Den s mysliveckým sdružením Hrubá Skála

V pátek 7. října vyrazili žáci I. stupně k myslivcům na Hrubou Skálu. Ti zde měli připravený zábavný i poučný program. Na závěr jsme si mohli opéci buřty.


Sportovní den s Libuní

V pátek 14. 10. 2016 uspořádala naše základní škola sportovní dopoledne pro žáky čtvrtých a pátých tříd. K účasti jsme pozvali i stejné ročníky ze základní školy v Libuni. Celkem se zúčastnilo přes 60 dětí. Žáci byli rozděleni do osmi družstev po osmi členech. V každé skupině byli zastoupeni žáci obou ročníků a obou škol. Soutěžilo se ve čtyřech sportovních disciplínách (skákající had, hod medicinbalem, překážková dráha a hod na cíl – tenisovým míčkem do kbelíku) a čtyřech vědomostních disciplínách (poznávání bylin a památek Českého ráje, rozluštění šifry pomocí klíče a sestavení dvou puzzle). Všichni byli při plnění úkolů velice úspěšní a navzájem se podporovali. Každý soutěžící byl odměněn čokoládovou medailí. Na závěr se žáci rozdělili do dvou družstev a čekal je štafetový běh parkem. Běželo se asi dvacet minut, během kterých se museli vystřídat všichni. Protože žáků z Rovenska bylo více, museli běžet někteří libuňáci dvakrát. Závod to byl napínavý a o malinký kousek vyhrálo Rovensko. Počasí nám celkem přálo, pršet začalo až po ukončení celé akce. Během celého dopoledne ale foukal nepříjemný studený vítr, který řadu disciplín komplikoval. Celkově jsme si čas strávený společně užili a doufáme, že to nebyla poslední příležitost, na které jsme se setkali. Příště ale k takové činnosti zvolíme spíše jarní období 🙂

A. Mlejnková


Harmonizační kurz

Ve dnech 12.-14. září proběhl harmonizační kurz. Pěknou prezentaci zpracovanou paní třídní učitelkou Andreou Mlejnkovou si můžete stáhnout zde: Harmonizační kurz

Na ochutnávku pár fotografií z první části programu:


Týden s rodilým mluvčím

Naše škola využila nabídky společnosti TalkTalkCourses s.r.o. a žáci, kteří měli zájem a kterým to rodiče zaplatili, využili úžasnou příležitost k výuce anglického jazyka.

V termínu od 3. do 7. října přijeli dva rodilí mluvčí – Torin Brown a Luke Morgan přímo do naší školy.

Pod vedením těchto zkušených lektorů žáci absolvovali 30 hodin výuky anglického jazyka. Cílem celé akce bylo žáky „rozmluvit“ a zbavit je ostychu. Rodilí mluvčí využili řadu her a aktivit. Vytčený  cíl proto splnili skvěle. Za velkou snahu dostali na závěr všichni zúčastnění žáci certifikát.

Všechny děti si to podle svých slov moc užily.


Výluka dodávky elektrické energie

Dne 7. října bude přerušena dodávka elektrické energie v ulici Revoluční. Z tohoto důvodu bude provoz školy a jejích služeb omezen.

Jídelna tento den nevaří.

Žáci I. stupně mají zajištěný program na myslivecké chatě na Hrubé Skále. Vycházet se bude v osm hodin od školy. S sebou oděv do přírody, svačinu, pití, zápisník a tužku, pláštěnku. Na místě proběhnou aktivity na poznávání přírody, opékání vuřtů. Zpět děti přiveze objednaný autobus ke škole mezi 13:15 – 13:45. Družina bude v provozu dle jejích zvyklostí.

Žáci II. stupně pojedou vlakem v 8:01 do Turnova na zimní stadion bruslit. Žáci nevlastnící brusle si je mohou zdarma půjčit na místě. Helmy jsou nutné, opět je možné je vypůjčit na místě. Návrat vlakem zpět do Rovenska, příjezd ve 12:01.

Za obě tyto aktivity třídní učitelé vybírají shodně 50,- Kč.

Žáci, kteří jsou přihlášeni na kurz angličtiny s rodilým mluvčím mají tento den zkrácenou výuku do 11:30. Původní hodiny budou přesunuty do předchozích dní. Pro tyto žáky bude mít jídelna připraven oběd v podobě pečiva.


Vaření v družině

Letošní první vaření ve školní družině. Menu: švestkové knedlíky.


Plánované akce 2016/2017

Harmonizační pobyt 6. třídy 12.-14. září

Návštěva Mgr. P. Šolce v 7. třídě 20. září, následují třídní schůzky rodičů sedmé třídy

Týden s rodilým mluvčím (zájemci) 3.-7. října

Sportovní den s Libuní (3.-5. třída) 14. října

Vzdělávací projekce Thajsko (6.-7. třída) 8. listopadu

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (listopad)

Předvánoční těšení a den otevřených dveří (prosinec)


Zahajovací výlet

Pátek, druhý školní den, jsme se vypravili do luk, polí a lesů v blízkém okolí Rovenska. Ráno se celá škole sešla v hale, kde proběhlo přivítání všech žáků a především nových spolužáčků z 1. třídy. Následně se třídy se svými třídními učiteli a jejich pomocníky rozešli do příjemného okolí našeho městečka, kde probíhaly různé hry na seznámení nebo posílení třídního kolektivu. Vlastní aktivity jednotlivých tříd si můžete prohlédnout v sekci „Třídy“.


Rodičovské schůzky

Ve čtvrtek 8. září probíhají ve třídách 2.-6., třída a 8. a 9. třída rodičovské schůzky. Předmětem schůzek je seznámení se s vyučujícími, pravidly pro hodnocení žáků v jednotlivách předmětech a požadavcích a přáních rodičů, učitelů a žáků. Schůzky na I. stupni začínají v 15:30, na II. stupni v 16:00 v kmenových třídách.


Vítání prvňáčků

Ve čtvrtek 1. září uvítali nové žáčky ZŠ Rovensko pod Troskami starostka obce paní Jiřina Bláhova, ředitelka ZŠ Zuzana Bílková, třídní učitelka Taťána Kočová a generalissimus Václav Eusebius Albrecht z Valdštejna. Prvňáčci obdrželi dary od obce, školy a glejt, opravňující je ke vstupu do stavu žákovského.


Úřední hodiny o prázdninách

V přiloženém souboru naleznete úřední hodiny na ZŠ Rovensko pod Troskami.

Přehled úředních hodin je rovněž vyvěšen na dveřích u hlavního vstupu.

Úřední_hodiny_o_prázdninách 2016


Rozloučení s deváťáky

Slavnostní předání vysvědčení malé velké 9. třídě ročníku 2015/2016.

 


Den na Borách

V úterý 28. června vyrazila celá škola na Borecké skály. Zde se žáci rozdělili do 14 skupin, které obcházely 15 stanovišť. Na každém stanovišti plnili nejrůznější úkoly. Například přiřadit k sobě váčky podle vůní, ošetřit kamaráda, vytvářet skupiny bezeslov podle čísel na zádech o určitém součtu, podle vysílačky instruovat druhou skupinu, navádět slepého stavitele, překonat lanové překážky, běhat na „lyžích“, přepravit kamaráda i s konstrukcí, vyřešit korálkovou šifru, proplést se bludištěm a jiné další. Více viz foto. Tato akce i článek mají být příjemnou vzpomínkou na školu, aby se  všichni, žáci i učitelé, v září do ní těšili. 🙂

Výsledky Bora


Kresba křídou

Při páteční hodině výtvarné výchovy čtvrťáci svými kresbami oživili hokeják…


Třídění surovin

Ve škole jsou umístěny nádoby na sběr recyklovatelných materiálů. Společnost Asekol, která některé nádoby vyváží, třídí a některé složky obsahu zpracovává, nám zaslala certifikát o množství vytříděného odpadu. Na certifikátu je uvedeno jaké množství energetických nebo jiných surovin jsme ušetřili (např. vody, ropy…). Více viz přiložený leták.

Asekol environmentální vyúčtování 2015


Interhaf

Návštěva kynoložky a jejích svěřenců v družině.


ATLETICKÝ TROJBOJ – KRAJSKÉ KOLO

Ve středu 15. června se konalo za velmi nepříznivých podmínek počasí krajské kolo atletického trojboje. Na Stadionu L. Daňka v Turnově  se ze třech našich soutěžících umístil nejlépe Jakub Drozen ze 4. třídy. Tímto moc gratulujeme a děkujeme všem sportovcům za vzornou reprezentaci školy. Chtěla bych také poděkovat všem rodičům i prarodičům, kteří své děti doprovázeli a podpořili je tak k úžasným výkonům.

T. Kočová


ŠKOLNÍ VÝLET DO PRAHY

Dne 9. června jsme jeli na výlet do Prahy. Navštívili jsme Národní technické muzeum, Staroměstské náměstí, pomník Jana Husa, Staroměstskou radnici s vyhlídkou a na závěr jsme pluli parníkem až do Tróji. V technickém muzeu byla vystavena auta, letadla a lokomotivy.Byl tam první automobil zvaný Prezident. Šli jsme pak do místností s historií fotoaparátů, kamer, chemie, astronomie a hodin. Na Staroměstském náměstí jsme viděli Týnský chrám, pomník Jana Husa a orloj. Byli jsme na věži Staroměstské radnice asi ve výšce 63 metrů a tam se nám otevřel krásný pohled na Prahu. Moc se mi to líbilo, těším se na další výlet.

Jakub Novák


Atletický trojboj – okres

Ve středu 8. června proběhlo okresní kolo atletického trojboje v běhu na 50m, hodu míčkem a skoku do dálky. Za ZŠ Rovensko se ho v doprovodu rodičů zúčastnili tři žáci Anička Pergerová, Kuba Drozen a Patrik Mazánek. Všichni shodně obsadili ve svých kategoriích bronzové příčky, díky kterým se probojovali na krajské finále, které se koná 15. června na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. Všem třem sportovcům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí při lovu dalších cenných kovů v příštím kole.


Vernisáž ZUŠ

31.5. 2016 se konalo slavnostní zahájení výstavy výtvarného oboru ZUŠ Rovensko pod Troskami. Výstava měla název Zpátky do pravěku. Paní učitelka Šikolová představila rodičům koncepci své tvorby s dětmi a postup práce výroby vlastních triček. Dále promítla vytvořený film, v kterém děti předváděly stínové divadlo a různé náměty z pravěku.

Vernisáž doplnilo vystoupení žáků  p. uč. Otrubové, která u nás učí hru na klávesy. Mnoho skladeb zahrál David Kubelka z 5. třídy. Výstavu zahájil a ocenil i ředitel ZUŠ Lomnice nad Popelkou, pan Martin Vencl.