Ředitelské volno

Ředitelství školy oznamuje, že ve dnech 6. a 7. května 2019 bude na škole ředitelské volno. V případě dostatečného počtu zájemců bude otevřena škola pro žáky 1. – 3. třídy do 11.30, a pro žáky, přihlášené do družiny, do 15.30.

Školní družina je v tyto dny v provozu, školní jídelna vaří pro žáky v družině a MŠ.


Planetárium + iQLANDIE v Liberci

Dne 12.2. všichni žáci 4. a 5.tř. navštívili v doprovodu 3 učitelek promítání v Planetáriu a pak i expozice zaměřené na Zemi, vesmír a lidské tělo.
Podle slov žáků se jim promítání jak souhvězdí zimní oblohy, tak krátký film Astronaut, který vysvětluje náročnost i zajímavost práce ve vesmíru velmi líbil.
Žáci měli spoustu všetečných otázek k dějům ve vesmíru, které jim lektorem byly -přiměřeně věku- zodpovězeny. Po svačince v prostorách místní restaurace jsme společně prošli několik pater a expozicí….
Dětem se líbil simulátor zemětřesení, vichřice, místnost pro měření hluku…. Rozhovor s robotem, možnost si vyzkoušet různé pochody lidského těla- měření  vitální kapacity plic, rytmus srdce…
Společně strávený čas jsme si všichni užili.
Mgr. Voltrová, Mgr. Vlková, A.Houšková


Elektronická ŽK

Vážení rodiče,

elektronická žákovská knížka je v provozu a funkční. Pokud Vám přesto přihlášení nefunguje, pošlete prosím přesné znění chybového hlášení na email: reditelna@zsrovensko.cz . Na tomto základě jsme schopni ve spolupráci s naším IT servisem problém řešit.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Výsledky voleb školské rady

Výsledky byly velmi vyrovnané a těsné.  Rodiče zvolili za své zástupce paní Jarmilu Novákovou a paní Janu Suchardovou.


Bruslení při TV

Když tomu zima dovolí, obohatíme hodiny TV o pobyt na čerstvém vzduch. Kéž by bylo více mrazivých dní…


Hodnocení školy

Milí rodiče,

cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojení. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám Vaše dítě doneslo domů, a prosíme o jeho vyplnění a vhození do sběrné nádoby umístěné na budovách školy do 20. února. Děkujeme.


Revolution Train

Ve středu 30. ledna 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili preventivního programu o drogách. Zajímavé ztvárnění rizik nastražených na teenagery na nás čekalo v pěti vagónech na nádraží v Dejvicích. Rozhodně doporučujeme všem tuto akci navštívit, je určena i pro širokou veřejnost!
Děkujeme panu Petru Halamovi za sponzorský dar, který pokryl veškeré náklady spojené s dopravou do Prahy.


Pejskohrátky

Činnosti na kroužku pejskohrátky.


Biologická olympiáda 2019

Letos s názvem Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven.
Školního kola, které se konalo 16.1., se v kategorii C (8.+9.tř.)  zúčastnili 3 žáci 8.ročníku- David Kubelka, Matěj Michálek a Jakub Novák.
Zúčastnění absolvovali test otázek, praktickou zkoušku poznávání rostlin a živočichů a tentokrát nelehkou laboratorní práci, při které vytvořili modely dýchací soustavy člověka.
Výsledky všech prací byly velmi pěkné, pohybovaly se téměř k 80%.
Všem jmenovaným žákům děkuji za  pečlivou přípravu, účast a těším se na reprezentaci naší školy v okresním kole!
Mgr. Voltrová


Plánované akce

Sportovní den 31.1.

Plavání 3. a 4. třídy, od 7. 2. – 11. 4.

Koncert Réva 11.2.; 50,- Kč

Planetárium 4. a 5. třída 12. 2.

Etiketa 22. 3.; 30,- Kč

Třídní schůzky 4. 4.

Drážďany-exkurze výběr II.stupeň 5. 4.

Zápis do I. třídy 5. 4.


Plavecké rozvrhy

V týdnu od 4. února jezdí žáci 3. a 4. třídy na plavání do plaveckého bazénu v Jičíně. Zpravidla bude plavecký výcvik probíhat ve čtvrtek. Žáci budou odjíždět autobusem v 10:45 od školy s doprovodem paní uč. Šonskou a paní uč. Vlkovou. Návrat ke škole bude kolem 13:30. Následně půjdou děti na oběd a do družiny, případně domů. Níže naleznete plavecké rozvrhy hodin žáků z 2.-5.třídy, které budou platit do velikonoc.

http://www.zsrovensko.cz/wp-content/uploads/2019/01/rozvhy.pdf


Laboratorní práce z chemie na Střední umělecko- průmyslové škole sklářské

10.1. deváťáci měli možnost navštívit laboratoře SUPŠS v Železném Brodě.
Zde si za odborného dozoru vyzkoušeli tavení olova z oxidu olovnatého za pomocí uhlíku a dále vytěsňovací reakci modré skalice a železa.
Oba pokusy zvládli všichni samostatně a na jedničku!
Výroba štíra ze skla, kterou pak shlédli ve sklářské huti, byla bonusem navíc!
Mgr. VoltrováMIKULÁŠSKÁ NADÍLKA


Ve středu 5. prosince 2018 zavítal do naší školy Mikuláš s čerty a anděly. Na prvním stupni prošli všechny třídy a hodné žáky odměnili. Nikoho si neodnesli, takže to s našimi dětmi není zas tak špatné… J Pro žáky druhého stupně připravili parlamenťáci soutěžní úkoly. Den si všichni užili!


Vánoce v Aréně v Liberci


První, třetí a čtvrtá třída navštívila Arénu v Liberci.


Advent v družině


Laboratorní práce z chemie- návštěva Střední umělecko- průmyslové školy sklářské

6.12. žáci 8.tř. v plném počtu navštívili laboratoř SUPŠS v Železném Brodě.
Zde měli možnost pod odborným dohledem 3 hodiny samostatně oddělovat různé chemické látky pomocí- filtrace, destilace, sublimace….
Vyzkoušeli si či alespoň na vlastní oči viděli spoustu jiných dalších pokusů, sublimaci jodu, výrobu chloru a nejzajímavější byl asi pokus s jarovými bublinami, které hořely žákům na rukách…..
Další hodinu navštívili sklářskou huť a prošli si školu-a viděli práce studentů i z jiných oborů- např. průmyslový design.
Žáci tak získali další poznatky v rámci aplikované chemie. Žákům se „laborky“ líbily a již se společně těšíme na další….
Děkujeme SUPŠS za možnost učit se prakticky+ dopravu a občerstvení zdarma!
Mgr. Voltrová


Sběr papíru

Při podzimním sběru bylo žáky školy (a především rodiči) vytříděno 4,2 tuny papíru. Polovina výtěžku putuje do tříd, druhá půlka pak věnována na školní akce pro žáky.


Kroužek mažoretek-zrušen

S lítostí oznamujeme, že kroužek mažoretek je zrušen z profesních a osobních důvodů vedoucí kroužku. Peníze za kroužek budou vráceny.


Předčasné volejbalové Vánoce

V úterý 13. listopadu přijela na naši školu volejbalová delegace v podobě krajského předsedy Ing. Jiřího Čermáka, bývalého dlouholetého volejbalového reprezentanta Bc. Jiřího Popelky a jeho ženy Ing. Blanky Popelkové. Manželé Popelkovi založili Nadaci Český volejbal, jejímž cílem je podpora volejbalu na malých školách. Díky nim škola obdržela 6 minivolejbalových míčů a 2 metodická DVD, určená nejen k výuce (mini)volejbalu, ale také k celkové organizaci hodin TV. Na DVD je celá řada cvičení s míčem i bez míče, které můžeme využívat i v běžných hodinách TV. V průběhu návštěvy se všichni přítomní věnovali netradičnímu tréninku, na který se přijeli podívat hosté ze Smržovky, Malé Skály nebo Turnova. Po návštěvě školy manželé Popelkovi vytvořili krátké video, které umístili na stránky své nadace. Video si můžete prohlédnout zde: http://ceskyvolejbal.cz, nebo na facebooku zde: https://www.facebook.com/ceskyvolejbal/

Autory přiložených fotografií jsou paní Drapáková a slečna Klapalová.


Rodičovské schůzky

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhnou rodičovské schůzky. Schůzky mají různý charakter, dle jednotlivých tříd. Níže uvádíme přehled, co a koho můžete očekávat.

 1. třída- schůzky proběhly již v uplynulém týdnu

 2. třída – schůzka od 15:00, následují ind. konzultace

 3. třída – ind. konzultace

 4. třída – tripartitní schůzky – rodič, učitel, žák, dle harmonogramu

 5. třída – tripartitní schůzky – rodič, učitel, žák, dle harmonogramu 

 6. třída – ind. konzultace

 7. třída – 15:30-16:00 informace s třídní uč. + projektové vyučování
                16:00-16:15 informace metodika prevence
 8. třída – schůzky proběhnou v pátek 16. listopadu
 9. třída –  15:30-15:45 Informace s třídní uč.
               15:45-16:00 Informace metodika prevence
               16:00-16:15 informace k projektovému vyučování
 
Bílková – třída 5., čas 15:00-17:00
Mašek – hala, čas 15:30 – 17:00
Voltrová – kabinet PŘ, čas 15:30-17:00
Čečáková – třída 8., čas 15:45-17:00
Houšková A. učebna AJ-NJ, čas 16:00-17:00
Kněbortová – třída 6., čas 16:15-17:00
Šafaříková – třída 7., čas 16:15-17:00
Mlejnková – absentuje-seminář