Laboratorní práce z chemie- návštěva Střední umělecko- průmyslové školy sklářské

6.12. žáci 8.tř. v plném počtu navštívili laboratoř SUPŠS v Železném Brodě.
Zde měli možnost pod odborným dohledem 3 hodiny samostatně oddělovat různé chemické látky pomocí- filtrace, destilace, sublimace….
Vyzkoušeli si či alespoň na vlastní oči viděli spoustu jiných dalších pokusů, sublimaci jodu, výrobu chloru a nejzajímavější byl asi pokus s jarovými bublinami, které hořely žákům na rukách…..
Další hodinu navštívili sklářskou huť a prošli si školu-a viděli práce studentů i z jiných oborů- např. průmyslový design.
Žáci tak získali další poznatky v rámci aplikované chemie. Žákům se „laborky“ líbily a již se společně těšíme na další….
Děkujeme SUPŠS za možnost učit se prakticky+ dopravu a občerstvení zdarma!
Mgr. Voltrová