Ředitelské volno

Ředitelství školy oznamuje, že ve dnech 6. a 7. května 2019 bude na škole ředitelské volno. V případě dostatečného počtu zájemců bude otevřena škola pro žáky 1. – 3. třídy do 11.30, a pro žáky, přihlášené do družiny, do 15.30.

Školní družina je v tyto dny v provozu, školní jídelna vaří pro žáky v družině a MŠ.


Akce v družině

Vynášení zimy a beseda EKO Sedmihorky o kamenech.


Jaro ve školní družině

Karneval v družině a výroba velikonočního maxizajíčka.


Setkání budoucích šesťáků


Zápis


Informace k zápisu
Podle aktuálního  znění  školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. U nás tuto povinnost splníte v době zápisu, 5. dubna 2019.
Podle aktuálního znění vyhlášky  č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
se zápis skládá ze dvou částí – formální části, kde zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, a dále z rozhovoru či jiných činností s dítětem, souhlasí-li s tím zákonný zástupce. Ten může být přítomen u všech částí zápisu. Podle zákona by rozhovor neměl být delší než 20 minut, jiné činnosti delší než hodina.
Pokud uvažujete o odkladu – máte pocit, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, je nutné, aby zákonný zástupce podal žádost o odklad
(na stránkách, u zápisu) v době zápisu (nejdéle do konce dubna!), a co nejdříve dodal doporučení odborného (dětského) lékaře či klinického psychologa a odborného poradenského zařízení. Poté bude vystaveno rozhodnutí o odkladu.
Zápis se u nás bude konat 5. dubna, je nutné přinést rodný list dítěte.
U nás dostanete rovnou rozhodnutí o přijetí a číslo, pod kterým bude na stránkách školy napsáno, že dítě je přijato.
U zápisu bude přítomna i speciální pedagog paní Kobrová a budeme vás ještě informovat, jak pomoci dítěti v dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky.

Planetárium + iQLANDIE v Liberci

Dne 12.2. všichni žáci 4. a 5.tř. navštívili v doprovodu 3 učitelek promítání v Planetáriu a pak i expozice zaměřené na Zemi, vesmír a lidské tělo.
Podle slov žáků se jim promítání jak souhvězdí zimní oblohy, tak krátký film Astronaut, který vysvětluje náročnost i zajímavost práce ve vesmíru velmi líbil.
Žáci měli spoustu všetečných otázek k dějům ve vesmíru, které jim lektorem byly -přiměřeně věku- zodpovězeny. Po svačince v prostorách místní restaurace jsme společně prošli několik pater a expozicí….
Dětem se líbil simulátor zemětřesení, vichřice, místnost pro měření hluku…. Rozhovor s robotem, možnost si vyzkoušet různé pochody lidského těla- měření  vitální kapacity plic, rytmus srdce…
Společně strávený čas jsme si všichni užili.
Mgr. Voltrová, Mgr. Vlková, A.Houšková


Elektronická ŽK

Vážení rodiče,

elektronická žákovská knížka je v provozu a funkční. Pokud Vám přesto přihlášení nefunguje, pošlete prosím přesné znění chybového hlášení na email: reditelna@zsrovensko.cz . Na tomto základě jsme schopni ve spolupráci s naším IT servisem problém řešit.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Výsledky voleb školské rady

Výsledky byly velmi vyrovnané a těsné.  Rodiče zvolili za své zástupce paní Jarmilu Novákovou a paní Janu Suchardovou.


Bruslení při TV

Když tomu zima dovolí, obohatíme hodiny TV o pobyt na čerstvém vzduch. Kéž by bylo více mrazivých dní…


Hodnocení školy

Milí rodiče,

cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojení. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám Vaše dítě doneslo domů, a prosíme o jeho vyplnění a vhození do sběrné nádoby umístěné na budovách školy do 20. února. Děkujeme.


Revolution Train

Ve středu 30. ledna 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili preventivního programu o drogách. Zajímavé ztvárnění rizik nastražených na teenagery na nás čekalo v pěti vagónech na nádraží v Dejvicích. Rozhodně doporučujeme všem tuto akci navštívit, je určena i pro širokou veřejnost!
Děkujeme panu Petru Halamovi za sponzorský dar, který pokryl veškeré náklady spojené s dopravou do Prahy.


Pejskohrátky

Činnosti na kroužku pejskohrátky.


Biologická olympiáda 2019

Letos s názvem Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven.
Školního kola, které se konalo 16.1., se v kategorii C (8.+9.tř.)  zúčastnili 3 žáci 8.ročníku- David Kubelka, Matěj Michálek a Jakub Novák.
Zúčastnění absolvovali test otázek, praktickou zkoušku poznávání rostlin a živočichů a tentokrát nelehkou laboratorní práci, při které vytvořili modely dýchací soustavy člověka.
Výsledky všech prací byly velmi pěkné, pohybovaly se téměř k 80%.
Všem jmenovaným žákům děkuji za  pečlivou přípravu, účast a těším se na reprezentaci naší školy v okresním kole!
Mgr. Voltrová


Plánované akce

Sportovní den 31.1.

Plavání 3. a 4. třídy, od 7. 2. – 11. 4.

Koncert Réva 11.2.; 50,- Kč

Planetárium 4. a 5. třída 12. 2.

Etiketa 22. 3.; 30,- Kč

Třídní schůzky 4. 4.

Drážďany-exkurze výběr II.stupeň 5. 4.

Zápis do I. třídy 5. 4.


Plavecké rozvrhy

V týdnu od 4. února jezdí žáci 3. a 4. třídy na plavání do plaveckého bazénu v Jičíně. Zpravidla bude plavecký výcvik probíhat ve čtvrtek. Žáci budou odjíždět autobusem v 10:45 od školy s doprovodem paní uč. Šonskou a paní uč. Vlkovou. Návrat ke škole bude kolem 13:30. Následně půjdou děti na oběd a do družiny, případně domů. Níže naleznete plavecké rozvrhy hodin žáků z 2.-5.třídy, které budou platit do velikonoc.

http://www.zsrovensko.cz/wp-content/uploads/2019/01/rozvhy.pdf


Laboratorní práce z chemie na Střední umělecko- průmyslové škole sklářské

10.1. deváťáci měli možnost navštívit laboratoře SUPŠS v Železném Brodě.
Zde si za odborného dozoru vyzkoušeli tavení olova z oxidu olovnatého za pomocí uhlíku a dále vytěsňovací reakci modré skalice a železa.
Oba pokusy zvládli všichni samostatně a na jedničku!
Výroba štíra ze skla, kterou pak shlédli ve sklářské huti, byla bonusem navíc!
Mgr. VoltrováMIKULÁŠSKÁ NADÍLKA


Ve středu 5. prosince 2018 zavítal do naší školy Mikuláš s čerty a anděly. Na prvním stupni prošli všechny třídy a hodné žáky odměnili. Nikoho si neodnesli, takže to s našimi dětmi není zas tak špatné… J Pro žáky druhého stupně připravili parlamenťáci soutěžní úkoly. Den si všichni užili!


Vánoce v Aréně v Liberci


První, třetí a čtvrtá třída navštívila Arénu v Liberci.


Advent v družině


Laboratorní práce z chemie- návštěva Střední umělecko- průmyslové školy sklářské

6.12. žáci 8.tř. v plném počtu navštívili laboratoř SUPŠS v Železném Brodě.
Zde měli možnost pod odborným dohledem 3 hodiny samostatně oddělovat různé chemické látky pomocí- filtrace, destilace, sublimace….
Vyzkoušeli si či alespoň na vlastní oči viděli spoustu jiných dalších pokusů, sublimaci jodu, výrobu chloru a nejzajímavější byl asi pokus s jarovými bublinami, které hořely žákům na rukách…..
Další hodinu navštívili sklářskou huť a prošli si školu-a viděli práce studentů i z jiných oborů- např. průmyslový design.
Žáci tak získali další poznatky v rámci aplikované chemie. Žákům se „laborky“ líbily a již se společně těšíme na další….
Děkujeme SUPŠS za možnost učit se prakticky+ dopravu a občerstvení zdarma!
Mgr. Voltrová