Poděkování

Základní škola Rovensko pod Troskami velmi děkuje panu Levovi za příspěvek 40.000,- Kč. Finanční dar bude využit ke stavbě venkovního stolu a židlí na školní zahradě.


Rodičovské schůzky

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhnou rodičovské schůzky. Schůzky mají různý charakter, dle jednotlivých tříd. Níže uvádíme přehled, co a koho můžete očekávat.

 1. třída- schůzky proběhly již v uplynulém týdnu

 2. třída – schůzka od 15:00, následují ind. konzultace

 3. třída – ind. konzultace

 4. třída – tripartitní schůzky – rodič, učitel, žák, dle harmonogramu

 5. třída – tripartitní schůzky – rodič, učitel, žák, dle harmonogramu 

 6. třída – ind. konzultace

 7. třída – 15:30-16:00 informace s třídní uč. + projektové vyučování
                16:00-16:15 informace metodika prevence
 8. třída – schůzky proběhnou v pátek 16. listopadu
 9. třída –  15:30-15:45 Informace s třídní uč.
               15:45-16:00 Informace metodika prevence
               16:00-16:15 informace k projektovému vyučování
 
Bílková – třída 5., čas 15:00-17:00
Mašek – hala, čas 15:30 – 17:00
Voltrová – kabinet PŘ, čas 15:30-17:00
Čečáková – třída 8., čas 15:45-17:00
Houšková A. učebna AJ-NJ, čas 16:00-17:00
Kněbortová – třída 6., čas 16:15-17:00
Šafaříková – třída 7., čas 16:15-17:00
Mlejnková – absentuje-seminář
 
 

Školní schránka důvěry

Milí žáci, vážení rodiče,

od října letošního školního roku je v provozu školní schránka důvěry (přízemí malé a velké budovy). Do schránky důvěry má přístup pouze metodik prevence. Odpoví na vaše vzkazy jak nejrychleji je to možné. Vše je samozřejmě anonymní a přísně důvěrné.


Pejskohrátky

V úterý 2.11. jsme zahájili kroužek Pejskohrátky, který  je určen především našim prvňáčkům. Prostřednictvím canisterapie se zde děti seznamují se zásadami správného chování ke psům a zábavnou formou procvičují učivo. Hlavním cílem canisterapie je však podpora celkového rozvoje dítěte. Kroužek Pejskohrátky tak pomáhá dětem např. také s rozvojem koordinace pohybů, rozvojem řeči a myšlení, hrubé a jemné motoriky, představivosti, schopnosti koncentrace  atd.  Měsíc říjen byl zaměřen hlavně na vzájemné seznamování dětí a canisterapeutického týmu (paní Houšková a její fenka Lexie).
Povídali jsme si o tom, co se pejskům nesmí dělat, jak poznat, kdy nám hrozí nebezpečí pokousání a kdy si pejsek chce hrát. Trénovali jsme, jak se chovat, pokud si chceme nějakého pejska pohladit, co dělat a nedělat, když máme obavy, že nás pejsek pokouše, jak dát pejskovi najevo, že si s ním hrát nechceme a jak se chránit, když k napadení psem dojde.
V každé hodině jsme také hravou formou procvičovali učivo. Hráli jsme si s písmenky, rozšiřovali slovní zásobu prostřednictvím skládanky, hledali písmenka ukrytá ve slovech, nebo počítali granulky. Přitom jsme nezapomněli trénovat jemnou motoriku – hledali jsme předměty ukryté v canisterapeutickém batůžku a museli tak překonávat nástrahy ve formě různých zapínání, otevírali jsme krabičky a ukrývali jednotlivé granulky do čichacího koberečku a chystali tak čichací hry pro Lexie.

 


Nabídka fotografií pro žáky z 1. stupně

Fotografování proběhne  v úterý 27.listopadu.


Poetika

     Ve středu 7. listopadu se zúčastnila děvčata z 5. třídy ( Nela Drapáková, Amálka Kolnerová, Anička Nováková, Terezka Králová a Eliška Pavelková)  recitační soutěže v Turnově. Letos soutěžili pouze žáci 
1. stupně. Přestože ve starší kategorii označené písmenem B byla velká konkurence, podařil se postup Amálce Kolnerové do 2. kola. Soutěž probíhala v prostorách turnovského divadla. Na soutěži jsme byli poprvé a myslíme si, že se nám přednesy podařily. Je fajn, že jsme si mohli porovnat výkony  s  žáky z jiných škol, kteří také rádi recitují. 
     Děvčata chválím  za pečlivou přípravu a hlavně odvahu vystupovat před tolika diváky!!! ;-)
 

Preventivní programy 1. – 5. ročník

     Od října letošního školního roku se rozběhly napříč celým 1. stupněm preventivní programy pod vedením  lektorky Mgr. Jany Majerové „Kusy“. V 1. třídě zaznělo téma: Třídní klima – vztah žák a učitel, kouzelná slovíčka, tolerance a respekt. Ve 2. třídě na téma:  Klima ve třídě  navázali z loňského roku  a přidali si třídní pravidla.  Třeťáci zaměřili svoji pozornost   také na vztahy, ale především na přijetí nových žáků do jejich třídního kolektivu. Čtvrtá  třída  hodnotila současnou situaci ve třídě a věnovala se posílení dobrých vztahů mezi dětmi. Páťáci rozebírali slovíčko komunikace – věnovali se prostředkům a druhům komunikace a vytvářeli jeji definici. Během listopadu a prosince doběhnou výše jmenované programy. V únoru  otevřeme v jednotlivých ročnících témata např. osobní bezpečí, zásady vzájemné komunikace, partnerství nebo návykové látky. Děkujeme za čas a zajímavě vedené hodiny Mgr. Janě Majerové a těšíme se na další příjemnou spolupráci ve 2. pololetí.

      Pro 4. a 5. třídu jsme připravili začátkem ledna  preventivní program „Moderní je nekouřit“ pod vedením lektora p. Ing. Michala Koťátka. Tento program jsme zařadili neplánovaně. Vzniklá situace nás přiměla, abychom reagovali a podchytili nežádoucí jev kouření u některých žáků na 1. stupni.

                                                                                                Kolektiv učitelů 1. stupeň

Rozhovor s Janou Majerovou naleznete v přiložené fotogalerii.


Podzim v družině


Preventivní programy

I v tomto školním roce se chystáme aktivně upevňovat dobré vztahy ve třídách. K tomu nám pomáhá i velké množství preventivních programů. Letos mezi nás zavítala i kapacita v tomto oboru Mgr. Petr Šolc. Jeho metody jsou zajímavé a opravdu účinné. Žáci si během programu hrají. Opravdu se při aktivitách baví. A to je dobře. Důležitější ale je, že při těchto hrách poznávají sebe, své spolužáky a vazby mezi nimi. Jak se v našem kolektivu kdo cítí? Jak bych se na jeho místě cítil já? Co mu na tom vadí? Vadilo by to i mě? Je spousta otázek… Důležité ale je si je položit. A ještě důležitější je si na ně odpovědět. Někdy se stačí pouze zamyslet nad svým jednáním…


Den otevřených dveří

V neděli 7. října 2018 slavilo město 100 republiky. Zájemci prošli obcí, kde poznali řadu osobností z našich dějin. Při této příležitosti se otevřely pro veřejnost i dveře naší základní školy. Ráno jsme zahájili sportovně. Pan učitel Brázda připravil pro horlivé sportovce závod nazvaný „100 let – 100 kol“. Vytvořilo se pět týmů z řad žáků, kamarádů, rodičů a učitelů. Každý tým měl za úkol oběhnout 100 kol kolem školy. I když okruh se to zdá nevelký, s přibývajícími koly sil ubývalo. Všechny skupiny vytyčený úkol splnily a akci si na sto procent užily! 🙂

V odpoledních hodinách proběhlo vysazení lípy na pozemku za školou a spousta zájemců poté navštívila naší školu. Prohlédli si výstupy z projektového dne s tématem „100 let české státnosti“, výzdobu a vybavení tříd. Ač přípravy zabraly hodně času, den otevřených dveří stál za to! Těšíme se na vás … zase příště… 


100 let české státnosti

Úterý 2. října 2018 věnovali žáci naší základní školy významným osobnostem a událostem uplynulých 100 let. Rozdělili se do několika skupin a společně se věnovali vybraným tématům. Zjistili, jak se změnilo složení jídelníčku a surovin, které módní doplňky se používaly, seznámili se s významnými sportovci, herci, zpěváky a malíři. Někteří se podívali na uplynulé období čistě historicky a připomněli sobě i nám události, které měnily dějiny naší země. Z dopolední práce vzešly výstupy, které si můžete prohlédnout v naší škole…


Projekt na 1. stupni „ MEZI KONTINENTY“

Na projektu „Mezi kontinenty“ pracovali žáci ze všech tříd na 1. stupni. Každá třída měla „prozkoumat“ jeden světadíl.  Žáci pracovali ve skupinách i jednotlivě, práce je bavila, většina byla zvídavá a ráda se dozvěděla něco nového.

Nyní jsou všechny práce vystaveny na chodbě „malé“ školy, aby si výtvory mohli prohlédnout všichni zájemci. Určitě se rádi podívají i rodiče.


E-ŽK opět v provozu

Vážení žáci a rodiče,

informujeme Vás tímto, že elektronická žákovská knížka je opět v provozu navíc v nové grafické podobě. Pokud jste zapomněli nebo ztratili své přístupové údaje, informujte prosím svého třídního učitele. V závislosti na webovém prohlížeči (Mozilla Firefox) nebo zabezpečení PC může před načtením stránky vyskočit informace o chybném protokolu. Klikněte na „Více informací“, případně „Přijmout“. Na prohlížeči Microsoft Edge jste rovnou přesměrováni na přihlášení do e-ŽK (bez předchozího dotazu na bezpečnostní certifikát).


Fond Sidus

Nabízíme magnetky z fondu Sidus (www.fondsidus.cz) za 40 Kč. Zakoupením těchto magnetek přispějete nemocným dětem. Můžete si je koupit u paní učitelky A. Houškové.


Setkání s příslušníky AČR z Chrudimi

     V úterý 2. 10.  jsme měli možnost prohlédnout zbraně, dopravní prostředky a uniformy naší armády. Celou akci  pro nás zorganizoval  pan Varečka, který naši školu jako žák navštěvoval.  Tímto mu velmi děkujeme. Byl to pro nás opravdu zážitek!!! Dozvěděli  jsme se něco o režimu vojáků na misích a vůbec jak vypadá jejich vojenská příprava. Vyzkoušeli jsme si některé prvky ze sebeobrany a proběhly i praktické ukázky od vojáků a rady, jak se chránit před útokem.


Den otevřených dveří

U příležitosti oslav stoletého výročí vzniku ČSR bude na ZŠ Rovensko pod Troskami Den otevřených dveří. Prohlédnout interiér a práce žáků si můžete v neděli 7. října mezi 10:00-17:00.


Dopravní výchova na hřišti- přírodověda ve 4.roč.

Dopravní výchova na hřišti- přírodověda ve 4.roč.

Každý rok skládají čtvrťáci test ze znalostí dopravních předpisů a také praktickou zkoušku- jízdu na kole na dopravním hřišti v Turnově. Odměnou za správně zodpovězený test a jízdu bez chyb je řidičský průkaz na kolo. :-)
Tentokrát žáci zatím jen trénovali jak teorii tak praxi- doufejme, že na konci školního roku při testování budou všichni úspěšní!
Mgr. Voltrová


Harmonizační kurz

Šesťáci mají za sebou harmonizační pobyt.


Štafetový běh republiky

V neděli 7. října při příležitosti oslav stoletého výročí vzniku ČSR proběhne štafetový závod družstev kolem budovy ZŠ Rovensko pod Troskami. Účastníci proběhnou sto kol = sto let přibližně 300m okruhu. Každé družstvo může být tvořeno až 20 členy, přičemž každý člen štafety musí uběhnout alespoň jedno kolo. Zájemci nechť prosím nahlásí jméno svého družstva, počet účastníků štafety a přibližné vytížení běžců panu učiteli Petru Brázdovi – telefonicky, e-mailem nebo osobně.


Kouzelná chemie

Zajímavou demonstrační přednáška s materiály, které nás obklopují.