na den otevřených dveří

Výtvarné práce v listopadu a prosinci

Výtvarné práce v měsíci říjnu

VÝLET S PROGRAMEM NA HRUBOU SKÁLU

V pátek 7. října v Rovensku nešla elektřina, proto jsme šli pěšky na výlet do myslivny na Hrubé Skále spojený s programem v přírodě. Nejdříve se děti zabavily v lese poznávačkou lesních rostlin a živočichů. Každý prvňáček měl ve dvojici kamaráda ze 2. třídy, se kterým spolupracoval. Měli za úkol vyplnit poznávací kvíz. Potom si každé dítě vyrobilo masku zajíčka. Společně jsme si opekli buřty. Na závěr bylo vyhodnocení kvízu a všechny děti obdržely pěkné ceny. Bylo pěkné počasí a výlet se nám vydařil.

Výtvarné práce v září

 ZAHAJOVACÍ VÝLET

V pátek 2. září jsme zahájili nový školní rok výletem do okolí Rovenska. Prvňáčci se nejdříve seznámili s ostatními žáky školy v tělocvičně, kde proběhlo společné představování s deváťáky. Poté se všechny třídy rozešly poi různých trasách do okolí. My jsme šli přes Boroví ke Katově tůni a potom přes Štěpánovice na Bora. Cestou jsme hráli různé hry a aktivity. Výlet se nám vydařil díky krásnému počasí.

Vítání prvňáčků

Ve čtvrtek 1. září uvítali nové žáčky ZŠ Rovensko pod Troskami starostka obce paní Jiřina Bláhova, ředitelka ZŠ Zuzana Bílková, třídní učitelka Taťána Kočová a generalissimus Václav Eusebius Albrecht z Valdštejna. Prvňáčci obdrželi dary od obce, školy a glejt, opravňující je ke vstupu do stavu žákovského.

no images were found