Třídní učitelka: Mgr. Jana Šonská

Kontakt: jana.sonska@centrum.cz

Školní rok 2019/2020

Preventivní program „Moje tělo jako domov“

Žáci formou různých aktivit blíže poznávali zdravý životní styl a jeho vliv na naše zdraví.

Zde na ukázku několik aktivit

– společné vymýšlení příběhu jednoho domu

– hra se „smailíky“ a obrázky – co našemu tělu prospívá a škodí

– sestavování zdravého jídelníčku

– zdraví škodlivé činnosti- hra s obrázky

Žáci byli aktivní, tvořiví, hodně toho o zdravém životním stylu věděli a další poznali.

Vlastivěda – Učíme se o historii

V 1. pololetí jsme probírali historii naší země.

Velmi oblíbené a poučné jsou projekty, které žáci na určité téma vytvářejí jednotlivě nebo ve skupinách. Mezi poslední skupinové projekty patřila 1. světová válka, vznik Československa a 2. světová válka. Žáci hledali informace na internetu, v učebnici a v dalších knihách. Snaží se vždy získat co nejvíc informací o daném tématu, z kterých potom vytvářejí projekt a prezentují ho ostatním spolužákům. Vzniká diskuze, do které se může zapojit každý.

Vzpomínka na Vánoce a předvánoční tvoření v 5. třídě

Preventivní program :

V letošním školním roce pokračuje naše třída v preventivních programech s paní Majerovou.

V listopadu jsme měli první společné setkání na téma „Rozvoj osobnosti“.

Formou různých aktivit žáci poznávali sami sebe, svoji osobnost i ostatní spolužáky.

Vlastivěda – učíme se historii

Letos jsme se o hodinách vlastivědy zatím blíž seznámili s rodem Habsburků, zejména to byli panovníci Marie Terezie a Josef II.

Žáci se zapojují do výuky aktivně.  Rádi využívají skupinové učení, kdy si k danému tématu ve skupině vyhledávají důležité informace v učebnici, na internetu nebo v encyklopedii. Dokážou pečlivě a přehledně zaznamenat tyto informace a prezentovat je ostatním. Naposledy to byli panovníci Marie Terezie a Josef II., život ve městě a život na vesnici v tehdejší době.

Velmi zajímavé bylo, když jsme porovnávali současnou školu se školou v 17. století. Toto téma dokázali žáci pečlivě namalovat a potom slovně prezentovat.

Pěší výlet – pátek 6. září 2019

V pátek ráno se naše pátá třída společně se čtvrťáky vydala pěšky ke Koudelce, kde byla první zastávka na krátkou svačinku. Pak jsme pokračovali do Babylonu. V lese nás čekala další zastávka. Zahráli jsme si zde společně hry, ve kterých, i když se už známe dlouho, jsme podrobněji poznávali své spolužáky.

Společně se čtvrťáky jsme si zahráli hru“Brána“,která byla taky zajímavá a napínavá.

Školní rok 2018/2019

Zahradní „party“ na konci školního roku

Žáci si ve skupinkách připravili zdravé dobrůtky studené kuchyně.

Jedna skupina dělala zeleninový salát, druhá chuťovky a špízy z melounu a banánů. K tomu namíchali nápoj s limetkou, pomerančem a mátou. Třetí skupina tvořila „jednohubky“ s tvarohovou pomazánkou a zeleninou.

Příprava všech pokrmů a nápojů se vydařila, všem chutnalo, při posezení na školní zahradě se všechno snědlo.

Teď už hurá na prázdniny.

Přejeme všem krásné prázdniny.

Vlastivědná vycházka na hrad Trosky

Park Mirakulum Milovice

V Mirakulu jsme prožili krásný den, kdy jsme si vyzkoušeli obří trampolíny, houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky. Zvládli jsme také naučnou lesní stezku  a zoo. Počasí nám přálo, proto jsme si užili i vodní svět.

Projekty ve vlastivědě

BESEDA V KNIHOVNĚ O CESTOVÁNÍ A CESTOVATELÍCH

TVOŘENÍ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

VZPOMÍNKA NA VYSTOUPENÍ NA JARMARKU

Jaro v hodinách výtvarné výchovy

  • Malujeme temperovými barvami, kreslíme tuší, pracujeme s barevným papírem a používáme další výtvarné techniky.
  • Zde je několik ukázek:
  • Třídní sluníčko – tvoříme dlaňové obrázky z našich rukou
  • Motýl – tisk prstem
  • Jarní louka se sněženkami
  • Monogramy

Vlastivěda

Učíme se o historii, tvoříme referáty, malujeme, hledáme na internetu, v encyklopediích, diskutujeme…

Preventivní program – „Moderní je nekouřit“

Ve 4. a 5. třídě se uskutečnil preventivní program – „Moderní je nekouřit“ pod vedením p. Ing.Koťátka.

Žáci se formou hry, rozhovoru a praktickou ukázkou dozvěděli o nebezpečí, které způsobuje kouření.

Diskutovalo se o kouření z hlediska zdravotního i finančního. Všichni se shodli, že se jim kouření nelíbí a nikdy kouřit nebudou. 

Preventivní program

V úterý 23. října si prožila naše třída dvouhodinový preventivní program s KUSY /p. Majerovou/.

Žáci si vyzkoušeli různé hry, které vedou k rozvoji jejich sociálních kompetencí. Při různých aktivitách se dokázali společně domluvit a spolupracovat. Většina žáků byla aktivní a hry se jim líbily.

 100. výročí vzniku republiky

Naše třída se zúčastnila celoškolního projektu ke 100. výročí republiky. Žáci malovali, jak se dříve bydlelo. Porovnávali jsme minulost se současností. Vzpomínali jsme, jaké přístroje se dříve používali.

Vyhledávali jsme informace o stravování, délce života i pracovní době dříve. Většina žáků je zvídavá, rádi povídají s prarodiči, listují v encyklopediích nebo se poučí na internetu.

Setkání s příslušníky AČR

V úterý 2. 10. jsme se setkali s vojáky naší armády. Prohlédli jsme si dopravní prostředky, zbraně i uniformy. Dozvěděli jsme se o režimu vojáků na misích i při přípravách na mise. Žáci byli zvídaví, ptali se a rádi si vyzkoušeli praktické držení zbraně. Děkujeme za krásný zážitek.

„Cestou vody“

Ve čtvrtek 6. září jsme si prožili v přírodě projektový den „Cestou vody“. Společné setkání všech žáků školy proběhlo v parku, kde nás přivítala paní starostka a zástupci firmy SČVK a. s. Potom jsme autobusem odjeli k Rokytňáku. Zde jsme dostali lahev s vodou a v úpravně vody jsme se dozvěděli, jak se voda upravuje, aby byla pitná.

 Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali pěšky přes Borek a Bora k vodojemu, který jsme si také pozorně prohlédli. Poslední zastávka byla v čistírně odpadních vod.

Během cesty žáci odpovídali v testu na různé otázky. Bylo vidět, že pozorně poslouchali, protože vše bylo správné.

Za odměnu dostal v cíli každý žák naší třídy pěknou knížku. Děkujeme.

Školní rok 2017/2018

… utíká to, už jsme „TŘEŤÁCI“.

Letos máme jeden nový předmět – anglický jazyk.

Výlety v červnu

Začátkem června jsme jeli autobusem na zámek Loučeň. Zde jsme si se zámeckou paní prohlédli zámek, mohli jsme si zkusit, jak dříve hodovali u stolu, viděli jsme obrovskou knihovnu a mnoho dalšího. Počasí nám přálo, a tak jsme si prošli a proběhli i labyrinty, které jsou v zámeckém parku. Bylo to prima.

Na konci školního roku jsme se vydali vlakem do Turnova a potom jsme pěšky stoupali na rozhlednu Hlavatice, dál na hrad Valdštejn a do Sedmihorek. I tentokrát nám počasí přálo. I když jsme se do kopce trochu zapotili, tak nikdo určitě nelitoval, protože nás z rozhledny čekal krásný výhled.

Turistickým výletem jsme ukončili naše červnové putování a už nám zbývá jen pár dnů do prázdnin.

Krásné prázdniny!

Preventivní program s paní Majerovou

V rámci preventivního programu proběhla v naší třídě dvě společná setkání.

Žáci formou hry, týmové práce prováděli různé aktivity, které pomáhají ke stmelení kolektivu, posilují sebevědomí, učí žáky mluvit o svých pocitech a vyjádřit svůj názor.

PLAVECKÝ VÝCVIK
Výcvik proběhl bez problémů, všichni se na plavání těšili. Během 10 lekcí se všichni zlepšovali a nakonec své dovednosti zúročili v závodě. Třetí ročník se již teď těší na další výcvik. Sportu zdar, plování zvlášť!

Recyklohraní

Žáci si zopakovali formou hry správné třídění odpadů.

Prakticky rozebrali starý počítač, pračku a velkou baterii a dozvěděli se, co je recyklace.

Foto zde:

Projektová hodina – VESMÍR

O hodinách prvouky jsme si povídali o vesmíru.  Cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že jsme součástí nekonečného vesmíru. Žáci přemýšleli, zda může existovat život na jiných planetách. Představovali si, jak by mohl vypadat mimozemšťan, kde by mohl žít.

Propojením hodin prvouky a výtvarné výchovy nakonec žáci vytvářeli planety a kreslili mimozemšťana.

no images were found

 PROJEKT  – „ SÝKORA – SÝČEK – SYSEL“

O hodinách českého jazyka a prvouky žáci vypracovali ve skupinách projekt o sýkoře, sýčkovi a syslovi.

Žáci si sami z internetu a encyklopedií sehnali informace a potom ve skupinách sepsali, nakreslili, nalepili to nejdůležitější o daném živočichovi.

Po dokončení se každá skupina prezentovala a „vyzkoušela“ taky ostatní, co si o daném živočichovi zapamatovali.

no images were found

Preventivní program AGRESE

Cílem programu je předcházení agresivnímu chování mezi žáky.

Formou různých aktivit a hry si žáci zkusili rozpoznávat hranici mezi legrací a ubližováním. Tyto aktivity by měly přispět k rozvoji bezpečí a důvěry. Žáci se učí  ohleduplnému chování vůči sobě navzájem, učí se taky chápat nutnost kompromisu v mezilidských vztazích.

Žáci pracovali se zájmem, ochotně se zapojovali do různých aktivit a her.

Šonská – třídní učitelka

no images were found

Předvánoční těšení

V předvánoční době, kdy se děti těší na Vánoce, jsme si často povídali o vánočních zvycích dříve a dnes, vyráběli jsme ozdoby, abychom si mohli vyzdobit školní stromeček, vytvořili jsme si také papírový vánoční strom z našich rukou a samozřejmě jsme si vyrobili vánoční přání a jmenovky.

Letos jsme si navíc pečlivě připravovali vystoupení na školní akademii, kdy jsme předvedli Macha a Šebestovou s utrženým sluchátkem. Foto zde:

no images were found

Hezké Vánoce a šťastný nový rok.

Podzimní tvoření

no images were found

Návštěva městského úřadu

V úterý 10. října navštívila naše třída Městský úřad v Rovensku pod Troskami. Na úřadě nás paní matrikářka Vávrová seznámila se svou prací a ukázala nám důležité městské knihy.

Potom jsme si popovídali s paní starostkou Jiřinou Bláhovou, která dětem popsala chod celého úřadu.

Povídali jsme si o současnosti i minulosti Rovenska.

Nakonec nás paní starostka provedla celou radnicí. Prohlédli jsme si účtárnu, muzeum, obřadní síň, sál i knihovnu. Zblízka jsme viděli městskou kroniku.

Děkujeme za hezký zážitek a drobné dárečky.

Foto zde:

Invalid Displayed Gallery

 

 

Vycházka do okolí Rovenska

Dne 8. září jsme se společně s 2. třídou vydali na dopolední pěší výlet. Šli jsme přes Bora na Blatec a do Štěpánovic.

Cestou jsme si povídali, pozorovali přírodu a také jsme si zahráli hry – např. „ŘEČ TĚLA“, kde jsme pantomimou vyjadřovali svoje pocity a náladu. Líbila se nám taky hra „POHÁDKOVÝ LES“. Samozřejmě nechyběla ani chvilka odpočinku na svačinu.

Počasí nám přálo, výlet se vydařil a my jsme se příjemně naladili na další školní rok.

Foto zde:

Invalid Displayed Gallery

Školní rok 2016/2017

EKO Sedmihorky

V úterý 27. června  se vydala naše třída vlakem do Sedmihorek. Po krátké pěší procházce nás čekal v kempu zajímavý program „Čuchy,mrky“. Pomocí všech smyslů a samozřejmě i formou hry jsme poznávali přírodu. Všechny aktivity se dětem líbily a počasí nám také přálo.

Díky sponzorskému daru od obce Žernov byla tato akce zdarma. Moc děkujeme.

Foto zde:

Invalid Displayed Gallery

Školní výlet ZOO Liberec

Ve čtvrtek 15. června jsme j

eli autobusem do ZOO v Liberci. Děti si prohlédly různé druhy zvířat od největších po nejmenší. Kromě pěší prohlídky jsme se po ZOO projeli také mašinkou. Jízda malým vláčkem byla pro děti krásným zážitkem. Děti si také pohrály a odpočinuly v dětském koutku a samozřejmě nakoupily různé dobrůtky a drobnosti na památku. Výlet se všem líbil.

Putování za Rumcajsem

V pondělí 19. června jsme vlakem jeli do Jičína. Po procházce městem nás čekala interaktivní galerie„Rumcajsův svět“. Zde si děti mohly samy rozpohybovat všechny postavičky, které vystupují v této známé pohádce. Potom jsme se zastavili v „Rumcajsově ševcovně“, kde jsme se podívali, jak to vypadalo, když Rumcajs ještě ševcoval.

Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a hřálo, takže nechyběla ani slíbená zmrzlina. Výlet se vydařil.

Foto z obou akcí zde:

Invalid Displayed Gallery

Brännball

Sluníčko svítilo, tak jsme vyrazili o tělesné výchově na hřiště a zahráli si brännball – netradiční pálkovací hru původem ze Švédska

Invalid Displayed Gallery

Děti vítají jaro!

V pátek 12. května se uskutečnilo v areálu ZŠ Lomnice nad Popelkou setkání žáků okolních škol pod názvem „Děti vítají jaro“. Z naší školy se zúčastnila 1., 2. a 3. třída.

Žáci skupinově soutěžili ve sportovních a vědomostních disciplínách. Po úspěšném splnění všech úkolů dostali žáci diplom a malé občerstvení.  Jaro jsme přivítali, tak nám snad pěkné jarní počasí už zůstane.

Foto zde:

Invalid Displayed Gallery

Exkurze do Liberce

V pondělí 27. března jsme jeli společně s prvňáčky autobusem do Liberce.

Nejdřív jsme šli pěšky do centra Liberce, prohlédli jsme si divadlo, radnici, v parku jsme si odpočinuli a najedli se.

Potom jsme pěšky pokračovali do Krajské knihovny. Nejdřív nám paní knihovnice představila všechna oddělení, povídali jsme si o knížkách a přečetli si úryvek z knihy Bob a Bobek, kterou má každý rád.

Nakonec jsme si mohli celé oddělení sami projít a prohlédnout si knížky, které se nám líbí.

Invalid Displayed Gallery

 

II. třída – Projektová hodina „Já a prvouka“

V 1. pololetí se žáci naučili mnoho nového o přírodě a světě, který je obklopuje, proto si zkusili zformulovat své postřehy :  co je bavilo a nebavilo, co si myslí, že zvládli dobře, v čem se chtějí v příštím pololetí zlepšit. Kromě povídání se snažili své pocity vyjádřit obrázkem – smějící se a mračící se sluníčka. Zde je na ukázku několik obrázků. J. Šonská

Invalid Displayed Gallery

Vánoční besídka

Invalid Displayed Gallery

Už jsme DRUHÁCI.

V 1. třídě jsme se naučili číst, psát a počítat do 20. Už se těšíme, že získáme další nové vědomosti, dovednosti a poznáme nové kamarády.

Podzimní malování, vyrábění a tvoření

Invalid Displayed Gallery

Předvánoční tvoření v naší třídě

Invalid Displayed Gallery

„Čtenářský den“

Ve středu 5. října jsme v naší třídě uspořádali čtenářskou dílnu.

Povídali jsme si o knížkách, které děti v poslední době přečetly. Přečtené knížky si žáci vzájemně ukázali a z některých ostatním přečetli i úryvek. Druháčci jsou šikovní, rádi čtou a dokážou o knížkách také pěkně vyprávět.

Další hodinu jsme navštívili dětskou knihovnu, kde byli žáci pasováni na „RYTÍŘE KRÁSNÉHO SLOVA“. Pasování proběhlo „pravým“ mečem a odměnou byl i pamětní list a drobný dáreček.

Foto zde:

Invalid Displayed Gallery

Vycházka do okolí Rovenska

V pátek 2. září se celá škola společně setkala v tělocvičně. Potom jsme se vydali na dopolední vycházku.

Naše třída šla na Šachtu, do Křečovic a k lesu Babylon. Pozorovali jsme přírodu a hráli jsme si. Výlet se určitě všem líbil.

Invalid Displayed Gallery