Příjem žádostí k povinnému vzdělávání (do I. třídy)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k nestandardní situaci v České republice proběhne letos zápis do I. třídy bez osobní účasti dítěte i rodiče. Žádost k povinnému vzdělávání tedy podáte písemně na níže uvedeném formuláři. Tento formulář je možné vyzvednout i osobně ve škole v úředních hodinách, tj. v pondělí nebo středu mezi 8:00 – 11:00 hodinou.

Příjem vyplněných žádostí probíhá mezi. 1. dubnem – 17. dubnem 2020. Žádost můžete podat elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo dopisem (poštou nebo osobně do schránky školy).

Formulář žádosti k povinnému vzdělávání naleznete zde: http://www.zsrovensko.cz/wp-content/uploads/2020/03/žádost-o-přijetí-do-první-třídy-2020.docx

V případě žádosti o odklad školní docházky využijte následující formulář: http://www.zsrovensko.cz/wp-content/uploads/2020/03/žádost-o-odklad-2020.doc


Vzdělávání žáků po dobu uzavření školy

Vážení rodiče a žáci,

během pondělí 16.3.2020 budete kontaktováni svými třídními učiteli, kteří s Vámi domluví průběh zadávání úkolů sloužících k procvičování a upevňování učiva. Podle komunikačních zvyklostí budete kontaktováni buď telefonicky, emailem nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Pokud se tak nestane, napište svému třídnímu učiteli nebo zavolejte do školy.

Děkujeme za spolupráci.


Opatření Bezpečnostní rady státu

Od  11.3. 2020  do  odvolání  nařídilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření –  zavření základních a dalších škol z důvodů ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Pokud potřebují zákonní zástupci zůstat s dítětem do 10 let doma, škola vystaví pro jejich zaměstnavatele  potvrzení o uzavření školy –„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let“.

Žádost je možné vyzvednout v kanceláři školy nebo v ředitelně po skončení jarních prázdnin vždy v pondělí a ve středu v době  od 8:00  –  do  11:00 hod. Žádost lze poslat i elektronicky.


Vzdělávání po dobu uzavření školy

Vážení rodiče, skloubit pracovní a rodinný život s aktuálním domácím vzděláváním je velmi náročné. Jsme si vědomi toho, v jak obtížné situaci se nyní nacházíte a neradi bychom ji ještě více komplikovali. Vážíme si Vaší spolupráce, velmi vítáme každou Vaši zpětnou vazbu a snažíme se podle toho přizpůsobit také zadávání domácí práce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, zadávat práci na časové období jednoho týdne, abyste si mohli práci rozvrhnout podle Vašich potřeb a možností. Zároveň se snažíme v co nejvyšší míře zadávat takovou práci, při které děti nejsou závislé na pomoci ze strany rodičů. Nejsme ale všichni stejní a proto i požadavky Vás, rodičů, se někdy velmi různí. Někteří by uvítali pro své děti i více práce, někteří mají pocit, že je práce příliš mnoho. Patříte-li k té první skupině rodičů, není určitě problém, domluvit se s vyučujícími na individuálním zadání práce navíc. Pokud jste ale v situaci, kdy není ve Vašich silách vypracovávat  zadání domácí práce v termínech, které uvádíme, nebo nemáte potřebné technické vybavení, rozhodně se, prosím, nestresujte! Bez obav přizpůsobte tempo a objem práce individuálním potřebám Vašich dětí a Vašim možnostem. Máme pro tuto situaci pochopení a rozhodně nemáme v úmyslu jakoukoliv formou naše žáky za nedodržení termínů postihovat! Cílem naší práce je vést žáky k všeobecnému rozvoji, zájmu o vše nové, touze po poznání a posouvání vlastních hranic. Nikoliv však na úkor jejich a Vašeho zdraví!  Chceme v nich prohlubovat pocit zodpovědnosti, vždy však s ohledem na jejich individuální možnosti. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 


Ukázkové hodiny pro kolegy z jiných škol

V pátek 28. 2. navštívilo naši školu v rámci plánované akce MAP Turnovsko ll  osm pedagogů z turnovských škol a pan Mgr. Karel Bárta, zkušený metodik.  Setkání mělo název Nové metody vzdělávání žáků v praxi. Pedagogové se podívali na hodinu německého jazyka a hodinu českého jazyka na druhém stupni. Dále se dozvěděli o aktivitách u nás a prohlédli si školu. Proběhla i vzájemná diskuse s pedagogy a předávání zkušeností. Akce se zúčastnila i paní starostka.

Setkání bylo hodnoceno velice příznivě. Pedagogové ocenili pozitivní prostředí školy, krásnou atmosféru, inspirující hodiny, jasnou společnou vizi, sehraný tým vedení školy i učitelů.


Změna zápisu žáků ke vzdělávání

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci v ČR je zápis žáků ke vzdělávání (do prvního ročníku) přesunut ze 3. dubna na pátek 17. dubna 2020. Děkujeme za pochopení.


Podnikavost

V rámci projektu Jak podpořit podnikavost u žáků zveme do školy odborníky. Předávají dětem rady a informace, které by mohli využít při výběru své budoucí střední školy. V listopadu jsme přivítali pana Josefa Uchytila, ředitele pobočky Partners Turnov. V prosinci nás navštívila paní Michaela Tréglová, specialistka na efektivní procesní řízení a organizaci práce. Oba věnovali deváťákům svůj čas a snažili se jim přiblížit náplň své práce, aby si žáci rozšířili obzory v oblasti zaměstnání. 


Žitava

Ve středu 11. 12. 2019 vyrazila 7. třída v rámci předmětu Německý jazyk na exkurzi do Saského města Herrnhut. Zde jsme navštívili manufakturu Herrnhuter Sterne, kde se již od roku 1897 ručně vyrábějí  vánoční hvězdy. Za pomoci zkušených pracovnic manufaktury si žáci mohli výrobu vyzkoušet. Poté jsme se vydali do podnikové prodejny, kde jsme se mohli pokochat místními tradiční dřevěnými vánočními dekoracemi a zakoupit suvenýry. Cestou zpět jsme ještě zavítali na žitavské vánoční trhy, abychom nasáli vánoční atmosféru. V následující hodině NJ jsme diskutovali o zážitcích z exkurze, německých vánočních zvycích a tradicích. 


Pivovar Svijany

V polovině listopadu navštívili žáci osmé a deváté třídy Pivovar Svijany. Paní průvodkyně je seznámily s výrobním postupem a prohlédli si samotný provoz. Na závěr měli žáci možnost zakoupit drobné upomínkové předměty v místní prodejně.


TOPTEC

V pátek 15. listopadu navštívili zájemci Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů v Turnově. Seznámili se s výrobou čoček i pro vesmírné projekty. Exkurze to byla velmi poutavá a prohlídka nám trvala dvakrát déle než bylo běžné. Moc jsme si to užili. Děkujeme za zajímavou příležitost.


Čerti

V pátek 5.prosince navštívili naši školu čerti. Obešly všechny třídy, ale nikoho si neodnesli.


Mikulášská taškařice

Vážení,

vzhledem ke konání Mikulášské taškařice na II. stupni ve čtvrtek dne 5. 12. 2019, bude tento den výuka na II.stupni končit ve 12:25.


Podzimní vyrábění v družině

Posíláme fotky z aktivit v družině: 1.vydlabávání dýní 2.pečení dýnového koláče 3.halloweenský karneval. + plakát na vánoční vyrábění pro naše důchodce, pracovníky školy a pro rodiče.


Družina

Na podzim se v družině pilně pracuje, jak dosvědčují fotografie z podzimních dílen – Podzimníčci, či z úklidu zahrady.

Na dalších snímcích vidíte výrobky z holicí pěny, plastových lahví a vaření přesnídávek a kompotů.


Harmonizační kurz

Z pera Matěje Čmelíka- žáka 6.tř.:
Do Sedmihorek jsme šli pěšky 9,4 km.  Měli jsme tam 6 pokojů, hráli různé hry. Druhý den večer jsme opékali a přijeli tam všichni učitelé z velkého stupně. Odpoledne druhý den jsme hráli s učitelkami hru poznávání věcí a tváří. Byli jsme tam 4 dny. Bylo to dobré – chtěl bych si to zopakovat .

Z pohledu třídní učitelky:

Letos se stmelovací pobyt pro šestou třídu konal v době od 17.-20.9.2019 na příjemném místě v lůnu přírody – a to hned za humny – v Sedmihorkách. Žáci byli ubytováni v pokojích penzionu Podháj, kde měli zajištěno i stravování 5x denně vč. pitného režimu. Čtyři dny pobytu byly naplněny vzájemným poznáváním při hrách, procházkách a malém objevování a zkoumání okolní krajiny. Kromě her děti navštívily i část naučné stezky po pramenech v okolí Sedmihorek, skály Čertova ruka, Maják a Janovu vyhlídku. Pobyt se vyvedl, počasí bylo chladnější, ale naštěstí nám nepršelo. Cestu tam i zpátky zvládli všichni z velké části po svých.Nohy-ruce

Zářijové úterý, na svátek Jaromíra, vyrazilo šestnáct žáků na odpolední sportovní akci. Nejprve jsme na turnovském autobusáku nastoupili na koloběžky a jeli podél řeky na Malou Skálu. Zde jsme koloběžky vyměnili za kanoe a po řece spluli do Dolánek. Ovládání kanoe bylo pro mnohé žáky novinkou a zvládli to výtečně. Děkujeme za spolupráci společnosti LoděKoza. Akce byla spolufinancována z grantu volnočasových aktivit Libereckého kraje.


Seznámení s venkovní posilovnou

V pátek 13. září přijali pozvání paní starostky gymnasté z WO clubu (WorkOut), aby žákům představili venkovní posilovnu na hřišti za školkou. Celá venkovní posilovna je zaměřena na posilování s vlastní vahou a žáci se seznámili a vyzkoušeli si celou řadu cviků, které mohou trénovat na workoutovém hřišti.


Sběr papíru

Od pondělí 30.9.2019 začne sběr papíru. Vytříděný papír svázaný do balí(č)ků se jménem můžete nechávat u zadního vchodu do školy. Sběr potrvá do konce října.


Nebezpečí internetu

Ve čtvrtek při rodičovských schůzkách proběhla přednáška kpt. PhDr. Jana Melši na téma „Kyberšikana“. Nešlo pouze o útoky, ale především o prevenci bezpečného chování na internetu. Pan Melša nám svou přednášku dal k dispozici a najdete ji zde: Prezentace z přednášky

Naleznete na ní odkazy na zajímavé stránky zabývající se bezpečným užíváním internetu i nástrojů, které slouží k jeho prohlížení. Dále zde najdete kontakty na instituce, které pomohou při řešení již vzniklých potíží nebo prevenci rizik ve virtuálním prostředí.


Přivítání ve škole

Druhý školní den se celá posádka vlajkové lodi ZŠ Rovensko pod Troskami sešla na hřišti, aby společně přivítali nový školní rok.