Den otevřených dveří – Vánoční těšení

V úterý 22. listopadu 2016 připravili žáci a učitelé naší školy den otevřených dveří. Na akci jsme pozvali rodiče, prarodiče, kamarády i známé.  Byl pro ně připraven bohatý program. Alex Kobr předvedl nádhernou hru na klavír, pátá třída si připravila Čertovskou pohádku a dvě taneční vystoupení, Andrejka Josífková s Luckou Varečkovou zahrály na flétnu, žáci osmé třídy nacvičili Shrekoledu a na závěr zazpíval pěvecký sbor Prstýnek s paní učitelkou Matysovou. Na všechny čekalo drobné pohoštění.  Po představení byly připravené pro děti a jejich rodiče vánoční dílny. Na prvním stupni bylo téma čertovské. Měli jsme možnost udělat si papírové čertíky, zasoutěžit si a samozřejmě užít spoustu zábavy. Na druhém stupni jsme si vytvořili vlastní vánoční svícen nebo adventní věnec, ozdobili perníčky nebo vyrobili papírovou dekoraci. Domů jsme si odnesli opravdu krásná díla! Atmosféra ve škole byla velice příjemná a všechny nás naladila na nadcházející předvánoční čas. Děkujeme všem, kteří se na přípravách podíleli, a děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili! Opravdu jsme si to užili a těšíme se, až společně zase něco podnikneme!


Příprava na vánoční těšení

Fotoreportáž z průběhu příprav na vánoční těšení na I. stupni…

K. Šmirausová


Pomáháme (nejen) dětem s učením

Dobrý den,
dovolte, abych Vám představila Studijní centrum BASIC.
Pomáháme dětem, které mají problémy se studiem. Pomocí speciální studijní technologie odstraňujeme bariéry, které dětem brání v dosahování lepších výsledků. Ke každému dítěti přistupujeme zcela individuálně, dle jeho tempa či potřeb. Děti i jejich rodiče od nás chodí s úsměvem na rtech.
Hana Prokšová

Sdružení rodičů

Vážení rodiče,

ve školním roce 2016/2017 došlo k obměně členů ve Sdružení rodičů ZŠ Rovensko pod Troskami. Předsedou sdružení je paní Zuzana Nováková, místopředsedkyní paní Iveta Beránková, pokladní paní Jiřina Bobková a dále členky paní Věra Kozáková a paní Martina Machačná.

Právě sdružení rodičů se na Vás obrací s následující prosbou:

 

„Vážení rodiče,

jako každý školní rok, tak i letos, se na Vás obracíme s prosbou o rodičovský příspěvek na konto Sdružení rodičů. Pro letošní rok bychom Vás chtěli požádat o rodičovský dar v minimální výši 150,-Kč za první dítě a 50,- Kč za druhé dítě navštěvující Základní školu v Rovensku p. Tr. Maximální výše daru je neomezená. Vybraná částka je pro školu velmi významný příspěvek, kterého si opravdu velice vážíme.

Příspěvek můžete vložit v hotovosti do pokladny školy či předat proti podpisu třídnímu učiteli.

Vedení školy i Sdružení rodičů děkuje rodičům za poskytnuté příspěvky.“

 

Zuzana Nováková, v.r., předseda Sdružení rodičů

Mgr. Zuzana Bílková, v.r. ředitelka školy Základní škola v Rovensku p. Tr.

 


Vánoční fotografování

Nabízíme Vám možnost pořídit fotografie dětí z I. stupně, které mohou sloužit jako vhodný vánoční dárek. Fotografování by proběhlo7. prosince na budově I. stupně. Zájemci se mohou hlásit svého třídního učitele. Více informací naleznete v přileženém obrázku.


Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 30. listopadu probíhají na Základní škole Rovensko pod Troskami třídní schůzky. Na I. stupni v kmenových třídách od 15.00, na II. stupni v kmenových třídách od 15.30.


Florbal

V úterý 8. listopadu vyrazila devítka žáků z I. stupně na florbalový turnaj do Lomnice nad Popelkou. Turnaje se účastnilo devět družstev vedvou skupinách.  Ve své pětičlenné skupině odehráli čtyři utkání. Kvůli umístění na čtvrtém místě rovenští hráči již dálší utkání o umístění nesehrávali a o jejich umístění rozhodoval poměr vstřelených a inkasovaných branek. Pořadatelé nám přisoudili celkově 7.místo. Rovensko reprezentovali Jakub Drozen, Jakub Kolner, Jakub Kozák, Alex Kobr, Adam Brožek, Vojtěch Rychtr, Matěj Bobek, David Bradna a Šimon Bouček. Velmi děkujeme panu Bydžovskému za organizační pomoc a za fotografie.


Čertovské a sněhulákovské přípravy

I školní družina se připravuje na den otevřených dveří a příchod zimního období. Také nám bylo naladěno pianino…


Fond Sidus

I letos můžete přispět na léčbu dětí. Fond Sidus letos spravuje paní učitelka R. Čečáková.

fond-sidus


Ředitelské volno

Připomínáme, že ve středu 16. listopadu a v pátek 18. listopadu je ředitelské volno z důvodu školení pedagogických zaměstnanců a z provozních důvodů.


Drakiáda

V družině jsme drakovali…posíláme pár foteček.


Kroužek mažoretek zrušen

Vážená mažoretčata a jejich rodiče,

z důvodu pracovního vytížení vedoucí kroužku jsme nuceni kroužek mažoretek zrušit. Peníze za tento kroužek budou vráceny.


Halloween

Halloween v družině.


Úřad práce

Dne 31. října 2016 navštívili žáci deváté třídy Úřad práce v Semilech. Paní Jetelová je seznámila s aktuální situací na trhu práce, podala veškeré dostupné informace týkající se uplatnění absolventů středních škol. Žáci měli možnost vyzkoušet si počítačový program, který sestavil profil jejich budoucího zaměření. Protože byly otázky velice obecné, nabídka jednotlivých zájemců byla opravdu široká. Spousta žáků využila možnosti a nakopírovala si informace o různých profesích. Návštěva této instituce byla pro někoho přínosná, řada žáků stále není rozhodnuta, kam jejich další studijní život bude směrovat. Nejbližší a poměrně důležitou akcí pro žáky, kteří letos ukončí základní školu, je Burza škol. Koná se ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 8 do 16 hodin v Turnově. Doporučuji všem žákům (a jejich rodičům) se této akce zúčastnit. A. Mlejnková


Screening řečových vad

Vážení rodiče,

v úterý 29. listopadu odpoledne proběhne na malé škole (herna I. patro) logopedické vyšetření vedení paní Mgr. Janou Prokešovou. Na vyšetření je nutný doprovod rodičů, kteří obdrží informace, jak dál řešit komunikační obtíže dítěte. Poplatek za screening je 100,- kč. V případě zájmu se můžete závazně přihlásit dle časového rozpisu u paní Brožkové v mateřské škole.


Den s mysliveckým sdružením Hrubá Skála

V pátek 7. října vyrazili žáci I. stupně k myslivcům na Hrubou Skálu. Ti zde měli připravený zábavný i poučný program. Na závěr jsme si mohli opéci buřty.


Sportovní den s Libuní

V pátek 14. 10. 2016 uspořádala naše základní škola sportovní dopoledne pro žáky čtvrtých a pátých tříd. K účasti jsme pozvali i stejné ročníky ze základní školy v Libuni. Celkem se zúčastnilo přes 60 dětí. Žáci byli rozděleni do osmi družstev po osmi členech. V každé skupině byli zastoupeni žáci obou ročníků a obou škol. Soutěžilo se ve čtyřech sportovních disciplínách (skákající had, hod medicinbalem, překážková dráha a hod na cíl – tenisovým míčkem do kbelíku) a čtyřech vědomostních disciplínách (poznávání bylin a památek Českého ráje, rozluštění šifry pomocí klíče a sestavení dvou puzzle). Všichni byli při plnění úkolů velice úspěšní a navzájem se podporovali. Každý soutěžící byl odměněn čokoládovou medailí. Na závěr se žáci rozdělili do dvou družstev a čekal je štafetový běh parkem. Běželo se asi dvacet minut, během kterých se museli vystřídat všichni. Protože žáků z Rovenska bylo více, museli běžet někteří libuňáci dvakrát. Závod to byl napínavý a o malinký kousek vyhrálo Rovensko. Počasí nám celkem přálo, pršet začalo až po ukončení celé akce. Během celého dopoledne ale foukal nepříjemný studený vítr, který řadu disciplín komplikoval. Celkově jsme si čas strávený společně užili a doufáme, že to nebyla poslední příležitost, na které jsme se setkali. Příště ale k takové činnosti zvolíme spíše jarní období 🙂

A. Mlejnková


Harmonizační kurz

Ve dnech 12.-14. září proběhl harmonizační kurz. Pěknou prezentaci zpracovanou paní třídní učitelkou Andreou Mlejnkovou si můžete stáhnout zde: Harmonizační kurz

Na ochutnávku pár fotografií z první části programu:


Týden s rodilým mluvčím

Naše škola využila nabídky společnosti TalkTalkCourses s.r.o. a žáci, kteří měli zájem a kterým to rodiče zaplatili, využili úžasnou příležitost k výuce anglického jazyka.

V termínu od 3. do 7. října přijeli dva rodilí mluvčí – Torin Brown a Luke Morgan přímo do naší školy.

Pod vedením těchto zkušených lektorů žáci absolvovali 30 hodin výuky anglického jazyka. Cílem celé akce bylo žáky „rozmluvit“ a zbavit je ostychu. Rodilí mluvčí využili řadu her a aktivit. Vytčený  cíl proto splnili skvěle. Za velkou snahu dostali na závěr všichni zúčastnění žáci certifikát.

Všechny děti si to podle svých slov moc užily.


Vaření v družině

Letošní první vaření ve školní družině. Menu: švestkové knedlíky.