Výpadek na E-ŽK

Vážení rodiče,

aktuálně není v provozu elektronická žákovská knížka z technických důvodů. Na odstranění poruchy se pracuje.


Setkání s budoucími prvňáčky

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se konalo  setkání rodičů budoucích prvňáčků. Děti si vyzkoušely různé školní aktivity z hudební a tělesné výchovy, poznávaly předměty, hledaly písmenka, zkoušely počítat a další různé aktivity.  Budoucí paní učitelka 1. třídy Lenka Pavlousková ukázala rodičům  písanky Comenia Script, paní Houšková si připravila pár slov k družině a paní ředitelka představila naši školu formou prezentace na interaktivní tabuli. Ke školní zralosti a logopedii jsme  pozvali milého hosta paní Mgr. Jana Prokešovou, která rodičům nastínila, jak by měli dítko připravovat do 1. třídy.
 
učitelé z 1. stupně

Termíny plavání

8.2. 15.2. 22.2. Jarní prázdniny

1.3.

15.3. 22.3. Náhrada: 26.3. 5.4. po 9.4. čt 12.4. 19.4.

Kouření ve škole

Vážení rodiče,

tímto Vás informujeme, že se ve škole na 2. stupni se objevilo kouření elektronických cigaret, a to nejen v areálu školy, ale i ve vlastní budově.

Ve škole budou z tohoto důvodu zvýšené dohledy o přestávkách a volných hodinách, dále budou navazovat preventivní programy ve třídách.

Chtěli bychom vás požádat o pomoc, například o kontrolu věcí, které nosí vaše dítě do školy.

Pokud bude někdo s elektronickou cigaretou přistižen, budou následovat výchovná opatření.


Vánoční nadílka v družině


Fond Sidus

Žáci a přátelé školy mezi sebou vybrali částku 1370,- Kč, kterou věnovali na nákup zařízení do dětských zdravotnických zařízení.


Školní akademie

Ve čtvrtek 14. prosince proběhla v kulturním sále radnice města Rovenska pod Troskami školní akademie. Největší kulturní akce školy za posledních pět let se velmi vydařila.


Projekt: Učíme se spolu

     Čtvrtý ročník připravil projekt, jehož cílem bylo navázat spolupráci se žáky z nižšího ročníku. Oslovili jsme druháčky. Paní učitelka Kočová nám pomohla s realizací projektu. Nejprve předcházelo čtení o lichožroutech. Za domácí úkol měli čtvrťáci nakreslit strašidlo dle své fantazie a pak ho podrobně popsat. Ve čtvrtek 23. listopadu jsme se rozdělili do dvojic – čtvrťák, druhák. Část dětí byla u paní učitelky Kočové a zbytek u paní učitelky Vlkové. Žáci obdrželi kritéria k vytvoření společného díla. Čtvrťáci četli své práce a mladší spolužáci kreslili podle zadání. Další krok se odehrál v hodině informatiky pod vedením paní učitelky Pavlouskové. Čtvrťáci své práce přepsali a dali jim konečnou podobu. Práce budou vystaveny na chodbách 1. stupně.

     Dětem se spolupráce velmi  líbila a chtěly by si určitě podobnou aktivitu zopakovat.

                                                                                                                                                     Mgr. Jana Vlková


Pečení perníčků v družině


Změna provozu kroužků

Kroužek mažoretek se od 21.11. přesouvá na úterý 16.00 – 17.30.
Taneční kroužek se v pondělí 20.11. nekoná.


Minivolejbalový turnaj

V neděli 12. listopadu proběhl v hale v Rovensku pod Troskami minivolejbalový turnaj. Jednalo se o jeden z turnajů, které pořádá okresní volejbalový svaz v Semilech. V rovenské hale se sešlo 59 volejbalistů z Rovenska, Turnova a Smržovky ve věku 6-13 let, kteří vytvořili 24 družstev ve třech různých kategoriích. Celkem bylo za dopoledne na pěti hřištích odehráno 69 utkání. V konkurenci ostřílených minivolejbalistů z TJ Turnov se neztratili ani rovenští hráči. V kategorii žlutých (přehazovaná dvojic) obsadilo nejlepší rovenské družstvo 5. místo z 11. družstev, přičemž první byl Turnov 1, druzí hráči ze Smržovky a třetí opět Turnov (3). V kategorii červených (prstový volejbal dvojic, celkem 5 družstev) se na prvním místě umístilo družstvo Turnov 2, druzí byli hráči z Rovenska a třetí Smržovka. V kategorii Modrého minivolejbalu (volejbal trojic) se účastnilo celkem 8 družstev. První místo obsadila trojička chlapců z Rovenska, druhé byly dívky z Turnova a třetí chlapci z Turnova. Děkujeme rodičům a vedoucím družstev za příjemnou atmosféru v průběhu turnaje. Velký dík patří téměř desítce organizátorů bez jejichž nasazení by turnaj vůbec nemohl proběhnout. A také chceme poděkovat firmě KV Řezáč, která během pěti dnů na zakázku vyrobila a dodala síť. Tu nyní můžeme využívat i při tréninkové činnosti.


Podzimní tvoření v družině


Kouzelná Namibie

V úterý pojedou žáci 6. a 7. třídy na vzdělávací program do Turnova. Fotoshow Miloše a Kateřiny Motani nás tentokrát zavede do jihozápadní části černého kontinentu. Odjezd od školy je v 9:30. Návrat očekáváme ve 12:30. Následovat bude oběd a rozchod žáků domů. Vstupné 100,- Kč.


Sběr papíru

Při podzimní sběrové akci žáci a jejich rodinní příslušníci vytřídili více než 4,5t papíru.


Kooperativní učení- metoda Role- play v přírodopise

Žáci 6.tř. si ověřili, jaké to je učit se spolu ve skupince, kde každý má specifickou roli( např. informátor, ilustrátor, časoměřič….), kterou je nutné dodržovat a přispívat tak ke společnému projektu- v tomto případě vytvoření informačního plakátu na téma Ploštěnci.
Děti práci zvládly výborně-a některé skupinky předvedly opravdu dobrou „dělbu práce“ .
Mgr. Voltrová


Indiana Jones

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

 

Projektové vyučování se snaží propojit poznatky z různých oblastí a žáci se sami snaží dosáhnout vlastní cestou určitý cíl. Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce, organizace a komunikace. Žáci se pokouší najít nejlepší řešení, obhajovat své názory a kriticky hodnotit stanoviska ostatních. Učitel zde působí pouze jako průvodce nebo poradce, do postupu práce nezasahuje. Cílem projektového vyučování je propojení poznatků z různých oblastí, nahlédnutí na věci v souvislostech, zapojení smyslového vnímání a prožitek. Žáci se motivují a aktivizují. Učí se pracovat v týmech, respektovat druhé.

V tomto školním roce se chystáme zrealizovat dva celoroční projekty.

 

PUTOVÁNÍ S INDIANA JONESEM

Žáci celé školy vytvořili 13 týmů. V každém týmu je alespoň jeden zástupce z jednotlivých ročníků. Tento způsob zformování skupin jsme zvolili proto, aby se žáci mezi sebou více poznali. Starší se snaží být dobrými vzory pro mladší a ti se od nich mnohem rychleji učí. Skupiny vznikaly náhodně, kapitáni si své spolupracovníky losovali.

Během školního roku nás čeká 5 projektových dní.

První den byl organizačně nejnáročnější. Nejprve došlo k vytvoření týmů, které budou po zbytek roku stejné. Kapitáni si sami zvolili učitele. Ti působí pouze jako průvodci. Skupinám zadávají úkoly a dodávají potřebné materiály. Cílů tohoto dne bylo několik. Týmy si musely vymyslet název a pokřik, obdržely papírový tubus na vytvoření totemu. Z obdržených informací měly vytvořit poster na téma „Kdo je Indiana Jones?“ Zážitkovou aktivitou bylo nasbírání přírodního hořlavého materiálu do plechovky. Následně pomocí tří zápalek rozdělat oheň a změřit čas, po kterou bude hořet. Podzimní počasí se projevilo a mrholení trochu zkomplikovalo celou akci, ale jako Indiana Jones jsme se nevzdali! Čas hoření jednotlivých ohýnků byl různý. Některým to hořelo pár minut, jiným i půl hodiny. Aktivity prvního dne byly různorodé a každého bavilo něco jiného. Při rozdělávání ohně se ale zapojila většina žáků a snažili se ze všech sil. První projektový den jsme si vyzkoušeli, jaké to je spolupracovat, dělit si úkoly a dávat je dohromady, podporovat se a bavit se. Byla to naše první zkušenost. Doufáme, že pro většinu z nás byla pozitivní.

 

O dalších projektových dnech vás budeme informovat v průběhu roku.  Čeká nás například šití oděvů, stavění obydlí, vaření polévky a hlavně spousta zábavy!


„STOP ZEVLING CLUB“

V pondělí 16. 10. 2017 se šestatřicet nadšenců vydalo na horolezeckou stěnu do Jablonce nad Nisou. Dvě hodiny adrenalinového zážitku stály za to. Řada žáků překonala své hranice a většina z nich dosáhla na úchyty připevněné u samého stropu haly. Aktivita to byla vskutku náročná, ale všichni si to maximálně užili, včetně dohlížejících pedagogů. Sportovní odpoledne bylo finančně podpořeno z grantu Libereckého kraje – Podpora volnočasových aktivit.


Zájezd na lezeckou stěnu

V pondělí 16. října nabízíme žákům zájezd do lezecké arény v Jablonci nad Nisou. Žáci, kteří se přihlásí, ukončí svou výuku v 11.30, naobědvají se a následně se sejdou v šatně na hlavní budově. Sebou pevnou obuv, tričko, přiléhavé tepláky (elasťáky), svačinku, pití, vlasy v culíku, vstupné (přesně) 75,- Kč + drobné kapesné. Vstupné budeme vybírat v průběhu jízdy do Jablonce, prosím mějte připravenou přesnou částku.

Lézt budeme přibližně od 13:00-15:00. Návrat do Rovenska počítáme mezi 15:45-16:00. Dohled zajišťují vyučující P. Brázda, P. Mašek a A. Mlejnková.


Fond Sidus

Zakoupením odznáčku u paní učitelky Čečákové přispějete na léčbku dětských onkologických pacientů.


Gymnastika hrou

Kroužek Gymnastika hrou bude pokračovat i v novém školním roce 2017/2018. Den i čas zůstávají stejné jako v loňském roce. V pátek 13:30-14:30. Více viz přiložený letáček od vedoucí kroužku Míši Klabanové.

 


Přejít k navigační liště