Vaření v družině

Letošní první vaření ve školní družině. Menu: švestkové knedlíky.


Plánované akce 2016/2017

Harmonizační pobyt 6. třídy 12.-14. září

Návštěva Mgr. P. Šolce v 7. třídě 20. září, následují třídní schůzky rodičů sedmé třídy

Týden s rodilým mluvčím (zájemci) 3.-7. října

Sportovní den s Libuní (3.-5. třída) 14. října

Vzdělávací projekce Thajsko (6.-7. třída) 8. listopadu

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (listopad)

Předvánoční těšení a den otevřených dveří (prosinec)


Zahajovací výlet

Pátek, druhý školní den, jsme se vypravili do luk, polí a lesů v blízkém okolí Rovenska. Ráno se celá škole sešla v hale, kde proběhlo přivítání všech žáků a především nových spolužáčků z 1. třídy. Následně se třídy se svými třídními učiteli a jejich pomocníky rozešli do příjemného okolí našeho městečka, kde probíhaly různé hry na seznámení nebo posílení třídního kolektivu. Vlastní aktivity jednotlivých tříd si můžete prohlédnout v sekci „Třídy“.


Rodičovské schůzky

Ve čtvrtek 8. září probíhají ve třídách 2.-6., třída a 8. a 9. třída rodičovské schůzky. Předmětem schůzek je seznámení se s vyučujícími, pravidly pro hodnocení žáků v jednotlivách předmětech a požadavcích a přáních rodičů, učitelů a žáků. Schůzky na I. stupni začínají v 15:30, na II. stupni v 16:00 v kmenových třídách.


Vítání prvňáčků

Ve čtvrtek 1. září uvítali nové žáčky ZŠ Rovensko pod Troskami starostka obce paní Jiřina Bláhova, ředitelka ZŠ Zuzana Bílková, třídní učitelka Taťána Kočová a generalissimus Václav Eusebius Albrecht z Valdštejna. Prvňáčci obdrželi dary od obce, školy a glejt, opravňující je ke vstupu do stavu žákovského.


Úřední hodiny o prázdninách

V přiloženém souboru naleznete úřední hodiny na ZŠ Rovensko pod Troskami.

Přehled úředních hodin je rovněž vyvěšen na dveřích u hlavního vstupu.

Úřední_hodiny_o_prázdninách 2016


Rozloučení s deváťáky

Slavnostní předání vysvědčení malé velké 9. třídě ročníku 2015/2016.

 


Den na Borách

V úterý 28. června vyrazila celá škola na Borecké skály. Zde se žáci rozdělili do 14 skupin, které obcházely 15 stanovišť. Na každém stanovišti plnili nejrůznější úkoly. Například přiřadit k sobě váčky podle vůní, ošetřit kamaráda, vytvářet skupiny bezeslov podle čísel na zádech o určitém součtu, podle vysílačky instruovat druhou skupinu, navádět slepého stavitele, překonat lanové překážky, běhat na „lyžích“, přepravit kamaráda i s konstrukcí, vyřešit korálkovou šifru, proplést se bludištěm a jiné další. Více viz foto. Tato akce i článek mají být příjemnou vzpomínkou na školu, aby se  všichni, žáci i učitelé, v září do ní těšili. 🙂

Výsledky Bora


Kresba křídou

Při páteční hodině výtvarné výchovy čtvrťáci svými kresbami oživili hokeják…


Třídění surovin

Ve škole jsou umístěny nádoby na sběr recyklovatelných materiálů. Společnost Asekol, která některé nádoby vyváží, třídí a některé složky obsahu zpracovává, nám zaslala certifikát o množství vytříděného odpadu. Na certifikátu je uvedeno jaké množství energetických nebo jiných surovin jsme ušetřili (např. vody, ropy…). Více viz přiložený leták.

Asekol environmentální vyúčtování 2015


Interhaf

Návštěva kynoložky a jejích svěřenců v družině.


ATLETICKÝ TROJBOJ – KRAJSKÉ KOLO

Ve středu 15. června se konalo za velmi nepříznivých podmínek počasí krajské kolo atletického trojboje. Na Stadionu L. Daňka v Turnově  se ze třech našich soutěžících umístil nejlépe Jakub Drozen ze 4. třídy. Tímto moc gratulujeme a děkujeme všem sportovcům za vzornou reprezentaci školy. Chtěla bych také poděkovat všem rodičům i prarodičům, kteří své děti doprovázeli a podpořili je tak k úžasným výkonům.

T. Kočová


ŠKOLNÍ VÝLET DO PRAHY

Dne 9. června jsme jeli na výlet do Prahy. Navštívili jsme Národní technické muzeum, Staroměstské náměstí, pomník Jana Husa, Staroměstskou radnici s vyhlídkou a na závěr jsme pluli parníkem až do Tróji. V technickém muzeu byla vystavena auta, letadla a lokomotivy.Byl tam první automobil zvaný Prezident. Šli jsme pak do místností s historií fotoaparátů, kamer, chemie, astronomie a hodin. Na Staroměstském náměstí jsme viděli Týnský chrám, pomník Jana Husa a orloj. Byli jsme na věži Staroměstské radnice asi ve výšce 63 metrů a tam se nám otevřel krásný pohled na Prahu. Moc se mi to líbilo, těším se na další výlet.

Jakub Novák


Atletický trojboj – okres

Ve středu 8. června proběhlo okresní kolo atletického trojboje v běhu na 50m, hodu míčkem a skoku do dálky. Za ZŠ Rovensko se ho v doprovodu rodičů zúčastnili tři žáci Anička Pergerová, Kuba Drozen a Patrik Mazánek. Všichni shodně obsadili ve svých kategoriích bronzové příčky, díky kterým se probojovali na krajské finále, které se koná 15. června na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. Všem třem sportovcům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí při lovu dalších cenných kovů v příštím kole.


Vernisáž ZUŠ

31.5. 2016 se konalo slavnostní zahájení výstavy výtvarného oboru ZUŠ Rovensko pod Troskami. Výstava měla název Zpátky do pravěku. Paní učitelka Šikolová představila rodičům koncepci své tvorby s dětmi a postup práce výroby vlastních triček. Dále promítla vytvořený film, v kterém děti předváděly stínové divadlo a různé náměty z pravěku.

Vernisáž doplnilo vystoupení žáků  p. uč. Otrubové, která u nás učí hru na klávesy. Mnoho skladeb zahrál David Kubelka z 5. třídy. Výstavu zahájil a ocenil i ředitel ZUŠ Lomnice nad Popelkou, pan Martin Vencl.


ATLETICKÝ TROJBOJ – VELKÝ OKRSEK

Ve čtvrtek 2. června se naši mladí závodníci zúčastnili dalšího kola v atletickém trojboji, kde si opět pěkně vedli v souboji s turnovskými školami. Tři atleti se umístili do třetího místa a tudíž postupují do okresního kola ve středu 8. června. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

1. místo – Patrik Mazánek 5. tř.
2. místo – Jakub Drozen 4. tř.
Anna Pergerová 4. tř..
5. místo – Nela Drapáková 2. tř.
8. místo – Tadeáš Kolner 5. tř.
Bedřich Štěpánek 4. tř.
12. místo – Tobias Havelka 1. tř.
Adam Brožek 4. tř.
13. místo – Kristýna Mastníková 5. tř.
16. místo – Dominik Tomašík 1. tř.


Dětský den v družině

Dětský den na školní zahradě ve školní družině.


Den Za školou

V sobotu 28. května uspořádala základní škola v Rovensku pod Troskami herní odpoledne s prodejem prací žáků, rodičů a přátel školy. Program byl zahájen ve 13 hodin v hale, kde se třídy nebo žáci prezentovali svými vystoupeními. Následoval přesun na hřiště za školou, kde bylo připraveno několik netradičních disciplín. Po jejich splnění si účastník odnesl ovocnou odměnu. Na přípravě dne se podíleli nejen vyučující a žáci, ale také jejich příbuzní (rodiče, manželé/manželky, děti), bývalí žáci, nepedagogičtí pracovníci školy a další přátelé ZŠ Rovensko pod Troskami. Všem patří velký dík, za jejich úsilí, práci a výrobky. Stejně tak děkujeme všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat a podpořili činnost školy nákupem výrobků nebo občerstvení. Největší poděkování směřujeme paní učitelce Z. Kněbortové za přípravu a zdárný průběh celé akce.


Toulavé tlapky

V letošním roce se šesťáci naší školy zapojili aktivně do dobročinné akce. Naše pomoc směřovala do Toulavých tlapek, o.s. Uspořádali jsme sbírku potřebných věcí, zorganizovali velikonoční jarmark, abychom mohli poslat i nějaké peníze pejskům na veterinární péči. Velké díky samozřejmě patří rodičům, kteří nám s tímto trpělivě pomáhali.

Děkujeme také za super boudu Tomovi Sedláčkovi a jeho tatínkovi. Také bychom rádi poděkovali holkám ze sedmé třídy za pomoc na jarmarku a se sbírkou. A v neposlední řadě velké díky Kátě Kubelkové.

Věříme, že v příštích letech naše pomoc bude pokračovat a třeba se zapojí i více žáků naší školy. 🙂


Velký úspěch na krajském kole McDonad´s Cup

Kluci výborně reprezentovali Základní školu Rovensko pod Troskami v krajském finále McDonald ́s Cupu, konaný 25.5.2016 na hřišti Fc Slovan Liberec, kam postoupili jako vítězové okresního kola.
Bojovali statečně a jen „krůček“ jim chyběl do celostátního finále, které proběhne v Ostravě, na hřišti Baníku. Škoda…., ale i tak to „dotáhli“ hooooodně vysoko. Moc jim gratulujeme a děkujeme za pěknou podívanou.
Medaile za DRUHÉ MÍSTO jim osobně předával hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Budeme držet palce kamarádům fotbalistům ze ZŠ Dobiášova Liberec, kteří byli první a jedou do Ostravy bojovat za Liberecký kraj…..


Velký úspěch žáků ZŠ Rovensko p. Tr.